Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Pedagog > Inspirace pro školská zařízení zájmového...

Ikona informativni

Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014

Autor: Svatava Šimková
Anotace:

Pražský hotel Pramen patřil 6. a 7. června vychovatelkám školních klubů a družin z celé republiky.


Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: NIDV, Celostátní setkání, vychovatelky školních družin a školních klubů

Krásný výhled z 13. patra konferenčního sálu hotelu SOU gastronomie a podnikání Pramen se stal příjemnou kulisou celostátního semináře pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů, který se pod názvem „Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014“ uskutečnil ve dnech 6. a 7. června v Praze na Černém Mostě, poprvé od transformace NIDM pod hlavičkou Národního institutu pro další vzdělávání.

Ve školních družinách pracují téměř výlučně ženy a při společném zahájení se jich sešla víc než stovka. Účastnice z celé republiky přivítali ti, kteří mají k problematice školních družin a školních klubů blízko a mnohdy je to pro ně nejen profesní, ale zároveň srdeční záležitost: ředitelka NIDV Mgr. et Mgr. Helena Plitzová, zástupkyně odboru pro mládež MŠMT Mgr. Ing. Andrea Šimáková, náměstkyně NIDV a projektová manažerka Mgr. Irena Hošková, ředitelka SOU Ing. Zdeňka Matoušová, Ing. Naďa Eretová, šéfredaktorka měsíčníku Řízení školy, a hlavní organizátorka setkání Jitka Rydvalová z NIDV. Pravidelný účastník těchto seminářů, předseda Asociace vychovatelů školských zařízení a dnes také poslanec Parlamentu ČR Mgr. Petr Kořenek v závěru svého příspěvku řekl: „Věřím, že se propojení bývalého NIDM s NIDV podařilo velmi dobře, a já s vámi budu velmi rád dále spolupracovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se pohybují v zájmovém vzdělávání, a hlavně bych chtěl poděkovat vám, které denně předstupujete před jeho účastníky. Problémy byly, jsou a budou, ale věřím, že armáda lidí, kteří v této oblasti působí, je schopná je překonat. Vyřizuji pozdrav od pana ministra – věřte, že o zájmovém vzdělávání ví a ví toho dost, což je velmi důležité, takže za ně budeme společně bojovat.“ Na tato slova pak navázala ředitelka NIDV Helena Plitzová krátkým projevem, v němž mimo jiné zdůraznila: „Já osobně jsem velmi vděčná za to, že se tady s vámi mohu setkat, protože v dalším vzdělávání působím už dlouho a vždycky se mi zdálo, že učitelům se věnuje mnohem větší pozornost než právě vám, kteří do školství také patříte. Chtěla bych při té příležitosti velmi poděkovat Asociaci vychovatelů školních družin a školních klubů, navázat na její dobrou spolupráci s NIDM a využít odborný potenciál asociace. I NIDV se už před spojením obou institucí podílel na podpoře vaší cílové skupiny a teď nastává doba, kdy to vše můžeme ve váš prospěch efektivně propojit a připravit cílenou profesní podporu, která vám ve vaší práci pomůže.“

Po oficiálním zahájení následovala první přednáška věnovaná otázkám nového Občanského zákoníku a legislativě vůbec ve vztahu právě ke školním družinám a školním klubům, kterou si pro celé plénum připravil RNDr. Milan Macek. O tom, že jde o téma velmi potřebné a stále aktuální, svědčila řada dotazů a živý zájem přítomných. Po obědě se účastnice rozešly do jednotlivých vzdělávacích dílen: Zdravé klima v neformálním vzdělávání, Výtvarné inspirace, Silnice za to nemůže, Dramatická výchova nás baví, Společně do přírody, Problematika zájmového vzdělávání a Zvyky a svátky v novém kabátě. Motivací vychovatelek přitom byla především potřeba dozvědět se něco nového a posunout se dál v profesním životě. Pocity mnohých účastnic vyjádřila Barbora Šimonová z Čakovic: "Chtěla bych jít na všechny ty dílny, a nemůžu. Chtěla bych, aby tohle setkání bylo delší než ty dva dny - třeba celý týden."

Páteční večer byl věnován především schůzi ASVŠ, na níž byla zvolena nová předsedkyně, kterou se stala Jana Deduchová ze školní družiny ZŠ v Mníšku u Liberce. Dosavadní předseda a zakládající člen asociace Petr Kořenek byl po zasloužených slovech díků jmenován čestným předsedou a zůstává i nadále nejbližším spolupracovníkem asociace. Večer pak pokračoval  neformálním setkáním, kde si účastnice semináře nejen vyměňovaly zkušenosti, ale měly také možnost navázat nová přátelství. Workshopy pokračovaly i v sobotu dopoledne. Podle ohlasů jednotlivých účastnic bylo očekávání, se kterým na celostátní seminář přijížděly, bohatě naplněno.

Svatava Šimková, NIDV

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 12. 06. 2014
Zobrazeno: 5342krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Inspirace pro školská zařízení zájmového vzdělávání 2014. Metodický portál: Články [online]. 12. 06. 2014, [cit. 2019-11-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NU/18887/INSPIRACE-PRO-SKOLSKA-ZARIZENI-ZAJMOVEHO-VZDELAVANI-2014.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.