Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě...

Ikona teoreticky

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: Mgr. Zdeněk Pracný
Anotace: V souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje vláda nařízením č. 211/2010 Sb. soustavu oborů vzdělání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Toto nové nařízení vlády nahrazuje dosavadní právní úpravu obsaženou v nařízení vlády č. 689/2004 Sb. a současně zohledňuje změny v soustavě oborů vzdělání vyvolané realizací čtvrté, závěrečné etapy kurikulární reformy vzdělávací soustavy. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.
Téma příspěvku:Management
Klíčová slova: kurikulární reforma, zdravotní způsobilost
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod

V oblasti středního vzdělávání probíhá kurikulární reforma, která spočívá v nahrazování učebních dokumentů, které byly schvalovány podle dřívějších předpisů, rámcovými vzdělávacími programy (dále jen RVP). Vydávání RVP v oblasti středního vzdělávání bylo zahájeno v roce 2007 a ukončení se předpokládá v roce 2010.

Vydávání RVP je doprovázeno jejich legalizací v nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, dále jen nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Toto nařízení vlády se vydáváním novel v počtu 5 od roku 2004 stalo poměrně nepřehledné a z těchto důvodů se přikročilo k vydání nového nařízení vlády. Vydání nového nařízení vlády doporučily také pracovní skupiny Legislativní rady vlády ČR.

Dalším důvodem vydání nového nařízení vlády bylo schválení novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v roce 2009, které umožnilo vznik samostatné soustavy oborů vzdělání nástavbového studia.

Neméně důležitým důvodem vydání nového nařízení vlády byla potřeba zvýraznit a zpřehlednit soustavu oborů vzdělání a výrazně oddělit soustavu oborů vzdělání, ke kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále jen ministerstvo, v minulých letech schvalovalo učební dokumenty a které jsou z důvodů kurikulární reformy postupně utlumovány od oborů vzdělání, ke kterým byly vydány RVP.

Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání obsahuje obory vzdělání v oblastech základního, středního a vyššího odborného vzdělání včetně oborů speciálního vzdělávání a oborů vzdělání konzervatoří.

Obsahuje obory vzdělání, ke kterým byly v minulých letech schvalovány učební dokumenty v oblastech základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, obory vzdělání v oblastech základního a středního vzdělávání, ke kterým byly vydány rámcové vzdělávací programy i obory vyššího odborného vzdělávání, ke kterým byly nově akreditovány vzdělávací programy podle v současné době platného školského zákona.

Soustava oborů vzdělání byla připravena odbornými útvary ministerstva ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickýmNárodním ústavem odborného vzdělávání.

Problematiku týkající se onemocnění nebo zdravotních obtíží pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání připravily odborné útvary Ministerstva zdravotnictví ČR.

Text celého článku naleznete v příloze.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.  r.  o.,
z publikace Poradce ředitele – Strategie řízení a rozvoje školy.


Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 22. 06. 2011
Zobrazeno: 8679krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRACNÝ, Zdeněk. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 22. 06. 2011, [cit. 2020-05-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/12927/NARIZENI-VLADY-C-2112010-SB-O-SOUSTAVE-OBORU-VZDELANI-V-ZAKLADNIM-STREDNIM-A-VYSSIM-ODBORNEM-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.