Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Rozvíjení talentu a DDM

Rozvíjení talentu a DDM

Informativní příspěvek
Autor Miroslav Žák
Rozhovor na téma "talentované děti v domech dětí a mládeže" s Kateřinou Jarošovou - DDM Praha 3 - Ulita.

Přestože hlavní obor Kateřiny Jarošové při studiích na Pedagogické fakultě nebyl v oblasti přírodních věd, matematika je jejím koníčkem již od střední školy. Na svém nynějším působišti – Domu dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, začala již v roce 1999 vést počítačové kroužky pro děti 1. stupně. V posledním ročníku svého studia pak začala působit v DDM jako interní zaměstnanec a rozvíjet různé aktivity pro děti a mládež. Kromě přípravy na přijímací zkoušky z matematiky na gymnázia vede i nový kroužek rozšiřující logické myšlení dětí a připravuje veškeré činnosti DDM zaměřující se na svou cílovou skupinu. Nyní je vedoucí oddělení dětí předškolního a školního věku a plánuje rozšířit i činnosti pro talentované děti.

Paní Jarošová, jakému druhu dětí se váš DDM věnoval až dosud a jaké plány má do budoucna?

Nabídka našeho DDM je především pro děti a mládež širokého zájmu a zaměření z řad veřejnosti. Většina kroužků i akcí jsou z oblasti sportu a umění. Třeba naše keramické studio je v okolí proslulé svou kvalitou. Máme i několik výběrových kroužků – v oblastech sportu a tance. Rádi bychom rozšířili činnosti v oblasti přírodních věd a k našim osamoceným technickým kroužkům, jakými jsou např. Elektro, Robotika a  vzdělávací Logika přidat další.

Čím obohatí vaši dosavadní činnost účast v projektu PERUN (Péče, rozvoj a uplatnění nadání)?

Projekt je pro nás především velikou podporou, třeba jen možnostmi kontaktů a odborníků z cílených oblastí. Od jednotlivých členů ale získáváme také inspiraci. Třeba způsob, kterým budeme oslovovat talentované děti jsme si „odnesli“ z jednoho setkání, které se v rámci projektu konalo.

V nejbližší budoucnosti chcete úzce spolupracovat s významným Gymnáziem Karla Sladkovského v Praze 3. Na této škole se v posledních letech rozvíjela rozsáhlá činnost zaměřená na modernizaci vyučovacích postupů, modernizaci výuky cizím jazykům, češtině a matematice. V rámci výzkumů se na škole uplatňovalo problémové vyučování. Co z toho všeho byste rádi využili?

Gymnázium Karla Sladkovského získalo grant Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA). V této době probíhá na gymnáziu projekt s názvem Porta Scientiarum Naturalium (Brána přírodních věd), který je zaměřen na inovace ve výuce matematiky, fyziky, chemie a informatiky. Projekt obohatí nejen žáky o nové poznatky při zajímavých exkurzích a výuce, ale také učitele o zkvalitnění jejich práce a učebních metod, a stejně tak i školu o nové pomůcky včetně nové technické knihovny a výukových materiálů. Právě zkušenosti pedagogů z tohoto projektu a nejen ty budou využity při spolupráci v aktivitách pro talentované děti i činnostech nad rámec základní výuky těchto předmětů v podobě zájmových kroužků a skupin.

Jak si v budoucnosti představujete spolupráci s ČVUT a se studenty ČVUT?

Již nyní spolupracujeme s některými studenty z ČVUT, např. v kroužku Robotiky působí jako lektoři. V budoucnu studenty oslovíme s přípravou zajímavých besed či aktivit pro nově vznikající klub talentovaných dětí, ale i návštěvou kroužků pro děti různé míry pokročilosti.

Existují již kolem vašeho DDM skupiny dětí, které se zabývají nějakou cílenou badatelskou činností? Příkladem takové aktivity může být robotika, ale i další obory.

První z kroužků již zmiňované Robotiky jsme otevřeli v září 2010 a v příštím školním roce chystáme rozšíření oboru i pro mladší děti. Delší tradici má u nás kroužek Elektro, který se po rekonstrukci budovy DDM a zrušení elektrodílny přesunul na ZŠ Chmelnice. Poslední dobou jsme pocítili výrazný pokles zájmu o počítačové kroužky, ale je zřejmé, že se jedná o problém plošný. Počítače se snažíme proto skloubit i s jinými obory, například téma animovaný film je u nás v poslední době velice žádané.

Slouží například zábavné pokusy z fyziky a chemie (Pokus se o pokus) také jako prostředek identifikace nadaných v prostředí neformálního vzdělávání?

Pokus se o pokus je náš prozatím plánovaný projekt zahrnující akce jednorázové i pravidelné kroužky na výše zmiňovaném gymnáziu Karla Sladkovského. Činnosti, které jsou v rámci něj plánovány, jsou samy o sobě velice populární a přitažlivé i pro ty, kteří dosud neměli o přírodní vědy zájem. Proto doufáme, že i díky těmto aktivitám stoupne počet těch, kteří se chtějí nadále rozvíjet v této oblasti.

V příštím školním roce má vzniknout „Klub pro nadané“, který chce přímo oslovit talentované děti z řad výherců vámi pořádaných olympiád, po doporučení pedagogů i z řad veřejnosti. V rámci klubu bude utvořeno několik zájmových kruhů podle oblasti talentu. Jaké?

Jak jsem již v úvodu uvedla, kroužky z oblasti sportu a umění jsou velice populární a žádané. Menší procento dětí je těch, kteří se zajímají i o jiné, ne tak populární oblasti, např. matematika, přírodověda, ale i dějepis, a další. Kroužky v těchto oblastech zájmu jsou podle zkušeností našich, ale i ostatních DDM, na hranici udržitelnosti a provozuschopnosti. Uvědomujeme si však potřebu až nutnost těmto dětem nabídnout možnost rozšiřovat jejich kompetence v těchto zájmech a právě ve spojení s rozšířenými činnostmi pro talentované děti, kterých je mezi nimi vysoké procento, tyto děti oslovovat a začlenit je do aktivit zaměřených přímo pro ně. Do začátku nabídneme základní zájmové kruhy podle jednotlivých školních předmětů. V budoucnu je rozšíříme také podle jednotlivých členů a jejich konkrétních požadavků a cílů.

Jaký program bude moci klub svým členům nabídnout a jakými konkrétními činnostmi se bude zabývat?

Všem členům bude nabídnut program jako nadstavba práce ve škole či zájmovém kroužku. Ve spolupráci s Gymnáziem K. Sladkovského budeme jednou měsíčně pořádat setkání na různá témata. Rozšiřující oblasti budou: matematika, fyzika, chemie, logika a další podle zájmu dětí. V průběhu roku uspořádáme několik soutěží a exkurzí na zajímavá místa.

Vážená paní Jarošová, děkuji Vám za rozhovor.

Otázky kladl Miroslav Žák


Článek byl se souhlasem převzat z webu talentovani.cz.

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek