Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Příklady dobré praxe 10

Příklady dobré praxe 10

Informativní příspěvek


Desátá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.


DÍTĚ A LOUTKA

Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělávání
- dramatická výchova

Autor: Jiřina Polanská a kolektiv
Odbornostní setkání:
Pardubický kraj a Kraj Vysočina
Místo konání: Havlíčkův Brod 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Následující obsah vychází a zároveň navazuje na příklad dobré praxe „Děti a divadlo“, který lektorka zpracovala před časem s jiným kolektivem. Snad PDP „Dítě a loutka“ bude inspirující a obohacující i pro další zájemce. Jde o volnočasovou činnost zájmového vzdělávání, jež je vedena formou dramatické výchovy a přináší konkrétní výsledky. Obsahuje několik tematických částí. I dílčí části lze dle názoru autorů úspěšně propojit se ŠVP příslušného zařízení či o ně doplnit průřezová témata. Kompletní materiál je k dispozici zde.


VIZOVICKÉ TĚSTO

Tematická oblast (odbornost):
Netradiční výtvarné techniky
Autor: Zuzana Krassková
Odbornostní setkání:
Královehradecký
a Liberecký kraj
Místo konání: Rychnov nad Kněžnou 2010
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Zvolené téma rozvíjí dětskou aktivitu, formuje výtvarné myšlení, estetické cítění a vnímání, umožňuje dětem, aby se realizovaly a uplatňovaly získané poznatky v praxi. Cílem je rozvoj dětské tvořivosti a představivosti, naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem v oboru, prožívat vlastní tvorbu a mít z ní radost a v neposlední řadě poznávat kulturní tradice. Kompletní materiál je k dispozici zde.

 

 

SCRAPBOOKING

Tematická oblast (odbornost):
Zájmové vzdělání - Výtvarná výchova
Autor: Mgr. Jana Šimůnková a tým
Odbornostní setkání:
Liberecký
a Královehradecký kraj
Místo konání: Hořice 2011
Průřezové téma, vzdělávací oblast
Osobnostní a sociální výchova,
Umění a kultura

Scrapbooking je tvoření z papíru s použitím doplňků z textilu, papíru, kovu, plastu apod. Cílem je vytvoření originálních přání, rámečků na fotografie a zajímavých alb. Děti mohou svou práci kombinovat s doplňky s uvedením dat, jmen či názvů události. Papíry na scrapbooking mohou buď nalepovat do alb, či použít jako pozadí pro své fotografie, blahopřání a rámečky, nebo je přímo použijí jako stránku, kterou vsadí do svého alba. Kompletní materiál je k dispozici zde.

 

 PRÁCE S PAPÍREM

Tematická oblast (odbornost):
Tvořivé aktivity
Autor: Anna Svobodová
Odbornostní setkání:
Olomoucký a Karlovarský kraj
Místo konání:Jihlava 2012
Průřezové téma, vzdělávací oblast:
Osobnostní a sociální výchova,
Člověk a svět práce

Cílem aktivity je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek, netradiční dekorativní předmět pro vlastní použití i pro výzdobu interiéru zařízení. Děti zárověň získávají nové poznatky a zkušenosti, rozvíjejí jemnou motoriku ruky, zručnost, trpělivost při zacházení s nástroji a materiálem, uplatňují vlastní nápady, rozvíjejí estetické cítění a prostorové vidění. Mají rovněž příležitost uvědomit si ekologický aspekt recyklace papíru. Kompletní materiál je k dispozici zde.

Zpracovala Svatava Šimková, NIDM - Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám