Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě...

Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Mgr. Zdeněk Pracný
V souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje vláda nařízením č. 211/2010 Sb. soustavu oborů vzdělání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání. Toto nové nařízení vlády nahrazuje dosavadní právní úpravu obsaženou v nařízení vlády č. 689/2004 Sb. a současně zohledňuje změny v soustavě oborů vzdělání vyvolané realizací čtvrté, závěrečné etapy kurikulární reformy vzdělávací soustavy. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2010.

Úvod

V oblasti středního vzdělávání probíhá kurikulární reforma, která spočívá v nahrazování učebních dokumentů, které byly schvalovány podle dřívějších předpisů, rámcovými vzdělávacími programy (dále jen RVP). Vydávání RVP v oblasti středního vzdělávání bylo zahájeno v roce 2007 a ukončení se předpokládá v roce 2010.

Vydávání RVP je doprovázeno jejich legalizací v nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, dále jen nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Toto nařízení vlády se vydáváním novel v počtu 5 od roku 2004 stalo poměrně nepřehledné a z těchto důvodů se přikročilo k vydání nového nařízení vlády. Vydání nového nařízení vlády doporučily také pracovní skupiny Legislativní rady vlády ČR.

Dalším důvodem vydání nového nařízení vlády bylo schválení novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v roce 2009, které umožnilo vznik samostatné soustavy oborů vzdělání nástavbového studia.

Neméně důležitým důvodem vydání nového nařízení vlády byla potřeba zvýraznit a zpřehlednit soustavu oborů vzdělání a výrazně oddělit soustavu oborů vzdělání, ke kterým Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, dále jen ministerstvo, v minulých letech schvalovalo učební dokumenty a které jsou z důvodů kurikulární reformy postupně utlumovány od oborů vzdělání, ke kterým byly vydány RVP.

Nové nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání obsahuje obory vzdělání v oblastech základního, středního a vyššího odborného vzdělání včetně oborů speciálního vzdělávání a oborů vzdělání konzervatoří.

Obsahuje obory vzdělání, ke kterým byly v minulých letech schvalovány učební dokumenty v oblastech základního, středního a vyššího odborného vzdělávání, obory vzdělání v oblastech základního a středního vzdělávání, ke kterým byly vydány rámcové vzdělávací programy i obory vyššího odborného vzdělávání, ke kterým byly nově akreditovány vzdělávací programy podle v současné době platného školského zákona.

Soustava oborů vzdělání byla připravena odbornými útvary ministerstva ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickýmNárodním ústavem odborného vzdělávání.

Problematiku týkající se onemocnění nebo zdravotních obtíží pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání připravily odborné útvary Ministerstva zdravotnictví ČR.

Text celého článku naleznete v příloze.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.  r.  o.,
z publikace Poradce ředitele – Strategie řízení a rozvoje školy.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek