Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Užití konstrukčních návodů zesilovačů při...

Ikona teoreticky

Užití konstrukčních návodů zesilovačů při výuce elektrotechniky

Ikona odbornost
Autor: Jiří Vlček
Anotace: Stavební návody elektronických obvodů nemusí sloužit pouze těm, kteří si něco chtějí postavit. Můžeme je také využít ve výuce odborných předmětů na SPŠE. Na praktických příkladech můžeme svým žákům ukázat význam teoretické výuky a lépe je motivovat k učení. Konstrukce zesilovačů se k tomu velmi dobře hodí.
Obor příspěvku:26-41-M/01 Elektrotechnika
Klíčová slova: zkreslení, výkon, předzesilovač, koncový stupeň, kmitočtová charakteristika, elektrotechnika
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jsem autorem velkého množství konstrukcí. Tímto přehledem je chci zpřístupnit učitelům a žákům.

Jedná se o schémata plně funkčních zařízení, která jsou uvedena včetně hodnot součástek, popisu funkce, postupu při oživení a nastavení. Jsou v nich uvedeny vzorce a výpočty pro případné další úpravy. Zapojení využívají moderní součástkovou základnu. Ukáží žákům návrh a praktickou realizaci různých zapojení. Věřím, že to zvýší jejich zájem o tento obor.Plošné spoje jsem navrhoval tak, aby jejich osazení nedělalo potíže ani začátečníkům (šířka spoje 0,6 až 0,8 mm, mezery mezi spoji minimálně 0,6 mm, průměr pájecích bodů 1,7 až 1,9 mm).

Návody mohou být východiskem vlastních samostatných prací. Je možné zadat trochu jiné parametry a zapojení přepočítat. V dílenských cvičeních je možné navrhnout vlastní plošný spoj, výrobek sestavit a oživit. V laboratořích je potom možné výrobek odměřit.

Zadání takových sdružených samostatných prací musí být jednoduché a přiměřené možnostem žáků. Většina níže uvedených návodů tuto podmínku splňuje.

Za názvem je kurzívou uvedeno, kde byla konstrukce publikována (EK = Elektronické konstrukce, EP = Elektronické přístroje, EKP = Elektronické konstrukce pro pokročilé, M = Modulace a přenos signálu, AR = Amatérské rádio,  B = Konstrukční elektronika /modrá řada/).

Zesilovače (případně i mixážní pulty) patří k výrobkům, které mladí lidé potřebují. Zdrojem signálu pro amatérsky postavený zesilovač může být mobilní telefon, přehrávač MP3 nebo PC. Jeho konstrukce je jednoduchá, úspěch motivuje k dalšímu zájmu o obor elektro a o pochopení teorie spojené s touto problematikou.

Předzesilovač s pasívními korekcemi (EK str.40). Stereo předzesilovač, nesymetrické napájení. Opakování přenosu dvoubranů, kmitočtově závislé zpětnovazební obvody. Procvičit odhad kmitočtové charakteristiky. Případně využití simulačních programů. Vlastnosti lidského sluchu – fyziologie.

Předzesilovač s TDA1524 (EK str. 49). Předzesilovač s elektronickými potenciometry, Un =15 V. Výhody – signál nejde přes potenciometry, odpadá jejich chrastění, které se zde dá odfiltrovat. Zopakovat princip MOS tranzistorů, které se chovají jako odpory řízené napětím.

Mono předzesilovač (E str. 206). Hlasitost, basy, výšky. Běžné zapojení aktivního kmitočtového korektoru. Zopakovat  zesílení invertujícího zesilovače, vstupní napěťovou nesymetrii OZ – význam kondenzátoru Cx. Výpočet dolního mezního kmitočtu, obměna R1, C1, C5, R9, C6, R11. Výpočet úbytku napětí na RC filtru, obměnit R12, R13, R14.

Předzesilovač (SMD) (EK str. 118). Předzesilovač s výstupem na zadní kanály. Rozdílový zesilovač se 2 OZ a jeho využití k zesílení rozdílových složek levého a pravého kanálu.

Ekvalizér (stereo) (EK str. 44). Hlasitost, symetrie, 4 pásma, Wienovy články, 5pásmový EQ (EK str.128) s Wienovými články. Aktivní kmitočtový korektor, využití Wienových článků. Vyzkoušet výpočet pro různé kmitočty.

9pásmový ekvalizer (EK str. 203). Využití umělých indukčností v sériových rezonančních obvodech. Opakování vlastností rezonančních obvodů a aktivních kmitočtových korektorů. Úprava zapojení pro různé rezonanční kmitočty.

Stereoindikátor s dvoubarevnouLED (EK str. 58). OZ zesiluje pouze kladnou půlvlnu, umělá zem nemusí mít polovinu napájecího napětí. Vysvětlit význam D3, opakovat vlastnosti LED a Zenerových diod.

Indikátor s 4nás.OZ (EK str. 61). Zesílena kladná půlvlna střídavého napětí, potom usměrněna. Příklad okénkového diskriminátoru. Zopakovat návrh děliče napětí (R6 – R8) invertujícího zesilovače a komparátoru.

Předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku (EKP str. 24). Zopakovat přenos OZ s kmitočtově závislou zpětnou vazbou. Výpočet mezních kmitočtů, asymptotická charakteristika.

Zesilovač s LM 386N  (EK str. 166). Vnitřní zapojení, zopakovat diferenciální zesilovač a dvojčinný koncový stupeň.

Koncový stupeň s TDA 2030  (EK str.38).  Nesymetrické napájení. Počítat závislost výkonu na napájecím napětí.

Koncový zesilovač 2 x 50 W (EK str.74).  Tranzistorový zesilovač, budič (Darlingtonův tranzistor) ve třídě A, komplementární koncové tranzistory ve třídě AB. Funkce zpětné vazby, stabilizace výstupního napětí. Pro různé hodnoty Un počítat výstupní výkon, ztráty na R7 a R11, velikost R6 a R9. Výpočet pracovního bodu T1 pro různé hodnoty R2, R4 a R5. 

Koncový zesilovač s LM3886 (EK str. 207). Příklad koncového zesilovače s integrovaným obvodem s pomocnými funkcemi.

Zesilovač výstražného signálu (EK str. 88). Zopakovat horní propust, detektor, komparátor, spínací tranzistor.

Připojení mikrofonu k zesilovači bez mikrofonního vstupu (EK str. 87). Příklad jednoduchého řešení, které ušetří práci i součástky.

Směšovací jednotka (EK str. 69). Citlivost, basy, výšky, hlasitost, přebuzení. Vše na jedné DPS. Obměnit návrh pro různou citlivost vstupů a různá výstupní napětí.

Jednokanálový zesilovač ve třídě H princip zesilovačů ve tídě H (velký výkon při malém napětí). 

Efekty pro hudebníky

Metronom (EK str. 201). Zopakovat obvod NE 555, komparátor, okénkový diskriminátor, tranzistor jako spínač, dělič kmitočtu.

Dozvuk (EK str. 122). Princip zpoždění signálu. 

Citace a použitá literatura:
[1] - VLČEK, Jiří. Elektronické konstrukce. 1. vydání. Praha : BEN, 2003. 224 s.  
[2] - VLČEK, Jiří. Elektronické konstrukce pro pokročilé. 1. vydání. Praha : BEN, 2002. 72 s.  
[3] - VLČEK, Jiří; HAVLÍK, Jan; VACEK, Václav. Elektronické přístroje. Praha : BEN, 2002.  
[4] - VLČEK, Jiří. Modulace a přenos signálu. 1. vydání. Praha : BEN, 2002. 76 s.  
[5] - Amatérské rádio. Praha : Amaro, s. r. o., 2000. 40 s.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 09. 2011
Zobrazeno: 4545krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VLČEK, Jiří. Užití konstrukčních návodů zesilovačů při výuce elektrotechniky. Metodický portál: Články [online]. 21. 09. 2011, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/11983/UZITI-KONSTRUKCNICH-NAVODU-ZESILOVACU-PRI-VYUCE-ELEKTROTECHNIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 21. 09. 2011 13:42
Článek je návodem na použití autorových publikací Elektronické konstrukce a Elektronické konstrukce pro pokročilé a to pro výuku odborných předmětů na středních odborných školách. Popisuje specifika jednotlivých nízkofrekvenčních zařízení a popisuje spojení s odpovídající teorií. Dobrý příklad toho, jak lze ryze prakticky zaměřené konstrukční návody smysluplně využít na úplně něco jiného.. Recenzent.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.