Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Jak efektivně zvládnout středoškolské mo...

Jak efektivně zvládnout středoškolské mobility

Informativní příspěvek
Autor Inspire /APEL
Mobility studentů jsou ve školství oblíbené díky své atraktivitě pro studenty, ale i pro školy, které je organizují. Studentům přinesou nové znalosti a dovednosti, ukážou jim nový pohled na svět, motivují je k odpovědnosti a pracovní kázni, zajišťují jim prvotní kontakty v zahraničí. Školám vylepšují vlastní know-how a zvyšují jim reputaci, protože jsou zvenku vnímány jako moderní instituce ve spojení s okolním světem. Jejich absolventi se nezřídka lépe uplatňují na trhu práce doma i v zahraničí.

Ve srovnání s vysokými školami pořádají střední školy výměnné pobyty pro své studenty zatím méně často, avšak se zvyšováním kvality SOŠ bude tento vzestupný trend postupovat. Vysílat studenty na užitečné pobyty mimo vlastní školy či podniky, ve kterých obvykle studenti praxují, je v éře globalizace, jako též v době jednotného evropského trhu, pokud ne nezbytností, tak minimálně konkurenční výhodou. V současnosti je možné setkat se se středoškolskými mobilitami zejména v rámci specializovaných projektů s podporou Evropské komise.

Jedním z projektů, který podpořil modernizaci vzdělávání i prostřednictvím výměnných studentských stáží, je projekt s názvem ECVET Tour II (www.ecvettour2.eu), financovaný s podporou Evropské komise – konkrétně podprogramu Leonardo da Vinci. Jeho hlavním posláním bylo uvést do středního odborného školství nástroje ECVET a podpořit transparentnost vzdělávacích výsledků profesí kuchař a recepční napříč Evropskou unií; a přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v těchto oborech.

Hlavními nástroji k dosažení tohoto cíle se staly transfer vybraných vzdělávacích jednotek z Rakouska na slovenské a české školy a organizace pilotních studentských mobilit mezi spolupracujícími SOŠ v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

Ve více zemích Evropy jsou principy ECVET-u velmi úspěšně používány. Mobilitám se meze nekladou. Jsou zde tedy příležitosti pro několik SOŠ, aby začaly organizovat své mobility, případně se zapojily do mezinárodních projektů, které s nimi pracují.

Netřeba váhat zkusit něco nového a zapojit se do podobných projektů. Pro SOŠ, které ještě nemají zkušenosti, ale chtěly by realizovat projekty výměnných pobytů, nabízí ECVET TOUR II "Desatero" úspěšného mobilitního projektu – jednoduché, ale cenné praktické poučení z reálné praxe:

  1. Na prvním místě je třeba vědět, čeho přesně chcete dosáhnout a podle toho připravit plán: personálně-kapacitní, časový, finanční. Pokud to nevíte zcela přesně, můžete se inspirovat úspěšnými projekty nebo spolupracovat s někým, kdo podobný projekt už dělal.
  2. Zapojte do projektu zaměstnavatele, vaše smluvní partnery pro odbornou praxi studentů a všechny strany, které by mohly mít přirozený zájem na dosažení cílů vašeho projektu. Je důležité mít aktivní partnery. Můžete s nimi i diskutovat, řešit konkrétní otázky a v konečném důsledku je tak zapojíte přímo do vyučovacího procesu.
  3. Stanovte si předem počet mobilit, které plánujete uskutečnit a počet studentů, které budete schopni na mobility vyslat, ale i přijmout. Ujistěte se, že vaše kapacity budou dostatečné vzhledem k nadcházející administrativní a koordinační zátěži, která se s realizací mobilit neodlučitelně spojuje.
  4. Určete si předem, podle jakých kritérií budete vybírat vhodné studenty; zda budou mobility realizovány pouze pro jednoho studenta, nebo pro více. Pozor – s otázkou věku studenta souvisí i potřeba pedagogického dozoru během pobytu. Při zahraničních mobilitách je zapotřebí ověřit si reálné jazykové dovednosti studentů, kteří mají být vysláni.
  5. Vzdělávací jednotky, které budou studenti absolvovat, vybírejte tak, aby bylo jejich absolvování v souladu s vyučovacím plánem školy a aby nenarušilo běžný život ve škole. Nevadí, když se všechny mobility neuskuteční ve stejnou dobu. Kriticky zhodnoťte délku mobilit, aby měly smysl nejen pro vaše studenty, ale i pro studenty, které přijmete. Naplánujte a vyčleňte takové vzdělávací jednotky, které jsou reálně zvládnutelné v dohodnutém termínu.
  6. Nezapomeňte – aby měly mobility smysl, musí být i jejich výsledky, resp. výsledky studentů, ohodnoceny. Stanovte si proto během diskuse s partnerskou školou, jakým způsobem budou studenti hodnoceni a odzkoušeni a jakým způsobem budou výsledky mobility zahrnuty do jejich prospěchu.
  7. Na příchod mobilitního studenta se náležitě připravte. Nezapomeňte na plán aktivit ve volném čase. Všímejte si, jak vaši vlastní studenti reagují na příchod zahraničních hostů, a využijte možnosti, které se vám mobilitami otevřou i ke zlepšení výukového a pracovního prostředí vaší školy.
  8. Podporujte tvorbu nových kontaktů a následný networking studentů a učitelů. Během mobility udržujte se studentem průběžný kontakt, abyste vždy měli aktuální informace a mohli řešit vzniklé situace.
  9. Získané kontakty se snažte udržovat, a pokud je to možné, rozšiřujte vytvořenou síť institucí i za hranice původně zapojených zemí.
  10. Na závěr mobility vždy vyhodnoťte, poučte se z případných chyb nebo problematických okamžiků, pokračujte a vylepšujte nové mobility. Podpoříte tak růst své školy.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise ani Národní agentury a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám