Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kvalitnější výuka zavedením atestací pro...

Kvalitnější výuka zavedením atestací pro učitele?

Informativní příspěvek
Článek hovoří o důležitosti dlouhodobého sebevzdělávání učitelů, současném stavu, nedostatcích systému vzdělávání na základní škole a dává je do souvislosti s chystaným zavedením systému atestací na zvýšení prestiže učitelského povolání. Bude výuka kvalitnější? K čemu bude dobrý systém atestací, když není dostatečně efektivní a postrádá význam pro naplnění své podstaty?

Kvalita edukace je v současné době v centru zájmu mnoha odborníků české i světové veřejnosti. Podle zveřejněných mezinárodních hodnocení výsledků vzdělávání (IEA[1] - PISA[2], PIRLS[3], NCES[4], IES[5], OECD[6]) a výroční zprávy České školní inspekce 2009/2010 se úroveň vzdělanosti[7] českých žáků neustále propadá. Toto zjištění alarmuje odborníky k novým výzkumům a analýzám současného stavu poznání. Je třeba totiž stále hledat nové způsoby, jak tento propad zastavit a jak lépe a efektivněji vzdělávat. Jako učitelka na základní škole vím, že žáci bojují s velkými nedostatky, které se projevují v edukaci každodenní školní praxe téměř ve všech předmětech. Jedná se o nedostatky nejen v porozumění textu, kdy žáci často nevnímají, o čem čtou, ale i nedokáží pochopit jednoduchou instrukci, vypsat si známé informace ze slovní úlohy, bez potíží odpovědět na otázky k přečtenému textu a mnoho dalšího. Vinu ale nelze spatřovat jen v učiteli. Ten je totiž i přes veškerou svou snahu v začarovaném kruhu systému školství naší republiky. Faktorů, které tyto nedostatky ovlivňují, je mnoho. Je obtížné po učitelích požadovat inovativní způsob vyučování, když oni samotní takovou výukou neprošli. Neexistuje národní strategie ani aktuální institucionální podpora na úrovni primární školy, která by systematicky vedla pedagogy, kteří již v oboru působí a kteří inovativní edukaci v rámci univerzitní přípravy neabsolvovali. K takovému vzdělávání není centralizovaný tlak a pedagogové si tak vybírají témata pro sebevzdělávání spíše intuitivně, nestrukturovaně, podle vlastních pedagogických potřeb, cítění slabých stránek a ještě v případě, jedná-li se o aktivního sebe-evaluujícího učitele. O existenci podpůrných vzdělávacích produktů nebo o inovativních metodách se pedagogičtí pracovníci účastnící se přímé edukace dozvídají náhodně, podle doporučení kolegů, někdy z vlastního průzkumu edukační reality. Pedagogové jsou bezradní a mají málo informací.

Úlohy na bázi zjišťování úrovně gramotností[8] běžné v úspěšných zemích (TIMMS[9], PISA, PIRLS) mnozí učitelé nikdy neviděli a neměli šanci se s nimi nikde seznámit. K pochopení podstaty inovativní výuky ani nestačí pouhé setkání se s novými metodami výuky, ale je třeba je aktivně prožívat v dlouhodobém vzdělávacím programu. Kvalitní programy pro dlouhodobé vzdělávání pedagogů zaměřené na podstatu změny v dosavadním pojetí výuky již probíhají pod vedením odborníků z neziskových organizací např. RWCT nebo Začít spolu. Učitelé, kteří se o nich spíše náhodně dozvídají, o ně mají velký zájem. Bohužel mnoho pedagogů, ale i jejich ředitelů, bojuje s nedostatkem finančních prostředků a nemůže si dovolit na kurzy vynakládat tolik. Tato podpora učitelů by měla být zajišťována efektivně a tak, aby bylo učitelům umožněno účastnit se na svém sebevzdělávání ve všech potřebných oblastech v rámci svého zaměstnání zcela zdarma. Současná situace učitele nutí financovat si další vzdělávání z vlastních už tak tenkých rodinných rozpočtů.

Chybná je představa, že sám systém atestací navrhovaný ministrem školství Petrem Fialou[10] bez dostatečných investic do možností sebevzdělávání dokáže zajistit zkvalitnění práce učitelů. Nastavení met samo o sobě nepomůže, ve skutečnosti se jedná spíš o další překážky, které budou učitelskou obec ještě více pobuřovat. Budeme mít kvalitnější učitele? S takovýmto přístupem se tak nikdy nestane. Učitelé se nutně potřebují kvalitně vzdělávat stejně jako jejich žáci. Budou to pořád stejní lidé s pořád stejně špatným zázemím. Od učitelů se žádá maximální výkon, jsou často kritizováni za konzervativní styl výuky, za zhoršující se výsledky žáků, snižující se úroveň znalostí a dovedností, ale zároveň se jim nedostává lepší podpory k jejich sebevzdělávání. Jde tedy o jakýsi začarovaný kruh, a jestli si brzy neuvědomíme, že ztrácíme spolu se vzdělaností i kvalitu našeho života, spláčeme nad výdělkem.[1] The International Association for the Evaluation of Educational Achievement

[2] Programme for International Student Assessment

[3] Progress in Reading Literacy Study

[4] National Center for Educational Statistics

[5] Institute of Education Sciences

[6] Organisation for Economic Co-operation and Development

[7] Vzdělanost je celoživotně se rozvíjející vybavenost člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami potřebnými pro kvalitní život v různých individuálních i sociálních kontextech.

[8] Čtenářské, matematické, přírodovědné

[10] http://www.tydenik-skolstvi.cz/archiv-cisel/2012/39/karierni-rad-by-mel-zvysit-prestiz-ucitelskeho-povolani-a-ocenit-dobre-ucitele/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám