Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Vyhlašujeme pátrání – hledá se autor

Ikona informativni

Vyhlašujeme pátrání – hledá se autor

Autor: Růžena Pekařová
Anotace: Vyhlašujeme pátrání po autorech článků, DUMů a odkazů za oblast odborného vzdělávání. V případě, že naleznete někoho ve vašem okolí, kdo odpovídá níže uvedenému popisu, nebo máte podezření, že jste to právě vy, ohlaste tuto skutečnost co nejdříve na stránkách Metodického portálu.
Klíčová slova: autor, článek, střední odborné vzdělávání
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Stát se autorem – ano, či ne?

V několika posledních měsících postrádáme na Metodickém portálu příspěvky autorů z oborů středního odborného vzdělávání. Rozhodli jsme se proto vyhlásit celostátní pátrání po autorech, kteří se úspěšně skrývají na středních školách.

Popis osoby:
Postava: hubená/obézní
Barva očí: neuvedena
Barva vlasů: blond až černá
Výška: 150–198
Zdánlivé stáří: 25–100 let

Podrobný popis:
Osoby jsou pohřešované od ledna letošního roku. Naposledy byly spatřeny před několika dny, kdy sháněly podklady pro realizaci nového nápadu. Pohřešované osoby ovládají velmi dobře svou profesi pedagoga, poctivě se připravují na výuku a mají v zásobě několik vlastnoručně vytvořených prezentací, pracovních listů nebo projektů. Bezproblémově používají komunikační technologie, zvládají vyhledávání informací na internetu i v jiných zdrojích. Neváhají použít inovativní metodické postupy, aktivně zapojit žáky do výuky a použít zajímavé způsoby hodnocení.

Jakékoliv poznatky o těchto pohřešovaných osobách přijme Metodický portál na webové adrese: http://autori.rvp.cz/.

Takto nějak lze stručně popsat situaci na Metodickém portálu v oblasti odborného vzdělávání. I přesto, že jsou od loňského roku zdarma nabízeny školám  semináře prezentující Metodický portál s možností seznámit se s editačním prostředím a způsoby publikování, stále je zájem pedagogů o publikování malý.

Vkrádá se otázka, co je toho příčinou?

Učitelé technicky či ekonomicky zaměřených škol mají pravděpodobně dostatek učebnic a jiných zdrojů, které mohou využít při výuce. I přes to si často tvoří vlastní prezentace a aktivity. Jejich materiály mnohdy vznikají v projektech financovaných z ESF. Ano, takové příspěvky nejsou honorovány, ale je tu ještě další možnost. Co zkusit  popsat své poznatky, zkušenosti i poučení z možných pochybení v článku? Vždyť i to může být pro ostatní přínosem. Další skupinou, zcela odlišnou, jsou pedagogové škol s praktickými obory (míněno kuchař, číšník, cukrář, kadeřnice, zahradník apod.). Učebnic mají poskromnu, většinou zastaralé. Pomohly by materiály z Metodického portálu. Má je kdo vložit? Nikomu přeci nevadí, že dotyčná osoba nemá dva tituly před jménem a tři za ním. V tomto případě se cení profesionální přístup a životní zkušenosti.

Někteří z potenciálních autorů se obávají recenzního řízení – jeho délky a přísnosti. Recenzenti se ve většině případů snaží případné nedostatky co nejpřesněji popsat a nastínit autorovi možná řešení nápravy. V žádném případě není jejich úkolem materiál přetvářet či záměrně zamítnout. Délka řízení záleží na rychlosti recenzentovy kontroly (která je více méně daná termínem, do kdy musí být materiál překontrolován) a rychlosti autora, s jakou materiál opraví a pošle opět ke kontrole. Pokud mají být vložené příspěvky co nejkvalitnější, pak je celá délka recenzního řízení snesitelná.

Z popisu pohřešovaných autorů se vymykají pedagogové, kteří vnímají moderní technologie jako výsadu mladé generace a drží si dostatečně velkou vzdálenost od počítače, internetu i jiných komunikačních technologií. V dnešní době je kolem nás techniky mnoho a jen těžko se jí vyhneme. Je však na každém z nás, jak dalece jí chceme být ovlivňováni a kolik času jsme ochotni televizi či počítači věnovat.

V neposlední řadě je potřeba zmínit komplikace s vkládáním již hotových prezentací a pracovních listů. Komplikace spočívá zejména v použitých obrázcích a zdrojích. Učitelé vkládají do svých děl obrázky a úryvky, které naleznou různě na internetu. Často neznají přesnou URL adresu ani zdroj. Představa, že musí hledat náhradní obrázky, fotografie či text, je naprosto odradí od dalších aktivit.  I tak se domnívám, že výměna obrázků z otevřených galerií a uvedení zdroje má cenu. Rozhodně  bude úroveň materiálů minimálně stejná, ne-li vyšší.

Metodický portál je jedna z mnoha možností, jak získat potřebné informace pro daný obor, prostor pro vlastní tvorbu, způsob komunikace s lidmi z oboru v rámci spolupráce či vzájemného porovnání výuky, prezentace škol (oborů), pracovních postupů a dalších informací důležitých pro zlepšení a zpestření práce pedagoga.

Pevně věřím, že poodhalení výše uvedených úskalí a jejich osvětlení pomůže váhajícím učitelům k rozhodnutí publikovat na Metodickém portálu v oblasti odborného vzdělávání.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 04. 2011
Zobrazeno: 5858krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEKAŘOVÁ, Růžena. Vyhlašujeme pátrání – hledá se autor. Metodický portál: Články [online]. 22. 04. 2011, [cit. 2020-10-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/O/11313/VYHLASUJEME-PATRANI---HLEDA-SE-AUTOR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Mgr. Jakub HorálekVloženo: 22. 04. 2011 20:33
Střední odborné školy (zvláště pak soukromé) si chrání hodně své know-how, zvláště pak své výukové postupy a materiály. Je to určitě pochopitelné, konkurence je zde obrovská. Na druhé straně je to pro mnohé jejich kantory škoda, protože učitelé základních škol, gymnázií a předškolek využívají dnes Portál jako poměrně rozsáhlou databázi kvalitních materiálů, které vytvořili učitelé z praxe. Vyvíjení výukových materiálů pro Portál se po mnohé z nich stalo jedním ze silných motivačních faktorů k většímu zamýšlení se nad výukou. Tyto materiály jsou ke stažení zdarma, bezbariérově (což se o mnohých dalších Portálech říci nedá), a hlavně materiály jsou svými licencemi jasně definované pro volné použití ve výuce bez obav z porušení autorských práv (Dost cenná deviza; spousta učitelů pořád vytváří „vlastní“ prezntace či texty na bázi neautorizovaných kompilací nebo je bezmyšlenkovitě stahují odkudkoli,aniž by věděli, zda mohou, přičemž tím jasně naráží na autorský zákon...). Odborné školy ale určitě podcenili možnost využití Portálu jako prostoru pro PR své i oboru. Žáci základních škol mají dnes velice scestné představy o náplních jednotlivých oborů a mnohé střední odborné školy mají nouzi o žáky. Myslím, že by nebyl problém natočit např. krátká videa, kde by byl onen konkrétní obor popsán, popularizován a zároveň by se jednalo o jakýsi malý "den otevřených dveří", které školy houfně pořádají. Byl by to výukový materiál? Určitě. Přivítali by jej učitelé ZŠ vyučující v rámci Člověk a svět práce „přípravu na povolání“. Zároveň je k tomuto i možno využít negarantovanou sekci Digifolia. Na závěr musím konstatovat: učitelé středních odborných škol o Metodickém portálu pořád mnoho nevědí. Co jim říci? Třeba i toto: Materiály, které vloží na Portál, si mohou stáhnout stovky učitelů, a oni si zase mohou třeba stáhnout jejich. Říká se tomu „sdílení“, které je v tomto smyslu pozitivní. Navíc ony materiály se neztratí a tvoří zásobu konkrétního kantora, která s ním může putovat kamkoliv.
2.Autor: Jaroslava ZámostnáVloženo: 25. 04. 2011 17:58
Jsem autorkou děkolika DUMů, které byly publikovány v sekci Základní vzdělávání. Protože jsem si krátce vyzkoušela i práci na SOU, rozhodla jsem poslat DUM i do sekce Odborného vzdělávání,kde je materiálů v porovnání s ostatními sekcemi opravdu jako šafránu.Neodradí některé autory třeba skutečnost, že i na přidělení recenzenta se čeká řadu dní a na uveřejnění materiálu i několik měsíců.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.