Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Organizace odborného výcviku oboru autom...

Ikona prakticky

Organizace odborného výcviku oboru automechanik

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Ing. Karel Beran
Anotace: Příkladem dobré praxe je ukázka možnosti uspořádání výuky odborného výcviku učebního oboru 23-55-H/001 Automechanik v podmínkách Střední odborné školy automobilní a Středního odborného učiliště automobilního v Ústí nad Orlicí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
 1. Odborné vzdělávání » Technická odvětví » Strojírenství a strojírenská výroba » 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Strojní obrábění: 4 vrtačky,4 soustruhy, 2 frézky + základní obrábění
Svařování: pracoviště svářecí školy 6 boxů, 6 x zdroje pro metodu 135 – svařování v ochranné atmosféře, 2 x 111 – svařování obalovanou elektrodou, 3x 311 – sváření plamenem
Klempířské práce: nůžky, ohýbačka, rovnací desky
Demontáže vozidel: dílna demontáží se zvedacím zařízením, nářadím pro demontáže, nádoby pro třídění odpadů
Autoelektrika: měřící přístroje pro základní měření, součásti elektroinstalace vozidel
Klíčová slova: školní vzdělávací program, automechanik, odborný výcvik
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

Kontext

Školu navštěvuje 173 žáků v oboru Automechanik. Z toho 60 žáků navštěvuje první ročník a účastní se pilotního ověřování ŠVP. Jsou rozděleni do dvou tříd po 30. Výuka probíhá v dílnách odborného výcviku pod vedením učitelů odborného výcviku ve skupinách do 12 žáků (Nařízení vlády č.689/2004 Sb., kterým se stanoví soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

Východiska

Dílny odborného výcviku s minimálně pěti odbornými dílnami (ruční obrábění,strojní obrábění, svařování, klempířské práce,demontáže vozidel) a odborně zdatným pedagogickým sborem, který mimo svoji specializaci zvládá základy měření a ručního obrábění. Neopomenutelným předpokladem je pravidelná docházka žáků, hlavně v cyklech střídání odborných pracovišť.

Cíle

 

 1. Získání odborných kompetencí (dovedností a znalostí ) potřebných pro výuku ve vyšších ročnících a samozřejmě v praxi.
 • Bezpečnost a hygiena práce
 • Materiály
 • Měření a orýsování
 • Dělení materiálu
 • Vrtání, zahlubování
 • Výroba závitů
 • Rovnání, ohýbání
 • Spojování materiálů-rozebíratelná
 • Svařování
 • Strojní obrábění
 • Základní klempířské práce
 • Autoelektrika
 1. Zorganizovat výuku tak, aby žáci prošli co nejvíce odborných pracovišť a setkali se při výuce s více učiteli odborného výcviku. Bylo zřízeno pět odborných pracovišť se specializovanými učiteli odborného výcviku.
 2. Příprava odborného výcviku pro příbuzné automobilní obory, u kterých budou schváleny rámcové vzdělávací programy. Předpokládáme společnou výuku oborů Autoelektrikář a Karosář.

 

Realizace

Škola při realizaci vycházela ze dvou základních požadavků:

 • Zajistit kvalitní výuku dle stanovených cílů
 • Využít materiálního vybavení dílen s možností doplnění zařízení

Základním úkolem pro tvorbu ŠVP je doplnění kompetencí daných v RVP a zásadním je pak rozdělení časových dotací pro jednotlivé kompetence. Pro kompetence, které jsou zařazeny do výuky prvních ročníků jsou na rozdíl od ročníků vyšších, kdy o nich rozhodují zaměstnavatelé, důležité názory vyučujících vyšších ročníků. Ve vyšších ročnících se buď kompetence z nižších ročníků rozvíjí, nebo se získávají nové, které nutně vyžadují ty dříve získané.

Odborný výcvik prvního ročníku byl rozdělen na 7 celků:

 1. Měření a ruční zpracování materiálů 25 výukových dnů
 2. Strojní obrábění 12 výukových dnů
 3. Svařování 12 výukových dnů
 4. Klempířské práce 12 výukových dnů
 5. Demontáže vozidel 12 výukových dnů
 6. Autoelektrika 12 výukových dnů
 7. Prostor pro doplnění zameškaných hodin 15 výukových dnů

 

Výuka celku č. 1

probíhá v měsících září, říjen a listopad souběžně na všech pracovištích, se základním vybavením pro měření a ruční obrábění. Skupiny do 12 žáků na jednoho učitele OV (Nařízení vlády č.689/2004 Sb., kterým se stanoví soustava oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).

 

Výuka celků č. 2 až 6

je organizována dle specializace pracoviště.

 • Strojní obrábění: 4 vrtačky,4 soustruhy, 2 frézky základní obrábění
 • Svařování: pracoviště svářecí školy 6 boxů, 6 x zdroje pro metodu 135 - svařování v ochranné atmosféře, 2 x 111 - svařování obalovanou elektrodou, 3x 311 - sváření plamenem
 • Klempířské práce: nůžky, ohýbačka, rovnací desky
 • Demontáže vozidel: dílna demontáží se zvedacím zařízením, nářadím pro demontáže, nádoby pro třídění odpadů
 • Autoelektrika: měřící přístroje pro základní měření, součásti elektroinstalace vozidel

 

Celek č. 7

- prostor pro doplnění zameškaných hodin je rozdělen na dvě části první (5 dnů) následuje po celku č.1 (přelom listopad prosinec), druhá část (10 výukových dnů) po souboru celků č.2 až 6 (červen).

 

Příklad zpracování tematických plánů výuky s časovými dotacemi pro jednotlivé tematické celky je uveden v příloze.

 

Využité zdroje a pomůcky

ŠVP SOŠ a SOU automobilního Ústí nad Orlicí pro obor Automechanik

Nařízení vlády č.689/2004 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb - Zákoník práce

Zákon č. 561/2005 Sb. - Školský zákon

 

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Dle prvních průzkumů u vyučujících vyšších ročníků jsou znalosti a dovednosti žáků ze specializovaných pracovišť na vyšší úrovni než, když žáci absolvovali první ročník na jednom pracovišti s jedním učitelem odborného výcviku. Systém je náročnější o organizaci střídání na pracovištích a doplnění zameškané výuky.

 

Kontakt

Ing.Karel Beran - zástupce ředitele pro odborný výcvik

Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní

Dukla 313

562 01 Ústí nad Orlicí

E-mail: kberan@skola-auto.cz

Tel: 468002645

Mobil: 604640648

 

 

 

 

 

 


 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc195 kBTematické plány
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 09. 2009
Zobrazeno: 6308krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BERAN, Karel. Organizace odborného výcviku oboru automechanik. Metodický portál: Články [online]. 03. 09. 2009, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4544/ORGANIZACE-ODBORNEHO-VYCVIKU-OBORU-AUTOMECHANIK.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.