Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Znají lidé v Evropě nástroje podporující...

Ikona informativni

Znají lidé v Evropě nástroje podporující mobilitu?

Autor: A. Konopásková, L. Šnajdrová, L.Polcerová
Anotace: V posledních letech Evropská komise ve spolupráci s členskými státy EU usiluje o transparentnost a uznávání kompetencí a kvalifikací, které lidé získali v průběhu vzdělávání a profesního života. Evropská komise proto během jara 2014 sbírala názory zainteresovaných osob i veřejnosti k současným evropským nástrojům pro transparentnost a uznávání dovedností a kvalifikací. Dvě studie zjišťovaly, jak je vnímána současná situace ve vzdělávání a uznávání dovedností a kvalifikací, zda jsou existující nástroje adekvátní a je-li vůle je zjednodušit.
Klíčová slova: mobilita, Europass, Eurobarometr

Výzkum Eurobarometru probíhal v dubnu a květnu 2014 a jednalo se o konzultaci s veřejností v zemích evropské osmadvacítky. Druhá veřejná konzultace sbírala názory zainteresovaných osob skrze souborná stanoviska a odpovědi na on-line dotazník v období od prosince 2013 do dubna 2014. Výsledky byly představeny na konferenci „Směrem k Evropskému prostoru dovedností a kvalifikací“ 17. června 2014 v Bruselu, kde byla také zformulována vize evropského prostoru dovedností a kvalifikací: „Dovednosti a kvalifikace všech, kdo se v Evropě učí či pracují, by měly být chápány a uznávány v rámci národních hranic i mimo ně, a to jak zaměstnavateli, tak vzdělávacími institucemi. Nástroje, které podporují toto porozumění a uznání, by měly být ucelené a jednoduché na pochopení i využití.“

Studie Eurobarometru shrnuje názor necelých 28 tisíc respondentů napříč státy EU a různými skupinami obyvatel, kteří odpovídali v individuálních rozhovorech. V České republice se do výzkumu zapojilo 1 056 dotazovaných.

Přehled výsledků šetření Eurobarometru:

 • Nejdůležitější aspekty vzdělávání se týkají učitelů, zvláště jejich schopnosti zaujmout a motivovat žáky. Tuto oblast je nutné nejvíc zlepšovat.
 • Občané EU uvádějí, že různé kompetence lze získat mimo formální vzdělávání, zejména v cizích jazycích a kompetence používané v jednotlivých povoláních.
 • Respondenti mají obecně pozitivní postoje k vlastnímu vzdělávání, zejména školnímu vzdělávání (86 % řeklo, že bylo dobré). V ČR 91 %.
 • Téměř tři čtvrtiny občanů EU (73 %) souhlasí s tím, že jejich vzdělávání nebo profesní příprava je vybavily kompetencemi k tomu, aby našli zaměstnání v souladu se svými kvalifikacemi. V ČR 79 %.
 • Přes polovinu respondentů (56 %) se domnívá, že jejich kvalifikace budou uznány v jiných členských státech EU. V ČR 57 %. Podobný podíl respondentů si myslí, že pracovní zkušenosti nebo studium v jiném členském státě budou uznány v jejich domovské zemi.
 • 6 % občanů EU uvádí, že chtěli pracovat nebo studovat v jiném členském státě EU, včetně práce na dálku nebo distančního studia, avšak nepodařilo se jim to. V ČR 7 %. Hlavním důvodem nezdaru bylo to, že jejich kvalifikace nebyla uznána potenciálním zaměstnavatelem (12 %) nebo vzdělávací institucí (7 %) nebo neměli dostatek informací o tom, zda jejich kvalifikace budou uznány v jiném členském státě EU (17 %).
 • Pouze 9 % občanů zná úroveň Evropského rámce kvalifikací, která odpovídá jejich kvalifikaci (v ČR 14 %), a 21 % (v ČR 14 %) o EQF aspoň něco ví.
 • Třetina občanů EU (34 %) uvádí, že slyšeli alespoň o jednom z různých nástrojů pro dokumentování kompetencí a kvalifikací, obvykle o životopisu Europassu (15 %). V ČR ví o Europassu CV 24 %.
 • 69 % občanů EU se domnívá, že kombinace dovedností nebo kompetencí osvojených různými způsoby může být použita k získání kvalifikace. V ČR 75 %.
 • Čtvrtina respondentů (24 %) použila služby kariérního poradenství. To se značně liší mezi členskými státy – v některých zemích je použila jen 3 % respondentů. V ČR 15 %.
 • Hlavním důvodem nevyužívání kariérního poradenství je chybějící přístup k této službě (45 %, i v ČR).
 • Většina občanů EU vnímá pozitivně dostupnost a užitečnost služeb kariérního poradenství; např. 71 % souhlasí s tím, že jsou užitečné pro správnou volbu dalšího studia. V ČR 84 %.
 • Celkem 44 % občanů EU říká, že hledali informace o vzdělávání, profesní přípravě nebo kariérním poradenství. Více než polovina respondentů (56 %) uvádí, že poměrně snadno našli informace, které potřebovali. Jen 18 % občanů EU říká, že vědí alespoň o jednom z evropských informačních míst (např. o kontaktních střediscích Europassu).


Prameny k šetření Eurobarometru:

Special Eurobarometer 417 “European area of skills and qualifications”. Report. European Union, 2014. 117, 59 p. ISBN 978-92-79-38383-0. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 3, číslo 3/2014, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-3-2014.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 10. 2014
Zobrazeno: 1875krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
A. Konopásková, L. Šnajdrová, L.Polcerová. Znají lidé v Evropě nástroje podporující mobilitu?. Metodický portál: Články [online]. 09. 10. 2014, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/19191/ZNAJI-LIDE-V-EVROPE-NASTROJE-PODPORUJICI-MOBILITU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.