Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Návrh řešení jednotlivých částí obhajoby...

Ikona teoreticky

Návrh řešení jednotlivých částí obhajoby maturitní práce

Ikona odbornost
Autor: Kurikulum S
Spoluautor: Ing. Dagmar Divišová, DANADA s.r.o., Ing. Václava Hodánková, PhDr. Ivuše Kaldararová, Mgr. Denisa Parkosová Ph.D., MBA
Anotace: Článek je zpracován na základě publikace Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ – část příručka pro učitele, která popisuje jednotlivé postupy přípravy a průběhu obhajoby z pohledu učitele. Ukazuje jak zařadit jednotlivá témata do výuky, pokud tato možnost na škole existuje, a jak pracovat s příručkou pro žáky.
Druhá kapitola navazuje na úvodní kapitolu a podrobně se věnuje zpracování jednotlivých částí obhajoby. Žákům jsou představena pravidla tvorby prezentace a následně jsou seznámeni s různými projevy a styly komunikace v průběhu obhajoby.
Téma příspěvku:Maturita
Klíčová slova: maturitní zkouška, obhajoba maturitní práce
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Příprava a scénář obhajoby maturitní práce

Cíle výuky

  • vytvořit prezentaci maturitní odborné práce;

  • připravit a nacvičit vystupování u prezentace (různé formy komunikace);

  • připravit si strategii obhajoby (slabé a silné stránky).

Při zpracovávání prezentace jsou žáci upozorněni na různé aspekty tvorby prezentace. Je jim popsán postup pro vytvoření struktury i vlastního obsahu prezentace, současně jsou jim představena základní formální pravidla pro tvorbu prezentací. Výchozím předpokladem je, že prezentace je připravována v programu PowerPoint, který je nejčastěji využívaným programem pro tvorbu prezentací. Základní pravidla jsou platná i pro jiný způsob vytváření prezentací, pokud daná škola disponuje jinými prezentačními programy. Použití techniky pro prezentaci navazuje na ICT kompetence uvedené v rámcových vzdělávacích programech.

Druhým pilířem této kapitoly je téma vystupování u prezentace. Žákům jsou představena základní pravidla komunikace a psychologické aspekty přípravy a vystoupení u obhajoby. Žáci jsou seznámeni se základními pravidly neverbální i verbální komunikace a diskuze. Je zde zahrnuta i orientace v prostoru a s tím spojená specifika.

Dílčí cíle pro žáka:

  • vytvořit prezentaci maturitní práce podle zadaných kritérií a respektování pravidel tvorby prezentace;

  • zvládnout přípravu a nácvik vystupování u obhajoby;

  • pochopit psychologickou stránku přípravy a vystoupení;

  • uplatňovat správné návyky pro úspěšnou obhajobu;

  • vědomě používat prvky neverbální komunikace;

  • zvládnout verbální projev při obhajobě;

  • orientovat se v prostoru při obhajobě.POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

BRADBURY, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2003. 129 s. Rozvoj osobnosti. ISBN 80-7226-424-9

Covey, S.; 7 návyků úspěšných teenagerů; 2010

Hierhold, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2005.

Hospodářová, I. Prezentační dovednosti. Praha: Alfa Publishing, 2004.

Koegel, T. Z. Špičková prezentace. Jak zaujmout a přesvědčit posluchače, Computer PRESS, a.s.; Brno. 2009. ISBN 978-80-2008-8

Kohout, J. Rétorika. Umění mluvit a jednat s lidmi. Praha: Management Press, 1995.

Špačková, A. Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006.

Liška, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce, Profesional Publishing, Praha. 2010. ISBN 978-7431-021-8
Článek je zpracován na základě metodické příručky Obhajoba maturitní práce - příručka pro žáky a učitele SOŠ. Kolektiv autorů, Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-58-9.

Projekt Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů trval od 1.4.2009 do 30.6.2012, realizovalo ho MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jako partnerem.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Obhajoba maturitní práce - příručka SOŠ.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 14. 01. 2013
Zobrazeno: 2156krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
S, Kurikulum. Návrh řešení jednotlivých částí obhajoby maturitní práce. Metodický portál: Články [online]. 14. 01. 2013, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/16853/NAVRH-RESENI-JEDNOTLIVYCH-CASTI-OBHAJOBY-MATURITNI-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.