Národní institut dětí a mládeže k 31. prosinci 2013 přestane existovat. Většina jeho agend přejde pod Národní ústav pro další vzdělávání.

" /> Národní institut dětí a mládeže k 31. prosinci 2013 přestane existovat. Většina jeho agend přejde pod Národní ústav pro další vzdělávání.

" /> Národní institut dětí a mládeže k 31. prosinci 2013 přestane existovat. Většina jeho agend přejde pod Národní ústav pro další vzdělávání.

" /> Zrušení Národního institutu dětí a mládeže neznamená konec jeho aktivit

Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Zrušení Národního institutu dětí a mládeže...

Ikona informativni

Zrušení Národního institutu dětí a mládeže neznamená konec jeho aktivit

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace:


Národní institut dětí a mládeže k 31. prosinci 2013 přestane existovat. Většina jeho agend přejde pod Národní ústav pro další vzdělávání.


Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: transformace, NIDM, NIDV

Národní institut dětí a mládeže, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (NIDM) jako přímo řízené odborné pracoviště Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 31. prosinci 2013 zanikne. Většina jeho agend přejde pod Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Účelem vzniku NIDM (www.nidm.cz) je státní podpora a ochrana mládeže. Svou činnost zaměřuje na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační podporu práce s dětmi a mládeží a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Institut nabízí své služby především pracovníkům středisek volného času, školním klubům a družinám, nestátním neziskovým organizacím, krajským úřadům MŠMT a zahraničním partnerům. Prostřednictvím Talentcentra poskytuje podporu nadaným dětem a mládeži, pro žáky ZŠ a studenty SŠ organizuje celou řadu soutěží (Evropa ve škole, Daniel, Středoškolská odborná činnost), včetně oborových olympiád (dějepisná, jazykové olympiády apod.) a on-line aktivit pro nadané žáky v Talnetu.

NIDM se úspěšně zabývá také projektovou činností, spolufinancovanou z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Díky projektu PERUN – Péče, rozvoj, uplatnění nadání – vytváří základní prvky v systému péče o nadané žáky. Společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Institut realizoval další projekt Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání a pokračuje navazujícím projektem K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

K rozhodnutí o zrušení 50 % přímo řízených organizací působících při ministerstvech vlády ČR k datu 31. prosince 2013 došlo minulý rok. Mezi tyto instituce byl zahrnut také Národní institut dětí a mládeže. Vyvstala však otázka, jak při zrušení NIDM zajistit do budoucna chod agend, které dosud spolehlivě zajišťoval – počínaje vzděláváním pracovníků v oblasti neformálního vzdělávání a podporou talentovaných žáků přes program Mládež v akci a provoz Národního informačního centra pro mládež (NICM) až po realizaci dvou stěžejních projektů PERUN a K2.

Výsledkem hledání řešení, které by co nejméně poškodilo výše uvedené služby, bylo rozhodnutí z července tohoto roku, že podstatná část NIDM – včetně výše uvedených projektů – bude k 1. lednu 2014 sloučena s Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV). Česká národní agentura Mládež (zajišťující program Mládež v akci) se již od 1. října 2013 stala součástí Domu zahraničních služeb a ke stejnému datu přešlo NICM pod Národní ústav pro vzdělávání. Pro spolupracovníky projektů PERUN a K2 a zájemce o jejich výstupy to především znamená, že i v příštím roce poběží všechny jejich plánované aktivity. Stejně tak se s nimi budou setkávat i na internetových stránkách, na pracovních setkáních, konferencích i v konkrétních publikačních výstupech.

Lze tedy reálně očekávat, že navzdory organizační náročnosti transformace NIDV a NIDM a omezení některých jeho agend nedojde ke ztrátě kvality aktivit a projektů končícího Institutu, které mimo jiné mají podporovat kvalitu institucí neformálního vzdělávání a vyvářet pro ně metodické nástroje i příznivější právní prostředí.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 11. 2013
Zobrazeno: 3316krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. Zrušení Národního institutu dětí a mládeže neznamená konec jeho aktivit. Metodický portál: Články [online]. 21. 11. 2013, [cit. 2020-09-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/18139/ZRUSENI-NARODNIHO-INSTITUTU-DETI-A-MLADEZE-NEZNAMENA-KONEC-JEHO-AKTIVIT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.