Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > „Ókápéčko“ může pomoci nastartovat profesní...

Ikona informativni

„Ókápéčko“ může pomoci nastartovat profesní kariéru

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace: Jak prezentovat znalosti a dovednosti získané díky zájmovému a neformálnímu vzdělávání zaměstnavatelům a vzdělavatelům, abychom je zaujali? Umíme to? Může nám při tom pomoci Osobní kompetenční portfolio...
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: NIDM, neformální vzdělávání, projekt K2, osobní kompetenční portfolio
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Děti a mládež jsou největším bohatstvím, které lidské společenství vlastní. Je nutné si připomínat, že to, co do mladých lidí vložíme, to se vrátí nejen nám, ale i dalším generacím. Nejdůležitější institucí ve výchově a vzdělávání je rodina. Hned za ní následuje škola a všechny další typy a možnosti vzdělávání, tedy i to zájmové a neformální. Díky němu si mladí lidé osvojují a rozvíjejí klíčové kompetence – znalosti, dovednosti, hodnoty a postoje – tolik potřebné nejen pro život samotný, ale i pro profesní kariéru a trh práce.

Ne každý však své dovednosti a znalosti získané neformálním vzděláváním umí přesně pojmenovat a prezentovat. Myšlenka připravit nástroj – Osobní kompetenční portfolio –, jenž by jednoduchým způsobem zapisoval kompetence získané při aktivitách během mimoškolní výchovy, byla Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) rozpracována v průběhu realizace projektu „Klíče pro život“ a dále je rozvíjena v současném projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“ (www.ka2.cz). Osobní kompetenční portfolio (OKP) vznikalo v souvislosti se zkušenostmi a poznatky z přímé práce pracovníků s dětmi a mládeží, z poznatků s vytvářením vzdělávacích programů, z minimálních kompetenčních profilů (MKP), v souvislosti se zkušenostmi s Europassem, s dosavadními výstupy projektů zabývajícími se kompetencemi, s Národní soustavou povolání, Národní soustavou kvalifikací a na základě studia odborných materiálů.

Co vlastně „Ókápéčko“ je a k čemu slouží? V různých etapách života sestavujeme vlastní životopis ve snaze doplňovat takové informace, jež nám mohou usnadnit cestu ke studiu či zaměstnání. Osobní kompetenční portfolio do tohoto procesu přináší nové momenty. Především dodává hlubší a konkrétnější informace, které jednoznačně upozorní na to, co umím nebo znám. Vychází z předpokladu, že maturitní vysvědčení, diplom nebo udělený titul sice mohou pomoci v první fázi odlišit jednotlivé uchazeče o zaměstnání či studium, ale to pro další posouzení konkrétních schopností a praktických dovedností již nemusí stačit. Zde je nutné přidat něco navíc, něco, co se učíme v průběhu života i mimo školu nebo zaměstnání. OKP jako příloha k profesnímu životopisu je určeno těm, kteří mají zájem připravit si svůj osobní kompetenční profil s přehledem kompetencí, tj. především obecných způsobilostí (neboli měkkých kompetencí), znalostí, dovedností i praxe pro různé životní situace, spojené zejména s neustále se měnícím trhem práce. Vytvářením vlastního osobního portfolia se naučíme formulovat a postupně i prezentovat vše, co známe, co umíme a jak jsme způsobilí to vše používat v praxi. Může nám pomoci podpořit vnímání sebe sama, sebeuznání, zdravé sebevědomí a sebedůvěru, stanovování životních cílů, může být rádcem k tomu, jak kvalitně vyplnit strukturovaný životopis (CV – Curriculum Vitae) nebo Europass, může pomoci formulovat a prezentovat znalosti, dovednosti a způsobilosti tak, aby zaměstnavatelé i vzdělavatelé byli schopni rozpoznat jedinečnost a osobní kvality každého z nás. Na druhé straně je také pro ně Osobní kompetenční portfolio přínosem při výběru kvalitních uchazečů o práci či studium. A právě i oni mohou podporovat uznávání neformálního vzdělávání již při práci s dětmi a mládeží. Základní teze této aktivity jsou formulovány v dokumentu nazvaném „Memorandum o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“, které podepsalo již 13 zástupců z řad významných vzdělavatelů a zaměstnavatelů a snahou je, aby se k němu připojili další. Tato listina otevírá možnosti k intenzivnějšímu jednání o záměrech do budoucna začít uznávat neformálního vzdělávání.

Osobní kompetenční portfolio je stále ve vývoji, a má proto nyní hlavně edukační charakter. Pokud jste účastníkem vzdělávacích akcí NIDM pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží, máte přístup do tzv. „Vzdělávacího modulu“ (vm.nidm.cz ), který automaticky vygeneruje vaše OKP skládající všechny výstupy doposud absolvovaných vzdělávacích programů. Zároveň vás navede k doplňování OKP tak, aby bylo užitečným doplňkem profesního životopisu a zajímavým dokumentem pro potenciální zaměstnavatele nebo vzdělavatele.

Pokud Vás myšlenka Osobního kompetenčního portfolia zaujala, napište nám. Budeme hledat cesty a možnosti vzájemné spolupráce. K jeho prosazení do praxe bude nutná osvěta, vzbudit zájem lidí o osobní a osobnostní rozvoj. Všichni víme, že je stále co rozvíjet a kultivovat.

-vk-

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 08. 2013
Zobrazeno: 2674krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. „Ókápéčko“ může pomoci nastartovat profesní kariéru . Metodický portál: Články [online]. 27. 08. 2013, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/17719/„OKAPECKO“-MUZE-POMOCI-NASTARTOVAT-PROFESNI-KARIERU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.