Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > První etapa kurzů studia pedagogiky volného...

První etapa kurzů studia pedagogiky volného času skončila

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Kohoutová
V červenci 2013 skončila první etapa vzdělávacích kurzů Studia pedagogiky volného času, které se uskutečnily v rámci projektu K2. V článku přinášíme postřehy lektorů-mentorů z jejich průběhu.

 

Jednou z aktivit projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ je Studium pedagogiky pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost.

První etapa vzdělávacích kurzů Studia pedagogiky volného času odstartovala v dubnu letošního roku a jejich prezenční část probíhala do července. Kurzy prošlo 1 039 studentů, kteří jejich absolvováním získali dílčí pedagogickou kvalifikaci. Ta je opravňuje k vedení zájmových útvarů a k pedagogické činnosti či k pořádání táborů a dalších aktivit ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, což je pro mnohé velkou motivací k nastartování profesionální pedagogické dráhy.

Vzdělávací akce se konaly v různých formách po celé republice. Jejich účastníci se s lektory setkávali jak během víkendů, tak v odpoledních hodinách ve všedních dnech buď přímo ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže či školských zařízeních, nebo vzdělávací aktivity uspořádali v přírodě. Podle ohlasů samotných studentů kurzy probíhaly ve výborné atmosféře, všichni oceňovali informace a zkušenosti získané díky kvalitním přednáškám lektorů-mentorů. Lektoři si zase pochvalovali snahu, aktivní a poctivý přístup ze strany studentů.

Zde jsou alespoň některé postřehy, zážitky a hodnocení lektorů-mentorů, kteří vzdělávací kurzy vedli.

Tím nejhezčím, co nám kurz přinesl, bylo vytvoření přátelské atmosféry a přátelský vztah, který se mezi účastníky kurzu našimi externími pedagogy vytvořil. Někteří se viděli poprvé, i když v DDM pracují několik let. Začali se scházet i mimo kurz, vyměňují si zkušenosti a už se těší na úvodní poradu, kde se zase setkají. Mne, jako ředitelku DDM, to velmi těší, protože se mi konečně daří vytvářet prostor pro tvůrčí setkávání pracovníků, na které přicházejí se zájmem, nejen z povinnosti."

Mgr. Hana Bílková – mentorka vzdělávacího kurzu v DDM Znojmo


Během kurzu jsme si zahráli hru, když jsme probírali osobnost pedagoga, kde jsme narazili na téma potřeb.Jako lektorka jsem studentům připravila hru, kdy se rozdělili na tři skupiny a měli za úkol si ,dražit‘ potřeby. Ty byly umístěny na zdi na lístcích, ze kterých si mohli různé potřeby vybírat. Tato hra se účastníkům velmi líbila, neustále se předháněli v nákupu, přihazovali, předbíhali se... Velmi jsme se u toho pobavili a nasmáli a hra se poměrně protáhla, protože účastníci nechtěli s touto hrou skončit. Všichni si uvědomili, jak jsou potřeby rozdělené a jakou mají důležitost. Vyhodnotili to i jako pochopení pro další práci s dětmi.“

Mgr. Jana Franková – mentorka vzdělávacího kurzu v SVČ Bruntál


Před přihlášením do ostrého testu měl jeden ze studentů takovou trému a tak se bál testových otázek, že musel na hodinu odstoupit a jít se projít. Nakonec se ukázalo, že se na testy velmi zodpovědně připravoval, znal takřka všechny formy otázek a celkově splnil test s jedinou chybou. To dokazuje, že někteří studenti ke kurzu přistupovali velmi zodpovědně, doma trénovali cvičné testy, jiní posílali závěrečné práce obratem…“

Bc. Ivana Vladíková – mentorka vzdělávacího kurzu v DDM ASTRA Zlín


To nejcennější, co se nám na kurzu ,přihodilo‘, je, že se z nás stala parta přátel. Velmi oceňuji aktivní přístup všech účastníků, který napomohl k tomu, abychom se stmelili a mohli vytvořit prostředí, ve kterém se sdílejí nejen profesní, ale i osobní zkušenosti. Mě samotného to velmi obohatilo. Dokonce se z iniciativy účastníků vytvořila na Facebooku skupina, abychom mezi sebou neztratili kontakt. Zajímavé také bylo, že se na kurzu sešli pedagogové z několika DDM a SVČ.“

Vít Pospíšilmentor vzdělávacího kurzu v DDM Nová generace, Hradec Králové


Pro mne jako pro ředitelku zařízení, která potřebuje ve svém týmu plně kvalifikované pedagogy, je tento program vzdělávání vítaným programem. Formuje nejen odborně, ale i sociálně, umí motivovat pracovníky a umí je naučit zvládat řadu překážek, které se v našem oboru naskytnou a které se běžně ve společnosti tvoří. Díky programu získají řadu nových informací, osvěží si již zapomenuté, propojí nově nabyté informace s praktickými dovednostmi, seznámí se s managerskými dovednostmi, dovednostmi sociální pedagogiky a rozvojem osobnosti. Program nezapomíná na pedagoga jako na člověka, který si umí hrát a který hru používá jako hlavní nástroj své práce.“

Mgr. Monika Janičatová – mentorka vzdělávacího kurzu v SVČ Pohořelice


I když jsme si na kurzu zažili dost zajímavých, veselých i napjatých situací, asi už si nevzpomenu na nějaký konkrétní příběh. Ráda bych ale na tomto místě napsala, že za organizaci kurzu pro naše externí pracovníky jsem vděčná. Moc se mi líbilo, jak se aktivitu po aktivitě, den po dni studenti vzájemně poznávali, stmelovali, odhazovali ostych a čím dál více komunikovali. Velice si cením toho, že se měli možnost takto navzájem poznat a vyměnit si své zkušenosti. Ale nejvíc snad jejich aktivního a veselého přístupu k celému kurzu.“

Michaela Tomoszková – mentorka vzdělávacího kurzu v krajském SVČ Juventus, Karviná

 

Druhá etapa vzdělávacích kurzů Studia pedagogiky pro pedagogy volného času, kteří vykonávají dílčí přímou pedagogickou činnost, započala v září tohoto roku. Věříme, že budou stejně úspěšné a hojně navštěvované jako ty předešlé a že si z nich lektoři-mentoři spolu se studenty odnesou spoustu hezkých zážitků i užitečných poznatků a zkušeností, které uplatní při práci s dětmi a mládeží.

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2

 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek