Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Jak jsme v roce 2011 maturovali na SOŠE v...

Jak jsme v roce 2011 maturovali na SOŠE v Kralupech nad Vltavou z matematiky

Článek vznikl v rámci tematického vstupu na Metodickém portálu Nebojte se maturovat jinak! Text popisuje přístup předmětové komise matematiky na Střední odborné škole ekonomické v Kralupech nad Vltavou k organizaci, přípravě žáků a vyhodnocení společné části maturitní zkoušky z matematiky na jejich škole. Zejména se zaměřuje na přínosy nového modelu maturitní zkoušky jak ve výuce, tak ve vztazích.

Minulý rok v srpnu jsem přemýšlela, jak budu žáky připravovat k maturitě z matematiky. Ve třídách obchodní akademie si žáci volí raději zkoušku z jazyka, ale z mé třídy si 11 žáků vybralo matematiku. Počátek roku byl dost schizofrenní, neboť nebylo rozhodnuto, jak se vlastně bude maturovat. Postaru? Nebo už zavedou společnou část státních maturit? Jak mám žáky připravovat? Navíc požadavky chystané maturity z matematiky neodpovídaly ani v jedné verzi naší školní maturitě.

Vyšší úroveň obtížnosti byla pro většinu žáků příliš náročná a zdálo se, že s nižší úrovní obtížnosti budeme mít zcela opačný problém. Probírali jsme i náročnější učivo, např. goniometrické rovnice, složitější logaritmické a exponenciální rovnice i nerovnice, rovnice s parametrem atd. Na druhou stranu maturitní katalogy obsahovaly i učivo ze základní školy, např. slovní úlohy, s nimiž měli problémy zase moji žáci. Většina žáků chtěla maturovat ze základní úrovně obtížnosti, ale pár žáků i z vyšší. Navíc jsem jim musela pomoci i s přípravou k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Co teď?  

Na naší škole máme ve třetím i čtvrtém ročníku dvouhodinový seminář z matematiky. Ve třetím ročníku doplňujeme učivo, které je povinné pouze pro gymnázia. Při sestavování tematického plánu semináře pro čtvrtý ročník jsem s většinou požadavků z katalogu pro státní maturitu neměla problém, neboť byly součástí učiva, které do seminářů běžně zařazujeme. 

Práci jsem si rozvrhla takto: Začneme s opakováním základních požadavků z katalogu, postupně přejdeme k náročnějším úlohám ze středoškolského učiva a téma zakončíme vybranými příklady z přijímacích zkoušek na vysoké školy s ekonomickým zaměřením. Plán jsme úspěšně naplňovali. Žáci pravidelně dostávali i domácí úkoly, aby si probranou látku zopakovali a upevnili. V každé hodině pak s nezodpovězenými otázkami z posledního domácího úkolu pomáhali ostatním žákům ti šikovnější. Sama jsem do debaty vstupovala jen v nouzi, když nikdo nepřišel s řešením a ani s rozumným nápadem. Pravidelně jsem zařazovala písemná opakování. Žáci řešili jednu úlohu obsahující požadavky z katalogu pro základní úroveň obtížnosti a druhou složitější úlohu. I čtvrtletní práce byla obdobně sestavena.  

Situace s maturitami se vyjasnila na podzim. Konečně byla na světě pravidla ke společné části státní maturity, konečně nějaká jistota. Všem se ulevilo. Semináře již byly v plném proudu a žáci viděli, že způsob přípravy přináší své ovoce. 

Ve čtvrtém ročníku mě vždy mile překvapí, že žáci dokážou mnohem lépe využít osvojený matematický aparát. Najednou jsou schopni řešit zadané problémy různými způsoby a mnozí své řešení dokážou bezpečně obhájit. Je to pro mne velká odměna za předchozí tříletou práci a často i dřinu. 

Během přípravy ke státní maturitní zkoušce mne potěšily i změny ve vztazích se žáky. Z učitelky, která stále něco vyžaduje, hodnotí, zkouší, připravuje testy, jsem se v očích žáků proměnila v partnera, pomocníka, který jim pomáhá obstát před těmi zvenčí. Přestala jsem od studentů slýchat, že se je snažím zase nachytat, najednou chápali, že přemýšlení nad problémovými situacemi může být účinnou přípravou ke zvládnutí toho neznámého, které je čeká u maturit. 

Při letošním ročním maratónu jsem si mnohokrát uvědomila, že žáky ženu ke zvládnutí nelehkých středoškolských úloh, ale oni si mnohdy neporadí ani s jednoduchým učivem ze základní školy. Možná mu nikdy pořádně nerozuměli a možná ho ani neprobrali. Teprve díky maturitě sprovodili ze světa nejeden rest ze základní školy.  

Obrovskou radost jsme zažili 16. 6. 2011, kdy jsme se dozvěděli, že všichni zkoušku úspěšně složili. Povinnou zkoušku z matematiky v základní úrovni obtížnosti si vybralo deset žáků, tři z nich ještě řešili nepovinně vyšší úroveň obtížnosti a jedenáctý žák si zvolil matematiku pouze jako nepovinnou zkoušku.  

Co říci závěrem? Všechna negativa, která nás v tomto roce trápila, zejména počáteční nejistota a obava z neznáma i závěrečné dlouhé časové rozvržení maturit, nakonec vyvážil společný úspěch. Dobrá práce se zúročila. V porovnání se žáky z obchodních akademií celé republiky si naši žáci stojí velice dobře. Doufejme, že jejich úspěch přesvědčí i budoucí zájemce, aby zůstali v Kralupech a neutíkali na střední školy do Prahy.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám