Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Pedagog > Děti v ringu dnešního světa

Ikona informativni

Děti v ringu dnešního světa

Autor: Jiří Zajíc
Anotace:


 Zanedlouho vyjde v rámci projektu Klíče pro život stostránková přehledná publikace o rozsáhlém výzkumu Hodnotové orienace dětí 6 až 15 let nazvaná Děti v ringu dnešního světa. V tomto článku je stručný souhrn hlavních výsledků.


Klíčové kompetence:
 1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
 2. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » opírat své mravní rozhodování o živé, dialogické svědomí
 3. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku;
Klíčová slova: NIDM, děti, Klíče pro život, Výzkum, hodnoty
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Šance jen pro bohaté?
Tento článek navazuje na téma článku: Šance jen pro bohaté? - II
Tento článek navazuje na téma článku: Šance jen pro bohaté? III
Tento článek navazuje na téma článku: Duchovní život dětí a mládeže u nás
Tento článek navazuje na téma článku: Vnitřní předpoklady mediální výchovy
Tento článek navazuje na téma článku: Dítě mezi rodiči, kamarády a učiteli
Tento článek navazuje na téma článku: Čím vyšší věk, tím méně zájmu o dobro

          Již průběžně jsme na těchto stránkách uváděli dílčí závěry z jednotlivých oblastí výzkumu, takže se nyní můžeme podívat na celý výzkum souhrnně.

          Co se týče osmi v úvodu zformulovaných hypotéz, pak se všechny potvrdily:

 • Zásadní vliv společensko-ekonomického postavení rodičů a jejich vzdělání na hodnotový svět dětí, jejich organizovaný i volný čas, životní priority i celkový vztah k životu. Vliv tohoto faktoru na děti se ukázal v mnoha ohledech jako rozhodující. To odpovídá i jiným výzkumům (zejména školní úspěšností dětí PISA)
 • Proměna důležitosti klíčových hráčů dítěte s jeho věkem, včetně nárůstu vlivu internetu a dalších komunikačních nástrojů a posilování kritičnosti vůči učitelům i škole
 • Pozitivní vliv dobře tráveného volného času (včetně organizovaného v oddílech, kroužcích či klubech) na štěstí a spokojenost dětí.
 • S narůstajícím věkem roste ochota dětí přijímat morálně závadné jednání.

           Některá naše zjištění – zejména co se týče času stráveného s televizí či internetem, rozvrstvení volného času, významu kamarádů a postoje ke škole – potvrdila výsledky dřívějších výzkumů. Některá další zjištění prohloubila náznaky předchozích výzkumů – například o slabším postavení otců v rámci současné české rodiny oproti matkám, které pro děti představují nejvýznamnější osobu, chybění vhodných vzorů pro děti, zvláště dospívající, všeobecně rozšířený výskyt lži nebo malý smysl pro přesažné hodnoty.

        K zamyšlení vám nabízíme závěry, které z tohoto našeho výzkumu učinila paní profesorka Lenka Šulová, významná česká dětská psycholožka, která nás po celou dobu této naší práce provázela jako konzultantka:

 • Je alarmující, že 14 % dětí neoznačilo svou maminku jako hodnou, ale zhruba to odpovídá výsledkům výzkumů, které se týkají vztahu matka-dítě v prvních letech života. Tam se hovoří asi o 20 % žen, které nedokážou být matkami, jaké jejich dítě potřebuje. Nedokážou v dítěti probudit pocit jistoty, bezpečí, být pro něj čitelným spolehlivým člověkem. Otce nepovažuje za hodného dokonce 37% dětí.
 • Rodiny s nižším vzděláním a s horším socioekonomickým statusem výrazně hůře vyzbrojí své děti do života v oblasti sebeprosazení a v rovině morální a sociální kompetence.
 • Cokoliv chci společně dělat se svými dětmi a v čemkoliv chci rozvíjet jejich aktivitu, musím začít v mladším školním věku nebo ještě lépe položit základy pro tyto aktivity ještě v předškolním věku.
 • Mnohem větší péči je nutné věnovat ve škole a ve volnočasových aktivitách sociálním vztahům a jejich významu. Současná společnost orientovaná především na výkon a materiální hodnoty toto skutečně velmi potřebuje.
 • Při posuzování chování rodičů i kamarádů se projevuje u dětí vysoká tolerance k nemorálnímu chování, což je opět alarmující výsledek.
 • Společnost jako celek musí více přemýšlet o ideálech a vzorech, které momentálně předkládá dětem a dospívajícím. Z tohoto hlediska nežijí naše děti vůbec v jednoduché době. Je dosti pochopitelné, že se utíkají do virtuální reality PC, TV, že hledají virtuální identitu, žijí seriálovými postavami, často ničemu nevěří a jsou skeptické, utíkají se k drogám.

____________________________________________________________________________________________________

          Sám pro sebe jsem si výzkum shrnul do následujících osmi dětských poselství - varujících:

1) Maminko, jsi v tomhle světě jediným člověkem, kterému věříme, že nás má rád. Prosím tě vydrž!
2) Tatínku, víme, že máš těžkou práci, ale chybíš nám. Buď nám skutečným otcem.
3) Vážení učitelé, víme, že škola je pro nás důležitá, ale ta současná se nám nelíbí. Udělejte s tím už něco!
4) Kamarády potřebujeme. Když nám nepomůžete získat ty správné, najdeme si jakékoliv.
5) Připustili jste, že jsme se staly závislými na televizi a internetu. Vyveďte nás z toho do reálného světa!
6) Chcete po nás, abychom mluvily pravdu, ale sami nám lžete. Nedivte, se, že podvádíme také.
7) Svět, do kterého nás přivádíte, v nás ubíjí touhu po dobru. Věříte vy ještě vůbec v dobro?
8) My, kteří jsme z chudých a málo vzdělaných rodin, nemáme šanci. Neodepisujte nás!

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 06. 2012
Zobrazeno: 3488krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZAJÍC, Jiří. Děti v ringu dnešního světa. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2012, [cit. 2019-04-22]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NU/16095/DETI-V-RINGU-DNESNIHO-SVETA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.