Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Pedagog > Umíte zhodnotit své kompetence?

Ikona informativni

Umíte zhodnotit své kompetence?

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace: Klíčová aktivita Uznávání neformálního vzdělávání vydala sborník sebeevaluačních nástrojů, který může pomoci lidem pracujícím s dětmi a mládeží poznat a zhodnotit získané kompetence a dále je rozvíjet.
Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích;
  2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek;
Klíčová slova: kompetence, NIDM, Klíče pro život, děti a mládež, sebeevaluační nástroje

V průběhu života získáváme mnoho „kompetencí“ mimo školní (formální) vzdělávání v procesu tzv. celoživotního učení. Jde o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člověka ve společnosti. Jejich rozpoznání a trvalé rozvíjení je proto velmi důležité, ale ne vždy snadné. Napomoci vám k tomu může sborník „Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a mládeží“, který vyšel v rámci národního projektu Klíče pro život a jedné z jeho klíčových aktivit – Uznávání neformálního vzdělávání.

Mladí lidé mají možnost rozvíjet se, získávat dobré návyky pro život, prakticky si vyzkoušet vědomosti nabyté ve škole či naučit se pracovat v týmu v nejrůznějších zájmových kroužcích, oddílech či klubech. Třeba si ani neuvědomují, že se něco užitečného učí, ale každá aktivita má pro ně výchovný a vzdělávací smysl. Také vedoucí oddílů, dobrovolníci i profesionálové pracující s dětmi a mládeží se na tuto odpovědnou činnost připravují, absolvují různé vzdělávací kurzy, získávají zkušenosti a důležité kompetence praxí. Ty jim pak mohou být užitečné nejen v osobním životě, ale také při získání zaměstnání.

Tato sada sebeevaluačních nástrojů může posloužit jako průvodce procesem poznávání kompetencí získaných díky aktivitám s dětmi a mládeží (ať již v pozici aktivních účastníků a členů sdružení či pracovníků organizací) a rádce, jak se dále rozvíjet a jak kompetence „přeložit“ do jazyka potenciálních zaměstnavatelů. Základem sebepoznání „přidané hodnoty“ na trhu práce je kvalitní sebeevaluace, tedy strukturované zamyšlení se nad sebou samým z mnoha možných úhlů. Pomocí otázek, na které hledáte odpovědi, pomocí sběru „důkazů o praxi“, díky nimž si skládáte své osobní portfolio, tím vším si vytváříte soubor argumentů, jež lze využít při svém představování budoucím zaměstnavatelům. A právě tato publikace nabízí možné cesty k sebepoznání. Při jejím vytváření autoři využili také podkladů ze zahraničí (např. v Nizozemsku vyvinutý systém „Valuation of Prior Learning“ – Zhodnocování předchozího učení) a upravili je pro české prostředí. Tento sebeevaluační nástroj naleznete ve sborníku v podobě volně vloženého letáku. Vedle zahraničních příkladů byl v rámci projektu „Klíče pro život“ vytvořen také domácí nástroj posilující cestu k uznávání neformálního vzdělávání, tzv. Osobní kompetenční portfolio. Informace o něm najdete v poslední kapitole této publikace a na http://www.nidm.cz/okp.

Individuální projekt národní „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“ realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 06. 2012
Zobrazeno: 2231krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. Umíte zhodnotit své kompetence?. Metodický portál: Články [online]. 30. 06. 2012, [cit. 2019-05-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NU/16211/UMITE-ZHODNOTIT-SVE-KOMPETENCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.