Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Zdravý životní styl
Odborný článek

Zdravý životní styl

9. 9. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Ilona Tesařová

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou využití sportovní dovednosti žáků a nadšení pedagogů pro osvojení si pravidel zdravého životního stylu. Harmonizační kurzy pro žáky prvních ročníků přispívají k navázání neformálních vztahů mezi žáky a pedagogy.


Kontext

Třídy ve, kterých došlo k navýšení počtu hodin, jsou obsazeny 30 žáky. Již od prvních ročníků se snažíme, aby si žáci osvojili pohyb a chuť aktivně trávit svůj volný čas. Důležitá je i atmosféra, která je v kolektivech a k posílení vztahu velmi připívají sportovní kurzy, soustředění a kroužky, které působí na domově mládeže. Volnočasové aktivity jsou organizovány v odpoledních hodinách např. modeling, keramika, výtvarný a dramatický kroužek, hudební skupiny. Jednotlivé kurzy a ostatní aktivity mají specifika pro jednotlivé ročníky.


Východiska

Vzhledem k předpokládané únavě a ztrátě koncentrace jsme se rozhodli pro samostatnou hodinu s tím, že budeme využívat tělocvičnu sousedního gymnázia o rozměrech 20x10m pro výuku gymnastiky a ve sportovní hale, že se zaměříme na provozování sportovních her. Na školu k nám většinou nastupují studenti bez základní gymnastické přípravy (na některých ZŠ se sportovní gymnastika mnoho necvičí) a my zde můžeme dovednosti a výkonnost srovnat a dále plnit stanovené úkoly ŠVP. Vzhledem k tomu, že studenti většinu dne tráví ve školních lavicích nebo u počítačů došlo v loňském školním roce v souladu se ŠVP k navýšení počtu hodin u prvních a druhých ročníků o jednu hodinu v týdnu. Rozhodovali jsme se, zda připojit tuto jednu hodinu k již zavedeným dvouhodinovkám anebo ji vyučovat samostatně. Tento model se nám osvědčil a chceme v nastoupeném trendu pokračovat. Pro příští školní rok se podařilo do učebních plánů VOŠ zařadit dvě hodiny sportovních her. I tady předpokládáme významný kompenzační účinek k teoretické výuce.

Před několika lety došlo na naší škole ke změně koncepce v organizaci kurzů. Při nástupu na naší školu projdou všichni prváci „Harmonizačními kurzy". Tyto se odehrávají v našem rekreačním zařízení, které je v nádherné krajině ve Sloupu v Čechách. Organizaci a společenské záležitosti má na starost třídní učitel, sportovní náplň zajišťuje tělocvikář a režim organizuje vychovatel. Na těchto kurzech dochází k vzájemnému seznámení nových žáků, kteří mají spolu strávit další čtyři roky. Dochází tak nenásilnou formou k navázání neformálních vztahů mezi studenty a pedagogy. Dále v době kurzu jsou naplánované přednášky o působení návykových látek na lidské tělo, besedy o šikaně nebo o kriminalitě mládeže o možných trestech pro ni.

Lyžařské kurzy organizujeme ve druhých ročnících. Jezdíme do Jizerských hor, protože jsou pro nás nejdostupnější a cenově nejvýhodnější. Nabízíme výcvik pro sjezdaře, běžkaře i snowboardisty. Na všechno máme instruktory s platnou licencí. V poslední době upadá zájem o absolvování běžkařského kurzu. Nejvíce se nám hlásí studenti na snowboard.

V jarních měsících organizujeme sportovně turistické kurzy. Nabízíme horskou turistiku v Harrachově, vodní turistiku - většinou sjíždíme Vltavu. Pro žáky s nevyhranou sportovní orientací je vybrán pobyt v našem rekreačním zařízení, kde provozujeme cykloturistiku, provádíme základní vodácký výcvik a učíme základním tábornickým dovednostem. Tyto kurzy jsou pro žáky třetích ročníků, kteří již mají zkušenosti s takovými akcemi.

Zdravý životní styl se snažíme propagovat nejenom v hodinách TEV, ale také v hodinách občanské nauky a v rámci VMV, není však lehké žáky motivovat ke sportovní činnosti mimo školu. V denní nabídce jsou sporty florbal, fotbal, volejbal, basket, posilovna a breakdance, což je tanec s akrobatickými prvky.

Svou kreativitu a fantazii žáci realizují v dalších volnočasových aktivitách jako je modeling, dramatický kroužek, keramika nebo hudební kroužek. Žáci z těchto kroužků svou činnost zúročí ve společenských akcích, které pořádají ve Studentském centru s vychovatelkami z domova mládeže. Například „ Fesťášek", to je přehlídka amatérských kapel nebo soutěž o nejlepší modelku. Na tyto soutěže žáci keramického kroužku vyrábějí v dílně odměny.

V každém ročním období jsou sporty, které mohou naši žáci provozovat, a tyto disciplíny zaujmou vždy nějakého studenta, který to chce „jen zkusit" a již u ní zůstane. V zimě jsou to lyže a hraní hokeje a v jarních a podzimních měsících je to cyklistika.

Cíle

Posílit hodiny tělesné výchovy se vedení rozhodlo proto, že počítačové obory, které se vyučují na naší škole, mládeži mnoho pohybu nezaručí. V současné době je sice mnoho možností, ale žáci a studenti dávají přednost pohodlnějšímu trávení svého volného času. Další nevýhody, které vyplývají z práce u počítače, je menší komunikace se spolužáky. Proto se pedagogové touto činností snaží posílit komunikaci v kolektivu. Ze zkušenosti víme, že s komunikací souvisí i zdravé sociální klima ve třídě, a to všichni usilují.

Realizace

Rozšířený počet hodin tělesné výchovy se uskutečňuje na základě iniciativy vedení školy a vypracovaného plánu učitelů TEV.

Harmonizační kurzy jsou vedeny třídním učitelem, který s celou organizací pobytu seznámí žáky i jejich rodiče první den nástupu do školy. Seznamovací pobyt se uskuteční v rekreačním středisku patřící škole ve Sloupu v Čechách. Žáci si po celou dobu pobytu musí sami vařit a podílejí se na tvoření programu jednotlivých dnů. Pedagogové žákům předloží nabídku aktivit, z kterých posléze sestavují činnost dne.

Na vodáckém sportovním kurzu, který pořádá vychovatel z DM spolu pedagogem učí žáky základům tábornictví a plavení na kajacích. Tyto kurzy se uskutečňují na trase řeky Vltavy a trvají sedm dní. Souběžně probíhá v rámci sportovních kurzu i turistický kurz, který je realizován v Harachově. I zde si žáci připravují ve spolupráci s učitelem tělocviku a vychovatelem trasy pochodů a další program dne. V dnešní době je populární cyklistika a proto i na tento kurz je naplněn a uskutečňuje se v našem rekreačním zařízení.

Volnočasové aktivity jsou realizovány v odpoledních hodinách a jsou zcela v režii vychovatelů z domova mládeže. Vychovatelé jsou tady v užším kontaktu s žáky a mají větší možnosti k motivování studentů k jakékoliv činnosti. Nejoblíbenější nesportovní činností je práce v keramické dílně. Žáci zde mají možnost rozvíjet svou dovednost, kterou mnohdy teprve tady objeví. Zájem je dále podle zaměření žáků o různé sporty.

Využité zdroje a pomůcky

Škola kromě malé posilovny nevlastní žádné sportovní zařízení. Veškerá pohybová činnost školní i mimoškolní se odehrává v pronajatých prostorách. Na školní TEV se třídy přesouvají do městské sportovní haly a do tělocvičny gymnázia, kde výuka probíhá v dvouhodinových blocích. V odpoledních hodinách si sportovní halu, pronajímá DM k provozování sportovních kroužků. Dále se využívá tělocvična gymnázia, kluziště, bazén a studentské centrum k provozování modelingu a breakdance.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Učitelé i vychovatelé se svou činností snaží ukázat žákům, jak žít aktivně a nebát se zapojit se do kolektivu. Vedení školy tyto všechny sportovní a pohybové činnosti maximálně podporuje a nikdy jsme se nesetkali s názorem, že na pronájem sportovních prostor nejsou finance. Navýšení hodinové dotace a kroužky v rámci VMV jsou výborným stimulem pro žáky, projevilo se to vynikajícími sportovními výsledky, kterých žáci dosahují na sportovních akcích v rámci města a celé republiky, úspěchy jsme zaznamenali také na mezinárodním poli. Věříme, že takto nastavený program se nám podaří plnit a žáci nepřestanou mít o sport ani o jinou mimoškolní činnost zájem.

Kontakty

Ředitel školy Ing. Bc. Jan Hodničák

hodnicak@vosvdf.cz

Za tým společenskovědních předmětů, jazyků a TEV Mgr. Petra Vaňková

vankova@vosvdf.cz

Vedoucí celého týmu PILOT S Ing. Bc. Josef Mágr

magr@vosvdf.cz

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ilona Tesařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.