Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Vstupujte do transformace se sebevědomím...

Ikona informativni

Vstupujte do transformace se sebevědomím!

Autor: Svatava Šimková
Anotace:


Podrobněji o tom, co řekli ministr školství a jeho první náměstek při setkání s vedoucími pracovníky Národního institutu dětí a mládeže.


Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Klíčová slova: NIDM, , ministr školství Petr Fiala, Národní institut dětí a mládeže

V úterý 28. května 2013 se v Národním institutu dětí a mládeže (NIDM) uskutečnila návštěva vpravdě historická. Tuto přímo řízenou organizaci totiž navštívil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala. Doprovázeli ho 1. náměstek Jiří Nantl a náměstek pro skupinu všeobecného, odborného a dalšího vzdělávání Jindřich Fryč. Přítomen byl také ředitel odboru pro mládež MŠMT Michal Urban. Tiskovou zprávu o této události si můžete přečíst pod titulem „Ministr školství Petr Fiala navštívil Národní institut dětí a mládeže“.

Po krátkém samostatném jednání hostů z ministerstva a ředitelky NIDM Ireny Hoškové následovalo setkání s vedoucími pracovníky institutu. V jeho úvodu k přítomným velmi lidsky a neformálně promluvil ministr Petr Fiala. Označil svoji návštěvu v NIDM za jednu z těch, které mu slouží k seznamování s přímo řízenými organizacemi resortu, během nichž se chce na místě podívat na to, v jakých podmínkách odborná zařízení ministerstva pracují a jaké aktivity realizují. Jeho hlavní sdělení obsahovalo významné myšlenky k problematice neformálního vzdělávání i samotného institutu.

Období, ve kterém návštěva v NIDM proběhla, označil ministr školství za poněkud zvláštní, protože na rozdíl od ostatních přímo řízených organizací MŠMT čeká NIDM v nejbližší době dlouho připravovaná transformace. Účelem změn, které se dotknou NIDM, nejsou v prvé řadě finanční úspory, i když je to jeden z vedlejších cílů již nějakou dobu prováděné reformy ostatních přímo řízených organizací. Primárním cílem by podle něj mělo být to, aby „věci měly svoji logiku, byly dobře postaveny, fungovaly a byly užitečné pro praxi“. Proto se ministerstvo nakonec rozhodlo integrovat NIDM do Národního institutu dalšího vzdělávání. Od tohoto kroku si slibuje lepší, snadnější a přehlednější zajištění poslání, které tyto instituce mají. Podle ministra školství bude takováto změna přijata příznivě samotnými lidmi z praxe a všemi institucemi, které se kolem formálního i neformálního vzdělávání pohybují.

Ministr Petr Fiala ocenil, že v období, kdy některé změny v minulosti, např. ve vedení organizace, vyvolaly určitou nestabilitu a napětí, dokázali lidé v NIDM realizovat pracovní aktivity v celém rozsahu a velmi kvalitně. „To, že se má NIDM transformovat, opravdu nijak nesnižuje důstojnost toho, že tady s vámi mluvím a chci slyšet, co děláte. Naším zájmem je, aby se aktivity, které se tu dělají, zachovaly téměř v plném rozsahu a naopak – aby se po transformaci rozvíjely,“ řekl ministr Petr Fiala.

Následně se ujal slova 1. náměstek ministra školství Jiří Nantl. Hovořil o nutnosti efektivnějšího způsobu řízení, překonávání fragmentace ve vzdělávací oblasti a vytvoření jednoho koncepčního místa pro vzdělávání. K tomu by podle něj měla přispět i transformace přímo řízených organizací.

Co se týká politiky mládeže, ta by se měla stát součástí vzdělávací politiky, nikoliv záležitostí bránící eskalaci případných sociálních problémů. To by mělo být ostatně obsaženo v dokumentu Strategie vzdělávací politiky do roku 2020. „Jednoznačně bychom měli usilovat – a chceme – o propojení formálního a neformálního vzdělávání. Velmi mocným nástrojem k tomu bude váš vstup do jednotné agentury pro vzdělávání, protože to, co děláte vy, jsou vlastně velmi progresívní směry. Vy nemáte žádný důvod se nějak bát, protože děláte věci, které je naopak třeba dostat do hlavního proudu. Vstupujte tedy do transformace se sebevědomím.“

Jiří Nantl se pak ještě zaměřil na dvě významné skutečnosti. Tou první bylo upozornění na zásadní přelom, se kterým musíme počítat a dobře se na něj připravit, totiž ukončení individuálních projektů národních a s tím spojené zastavení přívodu evropských peněz. Tou druhou pak upozornění na nebezpečí byrokratizace neformálního vzdělávání: „Měl jsem vždy starost, aby se příliš nesetřely rozdíly formálního a neformálního vzdělávání v tom, co je cenné na tom neformálním, co prostě není nadekretované státními předpisy. To se co nejvíce snažte v nových podmínkách zachovávat.“

Poté následovala dynamická prezentace ředitelky Ireny Hoškové o současnosti NIDM včetně spotu projektu Klíče pro život. Ministr Petr Fiala ocenil, že díky tomu si mohl učinit mnohem reálnější představu o činnosti NIDM. Vyjádřil spokojenost s tím, že během svých návštěv se v přímo řízených organizacích setkal s řadou nadšených a schopných lidí a mohl se seznámit s jejich kvalitní prací.

Průběh návštěvy ministra školství v NIDM je dobrou zprávou nejen pro samotný institut, ale také pro celou oblast neformálního vzdělávání, skrze kterou si mladí lidé osvojují mnohé kompetence důležité pro život.

Text a foto: Svatava Šimková, NIDM

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 04. 06. 2013
Zobrazeno: 5099krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠIMKOVÁ, Svatava. Vstupujte do transformace se sebevědomím!. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2013, [cit. 2019-07-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/17593/VSTUPUJTE-DO-TRANSFORMACE-SE-SEBEVEDOMIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.