Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Za pramenem poznání na Celostátní seminář...

Za pramenem poznání na Celostátní seminář pedagogických pracovníků

Informativní příspěvek
Autor Miloš Šolc

Nejen dobré jídlo a pití, ale také nové zážitky, veselá nálada a vzájemné sdílení názorů jdoucích napříč zájmovým a neformálním vzděláváním se podávaly od pátku 19. 10. do soboty 20. 10. 2012 v prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v pražském Hloubětíně, kam se ředitelé a pracovníci středisek volného času spolu s vychovatelkami školních družin a školních klubů sjeli ze všech koutů České republiky za „pramenem poznání“. Nevěříte?


Přijdou lepší časy

     Smích, nadšené pozdravy a přátelská objetí na uvítanou brzy prolomily všudypřítomné ranní ticho a budovou bývalého obchodního podniku s příznačným názvem „Pramen“ začal proudit život. Během chvilky tu vznikla uvolněná, neformální atmosféra plná humoru a dobré mysli. Vytvořilo ji na 136 pedagogů pracujících v zájmovém vzdělávání, takže se ani není možné divit, že veškeré formality dnes musely zůstat stranou. Dobrá nálada je všechny odplavila.

Úvodní slovo Mgr. Michala UrbanaÚvodní slovo Mgr. Michala Urbana

     Stejně uvolněně působilo i slavnostní zahájení. To proběhlo mimo jiné za účasti pana MICHALA URBANA, ředitele Odboru pro mládež MŠMT, a paní ANDREY ŠIMÁKOVÉ, která má v rámci činnosti tohoto úřadu na starost právě zájmové vzdělávání. V proslovu, v němž pan Urban přítomné pedagogické pracovníky srdečně přivítal, zazněly informace nejen o těch aktivitách, jaké jeho úřad ve spolupráci s Národním institutem dětí a mládeže (NIDM) pro oblast zájmového vzdělávání podniká, ale také o těch, které chystá. Tím bylo zčásti otevřeno i diskutované téma budoucnosti této ohrožené sféry vzdělávání, ale o tom až za chvíli.

     Slova se poté ujala vedoucí Oddělení neformálního vzdělávání NIDM, paní VLADISLAVA LUKEŠOVÁ, která účastníkům semináře předala vřelý pozdrav také od ředitele NIDM, pana JIŘÍHO BAUMRUKA, jenž se kvůli naléhavým povinnostem bohužel nemohl dostavit. Svůj zájem dále vyjádřil i předseda Sdružení pracovníků DDM v ČR, pan LIBOR BEZDĚK, na jehož výrazy podpory a uznání, adresované přítomným pedagogům, navázal předseda Asociace vychovatelů školských zařízení, o. s., pan PETR KOŘENEK, výzvou: „Nedopusťte omezení či dokonce likvidaci zájmového vzdělávání a odchod lidí, kteří v něm pracují.“ Chtěl tak apelovat na všechny ty, jež naše školství ovlivňují a mohou ho tedy i v těžkých dobách „postavit na nohy“.

     To, že českému školství a zájmovému vzdělávání obzvlášť současné období příliš nepřeje, není žádným tajemstvím. Osobně se však divím, s jakou vitalitou dokáží vychovatelé a pedagogové volného času tomuto stavu čelit. Jejich optimismus je snad opravdu neutuchající a během vzdělávacích dílen, které po zahájení semináře následovaly, o něm nejedenkrát přesvědčili nejen mě, ale i sebe.

Netradiční spojení tradic

     Koncept přibližně 20 vzdělávacích aktivit byl zajímavý především svou dvojakostí. Některé z nich byly zaměřeny více na manažerské dovednosti a metodiku, jiné šly spíše po linii pracovních workshopů, jež svým účastníkům přinášejí hlavně praktické, řekněme „rukodělné“, dovednosti. Obojí druh činností byl ale vystavěn tak, aby absolventům přinesl takové kompetence, které budou moci využít ve své přímé pedagogické praxi. A opravdu!

     Podtitul letošního semináře totiž zněl „PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE - TRENDOVÉ AKTIVITY V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ“, což již samo o sobě napovídá, že zde nešlo o prosté vstřebávání teoretických informací, nýbrž o poznávání pramenící z přímé zkušenosti. Na tom se jistě shodly i organizátorky akce, kterými nebyl nikdo jiný, než zaměstnankyně NIDM v čele s Martinou Strašákovou a Jitkou Rydvalovou z Oddělení neformálního vzdělávání (jež byly technicky i jinak podporovány zástupci Oddělení komunikace a IT, vedenými po dobu příprav akce Petrem Spurným).

Skupinové bubnování Petra Šušora.Skupinové bubnování Petra Šušora.

     Jejich předsevzetím bylo navázat na dlouholetou tradici podobných setkání, jaká dříve probíhala odděleně (tedy zvlášť pro ředitele středisek volného času (SVČ) a zvlášť pro vychovatele ŠD a ŠK). Podle mého však dokázaly mnohem víc: Nejenže obě větvě citlivě „naroubovaly“, ale obohatily je také o další plody, které nově načerpaná inspirace z praktických ukázek výuky jistě přinese.

     Tyto praktické ukázky, neboli „příklady dobré praxe“, byly zaměřeny právě na trendové aktivity, jež jsou široce vyhledávány dnešními dětmi a mladými lidmi (a jejichž kompletní výčet je uveden zde). Za všechny jmenujme alespoň parkour, což je vlastně „umění přemisťování“ za efektivního využití vlastního těla (které je třeba odlišovat od parkurového skákání v sedle), dále irské tance anebo oblíbené „hraní na hrdiny“, skrývající se za anglickou zkratkou L.A.R.P. Lepší spojení tradice s inovací a aktuálními trendy v oblasti zájmového vzdělávání si ani neumím představit. Ale nechme o tom promluvit odborníka.

Umění sdílet

     Večer, po slavnostním ocenění vybraných vychovatelek a pedagogů volného času, se mi k organizaci akce vyjádřil sám ředitel Odboru pro mládež, pan Michal Urban, který spojení obou tradic celostátních seminářů označil za krok správným směrem. „Utvořilo se tak kreativní pracovní prostředí, v němž bylo mnoho příležitostí naučit se něco nového a sdílet mezi sebou vzájemně názory a dobré i špatné zkušenosti,“ upřesnil v rozhovoru, jehož úplný přepis si brzy budete moct přečíst na stránkách webu NIDM. Celou rozmluvu pak zakončil velkým poděkováním směřujícím na adresu pořadatelů.

     A já se zmínil také o oceněních? Ale ovšem! Celkem čtrnácti pedagogům zájmového vzdělávání bylo předáno poděkování za jejich vynikající, obětavou práci s dětmi a mládeží a za mnoholetou spolupráci s NIDM. Důležité však není být oceněn, ale zúčastnit se! A každý, kdo si prošel oběma dny Celostátního semináře, byl vlastně vítězem. Během nich totiž mohl jen získat.

Za NIDM Miloš Šolc

 

Pozn.: Fotografie ze semináře naleznete zde.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek