Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Obchodní oddělení a marketing firmy

Obchodní oddělení a marketing firmy

Materiály slouží k orientaci a práci žáků v obchodním oddělení, uvádí příklady kalkulace cen, tvorby ceníků, řeší otázky nákupu a prodeje firmy a vztahy mezi dodavatelem a odběratelem. Podává informace o možnosti zahraničního obchodu. V druhé části je text zaměřen na práci marketingového oddělení, popisuje činnosti v tomto oddělení, jako je spolupráce s obchodním oddělením, zhotovování katalogů, letáků, propagačního materiálu a inzerce. Materiály jsou inspirací pro přípravu veletrhů fiktivních firem, výzdoby kanceláře a zhotovení nástěnek.

Obchodní oddělení

Zajišťuje nákup a prodej (odbyt) zboží či služeb. Sleduje poptávky po zboží či službě a připravuje nabídky svých produktů na tuzemském i zahraničním trhu. Vytváří databázi dodavatelů a odběratelů. Zajišťuje pravidelné obchodování a sleduje termíny tuzemských i zahraničních veletrhů.

Kalkulace cen

Pro jednotlivé výrobky nebo služby musíme vykalkulovat cenu, za kterou budeme nakupovat, a cenu, za kterou budeme prodávat.

Vzorce:

Nákupní cena = cena bez DPH + DPH

Prodejní cena = (nákupní cena bez DPH + režie + zisk) + DPH

Pokud je firma plátcem DPH, hraje DPH v kalkulaci cen specifickou roli, která se promítá do účetnictví a odvodu DPH finančnímu úřadu.

Tvorba ceníků

Pro jednotlivé výrobky nebo služby musíme vytvořit ceníky, které aktualizujeme podle potřeb zákazníků a ekonomické situace na trhu. Platné ceníky přikládáme ke katalogům, které obsahují aktuální nabídku zboží nebo služeb. Mohou být i součástí katalogu, nevýhodou je znehodnocení katalogu při změně ceny. U samostatných ceníků můžeme katalogy používat i nadále.

Druhy ceníků:

 • prodejní ceník – obsahuje veškerý prodejní sortiment s aktuálními cenami,
 • ceníky pro veletrhy – obsahuje akční ceny, zvýhodněné ceny, slevy apod.,
 • ceníky pro zahraniční obchod – cizojazyčné prodejní a akční ceníky v dané měně.

Nákup  dodavatelé

Nákupčí firmy vytváří poptávky po zboží či službě, hledají nové dodavatele a obrací se na stávající dodavatele, které má firma ve své databázi. Prohlubují spolupráci s dodavateli, se kterými má firma dobré obchodní i platební zkušenosti. Odpovídají na vyžádané (případně nevyžádané) nabídky, zasílají objednávky.

 • Nákup zboží – u výrobní firmy slouží zboží k výrobě, u prodejny k dalšímu prodeji.
 • Nákup služeb – převážně provádíme na základě objednávky, průzkumu trhu apod.

Prodej – odběratelé

V odbytovém oddělení vytváří odbytáři vyžádané (případně nevyžádané) nabídky, zasílají je jak stávajícím, tak i novým odběratelům, od kterých očekávají objednávky, které potvrzují, a na jejich základě připravují kupní smlouvy.

 • Prodej zboží – výrobní firmy prodávají hotové výrobky, prodejny prodávají zboží.
 • Prodej služeb – převážně provádíme na základě objednávky, průzkumu trhu apod.

Zahraniční obchod

Postup je podobný jako u tuzemského obchodu, obtížněji se hledají zahraniční dodavatelé či odběratelé. Tento obchod vyžaduje nejen jazykové znalosti, ale také právní předpisy země, se kterou firma obchoduje. Kupní smlouvy musí odpovídat našim i zahraničním předpisům. Dovážené zboží musí odpovídat českým předpisům – hygienickým, technickým apod.

Marketing

Marketingové oddělení úzce spolupracuje s obchodním oddělením a podílí se na prosperitě firmy v oblasti nákupu a prodeje zboží nebo služeb, a tím i na zisku firmy.

Nabídka, poptávka a marketing

Nabídky firmy kreativně doplňuje propagačními materiály, katalogy nebo vzorky nabízených produktů. Připravuje poutavé materiály pro zviditelnění firmy na trhu a pro podporu prodeje.

Katalogy, letáky a propagační materiály

Marketingové oddělení vyhotovuje:

 • katalogy – obsahují veškeré zboží nebo služby firmy, provádí jejich obměnu podle situace na trhu a strategie firmy,
 • doplňuje je aktuálními ceníky, vytvořenými v obchodním oddělení,
 • elektronické prezentace, reklamní spoty a fotografie z činnosti firmy,
 • propagační materiály – logo firmy, vizitky a jmenovky zaměstnanců,
 • drobné upomínkové a reklamní předměty firmy,
 • návrhy na vybavení veletržních stánků,
 • nástěnky a provádí výzdobu kanceláře.

Inzerce produktů

Úkolem marketingového oddělení je vymýšlet a realizovat inzerci produktů.

Formy inzerce:

 • elektronické nabídky,
 • elektronické nabídky fiktivním firmám uvedeným CEFIF v seznamu firem,
 • webové stránky firmy,
 • letáky s aktuální nabídkou pro veletrhy.

Příprava veletrhů

Firma se účastní pravidelně tuzemských veletrhů a mezinárodního veletrhu v ČR, může využít i účasti na zahraničních veletrzích. Účast na veletrhu vyžaduje důkladnou přípravu, na které se musí podílet všichni zaměstnanci firmy, především pak marketingové oddělení:

Před veletrhem musí firma včasně a dostatečně zajistit:

 • nabídky produktů firmy, včetně akčních nabídek pro veletrh,
 • katalogy a aktuální ceníky,
 • letáky s aktuální nabídkou pro veletrhy,
 • prezentace firmy – vlastní prezentace produktů, vystoupení reprezentující firmu,
 • logo firmy – obvykle umístěné ve výstavním stánku na viditelném místě,
 • vizitky a jmenovky zaměstnanců,
 • drobné upomínkové předměty firmy,
 • koncepci vybavení prodejního stánku – je závislá na velikosti pronajatého místa,
 • podklady firmy – živnostenský list nebo koncesní listinu, razítko firmy, pojištění firmy, číslo bankovního účtu,…
 • kancelářské potřeby a formuláře – VPD, PPD, faktury, objednávky, výčetku,…
 • potřeby pro vybavení výstavního stánku, dekorační předměty,…
 • elektronické prodejní programy, kalkulačku, tiskárnu,…

Nástěnky a výzdoba kanceláře

Pracovní prostředí vypovídá hodně o samotné firmě. Proto je třeba kancelář firmy vkusně a účelně opatřit poutavými materiály o firmě a rozmístit je v prostorách jednotlivých oddělení.

Můžeme použít:

 • certifikáty o účasti firmy na veletrzích,
 • fotografie pracovního kolektivu,
 • obrazy, různé plakáty, katalogy a mapy,
 • makety a atrapy zboží nebo jejich obaly,
 • nástěnky s informacemi pro:
 1. zaměstnance  složení firmy, obsazení pracovních pozic, apod.
 2. zákazníky  lze je také použít do výstavního stánku
 • plány a harmonogramy činnosti firmy, motivační soutěže,
 • květinovou, případně jinou výzdobu – lze ji také použít do výstavního stánku.

Při omezených možnostech učebny, ve které má fiktivní firma kancelář, musíme doslova improvizovat. Přesto můžeme kancelář firmy rozdělit na jednotlivá pracovní oddělení:

 • rozestavěním nábytku,
 • optickým efektem při řešení výzdoby.

 

Obrázek: Učebna fiktivní firmy Happy Go Lucky, SPŠ na Proseku
Autor díla: Drahoslava Dítětová
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
xls244 kBVizitky, jmenovky – vzor
xls41 kBCeník HGL – vzor
Drahoslava Dítětová
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek