Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit...

Ikona informativni

Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli

Autor: Mgr. Ivana Vohnoutová
Anotace: PDP popisuje využití a střídání různých výukových metod při hodině Kultury osobního projevu. U žáků jsou rozvíjeny klíčové kompetence komunikativní, sociální, personální a kompetence k řešení problémů. Využívána je zejména metoda názorně-demonstrační (předvádění a pozorování, práce s obrazem) a komplexní metoda frontální výuky.
Klíčová slova: komunikace, empatie, porozumění, mluvený projev

Kontext:

Výuka probíhá ve třídě prvního ročníku oboru Hotelnictví a turismus v předmětu Kultura osobního projevu. Třída má třicet žáků. Žáci jsou v hodinách seznamováni s různými metodami výuky. S kolektivem se většinou dobře pracuje. V předcházejících vyučovacích hodinách jak Českého jazyka a literatury, tak Kultury osobního projevu, se žáci seznámili s pojmy verbální a nonverbální komunikace. Nyní si prakticky - na konkrétních příkladech popisu - ukáží, jak obtížné může být sdělit druhým informace tak, aby nám porozuměli bez problémů a nedocházelo ke komunikačnímu šumu. Ve třídě je integrován jeden žák s SPU.

Východiska:

Předpokladem pro úspěšné provedení PDP je

Z hlediska přístupu žáků:

a) Ochota spolupracovat s vyučujícím - např. při praktických ukázkách popisů připravených obrázků (viz příloha číslo 1-3) plus respektování daných pravidel.

b) Použití teoretických znalostí z výkladu verbální komunikace.

c) Využití přirozené potřeby mladého člověka ukázat své dovednosti.

Z hlediska přístupu pedagoga:

a) Pozitivně slovně i hodnocením známkou (dle situace) žáky motivovat.

b) Vybrat náročně odlišné obrazy, které by bylo vhodné použít.

c) Srozumitelně seznámit žáky s výkladem.

Realizace:

1) Žáci jsou seznámeni s tématem hodiny - zápis na tabuli.

2) Motivace - učitelem je položena otázka, zda si všichni myslí, že dokáží sdělit informace tak, aby jim druzí rozuměli => to je přece velmi jednoduché.

3) Tři žáci (nejlépe dobrovolníci) za sebou - po sobě popíší za přesně stanovených pravidel obrázek (každý jiný - viz příloha č. 1, 2, 3), který mají před sebou a který třída nevidí.

4) Ostatní žáci ve třídě nakreslí dle popisů žáků obrázek do zadní části sešitu.

Pravidla činnosti:

- žák s obrázkem sedí čelem ke třídě,

- žák s obrázkem může používat jakákoli vhodná slova, pojmy, ...,

- žák s obrázkem nesmí používat kromě mimiky žádný jiný prostředek nonverbální komunikace (např. gestikulaci, ...),

- třída naslouchá a kreslí, dle sdělovaných instrukcí, nikdo se však nesmí nikoho na nic ptát.

5) Žák, který obrázek popisoval, rozhodne, zda chce své informace doplnit či nikoli - pokud ne, otočí obrázek „čelem" ke třídě, aby ostatní viděli, jak vypadala předloha.

6) Žáci porovnávají svá díla se skutečností - viz příloha č. 1, 2, 3.

7) Žáci se snaží uvědomit si, proč se jejich obrázky více či méně liší od předlohy.

8) Učitel vede svými otázkami žáky k závěru, že chceme-li aby druzí porozuměli námi sdělovaným informacím, musejí být tyto také v pochopitelné a jasné podobě předkládány.

9) Učitel ve spolupráci se žáky na základě ukázek formuluje zásady srozumitelné komunikace, vysvětlí a popíše chyby, kterých se nejčastěji v mluveném projevu dopouštíme.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc211 kBPříloha 1
Odstranitdoc227 kBPříloha 2
Odstranitdoc162 kBPříloha 3
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 08. 2009
Zobrazeno: 4865krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 2
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOHNOUTOVÁ, Ivana. Výuka základů mluveného projevu – Jak mluvit tak, aby nám druzí rozuměli. Metodický portál: Články [online]. 28. 08. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/4533/VYUKA-ZAKLADU-MLUVENEHO-PROJEVU---JAK-MLUVIT-TAK-ABY-NAM-DRUZI-ROZUMELI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Lucie PolákováVloženo: 22. 09. 2009 21:38
Aktivity pro předmět Kultura osobního projevu jsou velmi užitečné. Osobně bych jen volila "náročnější" a atraktivnější obrázky vzhledem k věku žáků (1. ročník střední školy). Děkuji Vám za inspiraci Lucie Poláková
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.