Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Příprava a scénář obhajoby maturitní prá...

Ikona teoreticky

Příprava a scénář obhajoby maturitní práce

Ikona odbornost
Autor: Kurikulum S
Spoluautor: DANADA s.r.o., Ing. Dagmar Divišová, Ing. Václava Hodánková, PhDr. Ivuše Kaldararová, Mgr. Denisa Parkosová Ph.D., MBA
Anotace: Článek je zpracován na základě publikace Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ – část příručka pro učitele, která popisuje jednotlivé postupy přípravy a průběhu obhajoby z pohledu učitele. Ukazuje jak zařadit jednotlivá témata do výuky, pokud tato možnost na škole existuje, a jak pracovat s příručkou pro žáky. Úvodní kapitola příručky je pojednána jako vstup do problematiky obhajoby maturitní práce. Připravuje výchozí stav a objasňuje, jak vést žáky k vytvoření si osobního plánu a scénáře obhajoby.
Téma příspěvku:Maturita
Klíčová slova: maturitní zkouška, obhajoba maturitní práce

Cíle výuky:

  • vytvořit plán obhajoby;
  • vypracovat obsah, stanovit cíl a účel obhajoby;
  • uvědomit si svoji pozici, připravit se na cílovou skupinu a kritéria hodnocení.

V první fázi jsou žáci vedeni k uvědomění si hlavního cíle obhajoby maturitní práce, kterým je prokázání znalostí a dovedností dosažených v průběhu studia. Obhajoba maturitní práce připravuje žáky i pro jejich další život. V praxi i v dalším studiu je prezentace a obhajoba vlastní práce naprosto běžným, ale také velmi důležitým jevem.

Na začátku učitel vede žáka k tomu, aby si uvědomil výchozí předpoklady a zodpověděl klíčové otázky, které jsou s obhajobou spojeny. Na úvod si žáci rovněž uvědomí svou výchozí pozici a cílovou skupinu, před kterou bude obhajoba maturitní práce probíhat. Identifikace cílové skupiny posluchačů je jedním z klíčových prvků zvládnuté obhajoby. Žáci jsou také směrováni k pochopení základních kritérií hodnocení prezentace a obhajoby maturitní práce stanovených školou a jejich zapracování do plánu obhajoby. Na uvedeném příkladě v příručce pro žáka je znázorněno, co je potřeba zohlednit pro splnění zadaných kritérií. Příklad je pouze ilustrační, protože kritéria hodnocení může mít každá škola jiná. Způsob a doba zveřejnění kritérií je daná Školským zákonem.

Dílčí cíle pro žáka:

  • vytvořit si individuální plán a scénář jednotlivých částí obhajoby (prezentace, vystupování, strategie);
  • zpracovat obsah, stanovit si cíl a porozumět účelu obhajoby;
  • pochopit svou pozici a roli;
  • uvědomit si cílovou skupinu, před kterou bude obhajovat práci a její požadavky;
  • zapracovat požadavky daná kritérii hodnocení obhajoby do scénáře.

 

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

Adair, J. Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 2004.

HINDLE, T. Jak připravit dobrou prezentaci. 1. vyd. Praha: Slovart, 2001. 72 s. Základy pro manažery. ISBN 80-7209-319-3

Koegel, T. Z.; Špičková prezentace. Jak zaujmout a přesvědčit posluchače, Computer PRESS, a.s.; Brno. 2009. ISBN 978-80-2008-8

Liška, V. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce, Profesional Publishing, Praha. 2010. ISBN 978-7431-021-8

http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-skolskeho-zakona-vyklady-a-informace
Článek je zpracován na základě metodické příručky Obhajoba maturitní práce - přříručka pro žáky a učitele SOŠ. Kolektiv autorů, Praha: NÚV, 2012. ISBN 978-80-87652-58-9.

Projekt Kurikulum S - podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů trval od 1.4.2009 do 30.6.2012, realizovalo ho MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, školským poradenským zařízením a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jako partnerem.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Obhajoba maturitní práce - příručka SOŠ.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 01. 2013
Zobrazeno: 2683krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
S, Kurikulum. Příprava a scénář obhajoby maturitní práce. Metodický portál: Články [online]. 08. 01. 2013, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/16805/PRIPRAVA-A-SCENAR-OBHAJOBY-MATURITNI-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.