Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kvalitu odborného vzdělávání pomůže zajistit...

Kvalitu odborného vzdělávání pomůže zajistit EQAVET

Informativní příspěvek
EQAVET (The European Quality Assurance in Vocational Education and Training) je evropský rámec pro podporu zajišťování kvality v odborném vzdělávání (OV), který pomáhá školám, zaměstnavatelům a všem, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, dokumentovat, rozvíjet, monitorovat, hodnotit a zlepšovat kvalitu odborného vzdělávání. Nabízí k tomu různé nástroje a principy, např. cyklus a ukazatele kvality, kritéria pro studijní a pracovní podmínky rozvíjející kvalitu spolupráce škol a firem nebo soubor praktických článků s radami a tipy ke zkvalitňování zahraničních stáží.

Zkvalitnění odborného vzdělávání pomocí EQAVET využijí střední a vyšší odborné školy včetně ředitelů, učitelů i žáků, zřizovatelé těchto škol, vzdělávací instituce a zaměstnavatelé, a to jak státní instituce, tak soukromé firmy. Příkladem zajišťování kvality v odborném vzdělávání je účast zaměstnavatelů u závěrečných zkoušek, absolutoria a maturity nebo vzdělávání instruktorů praktického vyučování ve firmách.

Cyklus kvality a kritéria kvalitní spolupráce škol a firem

Základním a nejdůležitějším principem zajišťování kvality je cyklus kvality, který probíhá ve čtyřech fázích plánování, realizace, vyhodnocení a revize. Cyklus kvality využívá řada sofistikovaných komplexních systémů pro řešení kvality jako svou součást (např. ISO, CAF, akční plánování, strategic management, projektové plánování). Jde o přehledný postup, známý též jako cyklus PDCA (Plan, Do, Check, Act).

Důležitým kvalitativním prvkem spolupráce škol a firem v praktickém vyučování jsou kritéria pro studijní a pracovní podmínky, která vycházejí z evropského doporučení č. 153/2018. Využití kritérií usnadní a umožní žákům, studentům, učitelům, zaměstnavatelům i všem dalším partnerům, kteří se podílejí na odborném vzdělávání, efektivně reagovat na potřeby trhu práce. Kritéria nabízejí školám a firmám užitečný „checklist“, díky kterému při spolupráci na nic nezapomenou, využijí potenciál vzájemné spolupráce a ujistí se, že vše dělají v nejlepší možné kvalitě. Mezi kritéria pro studijní a pracovní podmínky patří např. daňové úlevy pro zaměstnavatele spolupracující se školami nebo možnost uzavření smlouvy mezi zaměstnavatelem a žákem.

Na národní a regionální úrovni sledujeme v České republice následujících pět ukazatelů kvality: míra účasti v programech odborného vzdělávání, míra dokončení programů OV, míra uplatnění účastníků programů OV, využití získaných dovedností na pracovišti a míra nezaměstnanosti podle jednotlivých kritérií.

Jak na kvalitu výjezdů do zahraničí

Praktické a návodné články o formách a možnostech výjezdů do zahraničí najdou učitelé, ředitelé, lektoři, kariéroví poradci, pracovníci ve školách a školských poradenských zařízeních, vzdělavatelé, ale i úředníci a experti ve vzdělávání v sekci webu nazvané „Získejte zkušenosti v zahraničí“. Dočtou se v nich o formách a možnostech výjezdů do zahraničí a pomohou jim zorientovat se, rozhodnout se a vyzkoušet něco nového. Cílem článků je motivovat učitele a další pracovníky ve školství k získávání zkušeností a dovedností během zahraničních výjezdů. Pokud se školy rozhodnou zahraniční spolupráci uchopit komplexněji, nabízíme v článcích rady, jak zkušenosti ze zahraničí mohou zapracovat do praxe tak, aby se staly součástí života školy a výuky.

www.eqavet.cz

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek