Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > V práci s dětmi nechtějí ustrnout...

Ikona informativni

V práci s dětmi nechtějí ustrnout...

Autor: Vlasta Kohoutová
Anotace: V prostorách Hub, s. r. o., v Praze na Smíchově  se 31. května 2013 na Úvodním semináři k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání setkali pacovníci organizací neformálního vzdělávání. Akci uspořádal Národní institut dětí a mládeže v rámci projektu K2.
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: NIDM, projekt K2, úvodní seminář, řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jak zdolat K2? To byl podtitul úvodního semináře k řízení kvality v zájmovém a neformálním vzdělávání, který 31. května 2013 v prostorách Hub, s. r. o., v Praze na Smíchově uspořádal Národní institut dětí mládeže (NIDM) v rámci klíčové aktivity Aplikace nástrojů řízení kvality projektu „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“(www.ka2.cz).

Seminář byl určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží, školských

zařízení pro zájmové vzdělávání a středisek volného času, kterým není lhostejné, v jaké kvalitě poskytují služby svým klientům, tedy dětem a mládeži ve volném čase. Jak se mnozí z nich vyjádřili, nechtějí v práci s dětmi a mládeží ustrnout, proto se zapojili do projektu K2, a účast na semináři chápou jako první krok k zefektivnění a zkvalitnění práce jejich organizací, potažmo ke zlepšení nabízených volnočasových aktivit.

Cíle projektu K2 a jeho klíčové aktivity účastníkům představila ředitelka NIDM a projektová manažerka Irena Hošková. Zdůraznila, že „organizace neformálního vzdělávání mají zájem o to, aby se pracovalo s kvalitou řízení, a právě v tom by jim měl pomoci projekt K2 a jeho klíčová aktivita Aplikace nástrojů řízení kvality. Kromě zavedení on-line systému řízení kvality OLINA nabízí proškolení pracovníků s dětmi a mládeží, kteří zodpovídají za vzdělávací proces a kteří budou s výstupy dlouhodobě pracovat, proto má smysl se do projektu aktivně zapojit… Čas běží a my nemůžeme pouze stát u cesty a ukazovat směr, musíme se po té cestě sami vydat a dělat vše pro to, abychom dětem stále rozuměli, abychom věděli, jak uspořádat kvalitní mimoškolní aktivity, abychom byli schopni mluvit jejich řečí. Jinak se může stát, že nás do svého světa nepustí. Ale přitom si musíme ponechat lidský přístup při zavádění nástrojů řízení kvality jako prostředku komunikace“. Ve svém vystoupení připomněla, že akreditované vzdělávací programy by posléze měly přejít do Národního institutu pro další vzdělávání v rámci plánovaného sloučení s NIDM.

Supervizor projektu K2 Tomáš Machalík z Národního institutu dětí a mládeže ve svém vystoupení hovořil o sebehodnocení organizací neformálního vzdělávání a upozornil, že on-line systém OLINA kromě administračního, kompetenčního a hodnoticího modulu obsahuje i vzdělávací prvky díky e-learningovému modulu. Jaroslav Hynek ze sdružení YMCA apeloval, že systém sebehodnocení organizací neformálního vzdělávání musí zůstat na dobrovolné bázi, aby se do projektu zapojily. Přínos systému OLINA vidí v možnosti kontroly, zda všechny procesy v organizaci fungují tak, jak mají. Jana Vargová účastníkům semináře přiblížila, jak probíhají sebehodnoticí procesy v pražském Domě dětí a mládeže Spirála. Přestože prošli SWOT analýzou a sebehodnoticím procesem podle systému ISO, zapojili se i do projektu K2, protože je stále co zlepšovat. František Saifrt z organizace CERT Kladno hovořil o nezbytnosti řízení procesů, o procesní analýze, o nástroji CAF a o přínosu interního auditu a nastavení akčních plánů pro zlepšení kvality. Propracovaný systém řízení kvality v organizaci Junák představila Anna Šlechtová.

Během dopoledního programu se účastníci semináře mohli zapojit do řešení simulovaných situací, které mohou nastat v jejich organizaci, formou anonymního dotazníku a praktických ukázek.

V odpoledním bloku garant Aplikace nástrojů řízení kvality Pavel Brabenec spolu s odborným pracovníkem Adamem Spálenským z NIDM názorně představili, jak s on-line systémem řízení kvality OLINA (http://olina.ka2.cz) pracovat, jak a proč se do něj zaregistrovat. Zdůraznili, že využívání OLINY vede k zefektivnění chodu organizace a k její profesionalizaci a připomněli, že je bezplatné. Vyzvali zástupce organizací neformálního vzdělávání, aby se přihlásili do veřejné zakázky „Zavádění nástrojů kvality“, jejímž prostřednictvím získají tvůrci systému OLINA různorodé návrhy a varianty způsobu hodnocení hlavního procesu (výchovy a vzdělávání) a úpravy jednotlivých modulů systému od samotných organizací.

V odpolední panelové diskuzi odpovídali na dotazy z pléna zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – ředitel Odboru pro mládež Michal Urban a Klára Bezděková, předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, Libor Bezděk ze Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže, ředitelka NIDM a projektová manažerka K2 Irena Hošková a supervizor projektu K2 Tomáš Machalík. Vyplynulo z ní, že ne všichni diskutující jsou přesvědčeni, že on-line systém řízení kvality OLINA je již zcela dopracovaný. To by měla změnit pilotáž systému, která může jeho konečnou podobu pomoci vylepšit. Nicméně se shodli, že neziskovému sektoru, školským zařízením pro zájmové vzdělávání a střediskům volného času nabízí velký potenciál k rozvoji a k vnímání kvality vlastní organizace.

Michal Urban z ministerstva školství chápe systém OLINA „jako dobrovolný nástroj, který stimuluje každodenní práci organizací, jak ji dělat lépe, jak obstát v konkurenci dnešního světa … dává návod jak zlepšit chod organizací neformálního vzdělávání“. A co bude se systémem OLINA po skončení projektu? „U úspěšného projektu Klíče pro život se podařilo vyjednat formu udržitelnosti a podobný systém byl zohledňován také u projektu K2. Vidím v jeho výstupech budoucnost, proto uděláme vše pro jejich udržitelnost. U systému OLINA je to jednoduché v tom, že existuje v elektronické podobě, takže spíše půjde o administrativní podporu. Díky projektu zůstanou proškolení lidé přímo v organizacích neformálního vzdělávání, a ti budou předávat své zkušenosti dál, v tom spočívá jeho udržitelnost,“ uvedl na závěr diskuze Michal Urban.

Prezentace ze semináře

 

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2

3. května 2013

 

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 07. 06. 2013
Zobrazeno: 2013krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOHOUTOVÁ, Vlasta. V práci s dětmi nechtějí ustrnout.... Metodický portál: Články [online]. 07. 06. 2013, [cit. 2020-08-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/17599/V-PRACI-S-DETMI-NECHTEJI-USTRNOUT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.