Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Pedagog > Dobrovolníci a Tokaheya

Ikona informativni

Dobrovolníci a Tokaheya

Autor: Martina Strašáková
Anotace: V rámci Tvorby a pilotáže vzdělávacích programů došlo k realizaci vzdělávacího programu Čekatelský kurz Tokaheya, který byl realizován v rámci průřezového tématu výchova k dobrovolnictví.
Klíčové kompetence:
 1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých;
Klíčová slova: NIDM, Junák, Klíče pro život, výchova k dobrovolnictví, čekatelský kurz

"Vedeš družinu nebo se na její vedení chystáš? Není program vaší družiny úplně OK? Chceš složit čekatelskou zkoušku a nemáš čas na kurz o prázdninách? Přihlas se na Tokaheyu 2012!"

Těmito slovy lákali pořadatelé plzeňského čekatelského kurzu rovery a rangers, budoucí opory skautských oddílů, na čekatelský kurz Tokaheya. Ten je výjimečný v tom, že byl připraven v rámci národního projektu Klíče pro život, vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a realizovaným Národním institutem dětí a mládeže MŠMT.

Před prvním čekatelským víkendem si museli mladí adepti vedení skautských oddílů připravit tyto úkoly:

Metodika

 • připravit program schůzek své družiny na 1 měsíc – 4 schůzky, pokud nemáš svoji družinu, vyber si, pro jakou věkovou kategorii budeš program připravovat
 • pro program každé schůzky vyberte cíl (možno vybrat i jeden cíl na celý měsíc, nebo jeden společný pro dvě schůzky), kterého chcete dosáhnout (např. zlepšit spolupráci v družině, procvičit orientační schopnosti, zvýšit finanční gramotnost, seznámit šestku s nováčky a pod…)
 • každá schůzka bude připravena jako dvouhodinová, s uvedením časů jednotlivých aktivit
 • ke každé aktivitě uveďte přesná pravidla tak, aby mohl kdokoliv program vzít a zrealizovat
 • k zápisu využijte následující formátování do tabulky, řádky si přidávejte dle počtu aktivit a her

  Bezpečnost
 • projít všechny cesty na www.budpripraven.cz
 • uložit printscreen stran s vyhodnocením (max. 2 chyby v cestě)

Myšlenkové základy skautingu

 • Napsat esej na libovolnou část obsahu čekatelské zkoušky z Myšlenkových základů skautingu (rozsah 2000-3000 znaků) - uložit do 6.1. 2012

Hospodaření

 •  Přivézt jeden správně a jeden nesprávně vyplněný prvotní doklad

Organizace a právo

 • Přečíst si Úmluvu o právech dítěte (Je k dispozici po přihlášení v dokumentech -> Organizace a právo -> Úmluva o právech dítěte)

Jeden lednový víkend pak byl zaměřen na vedení  a program družin (metodika, zdravověda, bezpečnost, organizace a právo, hospodaření, myšlenkové základy skautingu, pedagogika a psychologie) s hlavním důrazem na skautskou výchovnou metodu a pedagogiku. Tyto oblasti byly pouze úvodem do problematiky a shrnutím požadavků ke zkoušce s návodem, jak postupovat při samostudiu a on-line testování. Během víkendu byla také účastníky kurzu stanovena pravida pro přípravu jednodenní akce pro děti z plzeňských skautských oddílů.

Cílem druhého víkendu čekatelského kurzu, konaného v březnu, bylo především prozkoušet účastníky z jednotlivých oblastí čekatelské zkoušky. Ještě před začátkem akce měli účastníci splnit řadu úkolů, například přípravu schůzky a výpravy pro svoji věkovou kategorii, zamyšlení nad skautskou ideou a další. Část přípravy tvořily internetové on-line testy, které pak rovněž sloužily jako podklady k jednotlivým zkouškám. Co všechno si museli čekatelé připravit tentokrát?

Metodika

 • popsat a připravit jednu konkrétní aktivitu vedoucí k osvojení zákona, slibu... každý pro kategorii, které se věnuje, rozepsat, co konkrétně, aby mohl kdokoliv popis vzít a rovnou použít (např. i včetně potřebných kartiček k vytištění apod.)
 • najít 2 příběhy k zamyšlení, na kterých lze demonstrovat, kdy se hlavní hrdina (či jiná postava) chová nebo nechová podle slibu či zákona. Příběh doplnit o krátké vysvětlení, jak bys to vysvětloval dětem...
 • zjistěte, jak jste na tom v družině/šestce, kterou máte na starosti
 • oznámkujte družinu v uvedených oblastech (plnění stezky, slib a zákon v programu, používání legend a symbolických rámců, kvalita a míra připravenosti programu, různorodost programu, vztahy a atmosféra, tradiční × nové aktivity a tři si přidejte vlastní) 1-5 - jako ve škole a podle toho navrhněte, jaké oblasti se věnovat následující období (cca měsíc) a popište alespoň 3 aktivity vedoucí ke splnění tohoto cíle...
 • na druhý víkend přivezte jednu oddílovou písemnost - kroniku, fotokroniku, bodování, legendu ke hře a pod...

Pedagogika

 • poznávaní dítěte - vybrat si jedno dítě z oddílu a zjistit o něm údaje podle osnovy uvedené v textu (ke stažení na webu), neudávájí se nacionále tj. jméno, adresa, datum narození

Navíc byly do programu zasazeny také semináře týkající se mezinárodního skautingu a metodiky práce se stezkou. Tyto dvě přednášky byly do programu zařazeny na základě zpětné vazby z předešlého víkendu.


Zpracovala Bc. Martina Strašáková, garantka průřezového tématu výchova k dobrovolnictví, na zákaldě podkladů od realizátorů Junák - svaz skatů a skautek ČR, okres Plzeň, Americká 29, Plzeň
Fotografie: archív Tokaheya

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 30. 05. 2012
Zobrazeno: 2128krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRAŠÁKOVÁ, Martina. Dobrovolníci a Tokaheya. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2012, [cit. 2019-05-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/NU/16081/DOBROVOLNICI-A-TOKAHEYA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.