Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Výchova zážitkem

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Miloš Šolc


Seriál „Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO“ se obrací především na vzdělavatele působící v nestátních neziskových organizacích, jimž nabízí metodický materiál určený zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří v těchto sdruženích pracují s dětmi a mládeží.     Dříve než přejdeme k metodické části třetího dílu „Inspirace“, poohlédněme se trochu po končícím projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, který od 1. dubna 2009 do 28. února 2013 realizovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM).

     Zevrubnější bilancování dosažených výsledků a konečných výstupů projektu (na který v těsném závěsu navazuje projekt nový, a sice národní projekt K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání) naleznete například v článku „Klíče k neziskovým organizacím“. Zde se dotkněme alespoň jedné ze sedmi klíčových aktivit (KA) projektu Klíče pro život, kterou je Studium pedagogiky volného času (KA 03).

     I přesto, že bylo toto studium zaměřeno především na pedagogické pracovníky školských zařízení pro zájmové vzdělávání, zachovalo si zajímavé momenty i pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích (NNO). Ty spatřuji především v používání nestandardních forem výuky, mezi něž patří i takzvaná zážitková pedagogika.

     Postavu vychovatele jakožto „všeznalého“ mentora a moralisty tato poměrně nová metoda upozaďuje a hlavním výchovným prostředkem se namísto řečí (typických pro formální výchovu a vzdělávání) stává plánovaná, řízená, a hlavně přitažlivá činnost počítající s aktivní účastí všech malých (a mladých) svěřenců – tedy dětí a mládeže.

     Zážitková pedagogika si v našem systému pedagogických disciplín své místo teprve hledá. Vzhledem k tomu ale, že je pro ni bytostně charakteristická přímá zkušenost založená na autentickém prožitku, využívá se jí hojně právě v neformálním vzdělávání. Zde vám tedy podávám další „důkaz“ svědčící o přednostech volnočasového vzdělávání. Dnešní příklad dobré praxe (PDP) nese název „Outdoorová cesta“.


 

Inspirace pro pracovníky s dětmi a mládeží v NNO – díl 3.

Outdoorová cesta

     Kdybych měl následující metodický materiál shrnout několika slovy (nebo spíše slovesy), použil bych výrazy jako „vyzkoušet“ a „zažít“. Těmi se text praktické části vzdělávacího programu „Outdoorová cesta“ doslova hemží a není ani divu: soubor aktivit využívajících rámce zážitkové pedagogiky a jejích aktivačních rolových her nabízí celou paletu rozličných činností, od rozdělávání ohně až po praktický nácvik první pomoci.

      I přesto, že jsou popisované aktivity v principu simulační, nevypovídá to nic o tom, že by mezi aktéry museli nutně převažovat (a se přiživovat) „simulanti“ – právě naopak. Stejně jako ostatní, sehrávají zde i oni své role, které jsou navíc důležité a velice užitečné. Jak jinak by totiž bylo možné ztvárnit (nasimulovat) věrný obraz takové situace, jako je například autohavárie, a naučit mladé lidi správně reagovat ve vypjatých okamžicích?

     Simulované krizové situace (a nejen ony) jsou jistě výbornou, a hlavně názornou učební pomůckou. Dle PhDr. EVY WEISLOVÉ, supervizorky při náčelnických zkouškách Ligy lesní moudrosti, která nad tímto příkladem dobré praxe držela dohled, se skrze ně dá naučit novým praktickým poznatkům a dovednostem. Více se o tom dovíte z přiloženého metodického materiálu. Než však na uvedený odkaz kliknete a proniknete do světa outdoorových her a aktivit, dovolte, abych vám popřál šťastnou cestu…


 

Název příkladu dobré praxe (PDP): Outdoorová cesta

Minimální kompetenční profil (MKP): Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné zaměření

Garant PDP: PhDr. Eva Weislová, Liga lesní moudrosti

Klíčová slova:  komplexní ověření znalostí a dovedností; zdravověda; týmová spolupráce + rozdělení rolí v týmu; jednání v krizových situacích; reflexe

Kompletní metodický materiál najdete zde.


 

     PDP „Outdoorová cesta“ je jedním z mnoha výstupů národního projektu „Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání“, jenž k 28. únoru 2013 ukončuje svoji činnost. Klíčové aktivity tohoto projektu jsou zaměřeny na organizace zabývající se neformální a zájmovou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a na vzdělávání lidí, kteří s dětmi a mládeží pracují. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Za projekt Klíče pro život
Miloš Šolc, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám