Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Respekt a tolerance

Informativní příspěvek
Autor Naděžda Kalábová


Dne 20. – 21. října 2012 se v Lošticích uskutečnil poslední dvoudenní kurz v rámci národního projektu Klíče pro život s názvem Respekt a tolerance.


Cílem programu bylo nejen seznámit účastníky s historií Židů, (vznik prvního státu 1000 let před n. l., protiřímské povstání, diaspora (vyhnání), příchod Židů do Evropy, soužití židovských a křesťanských komunit v Čechách a na Moravě od 10. do 20. století), ale na příkladu tragédie holocaustu osvětlit nebezpečí zlého slova, pomluvy, lži, zesměšňování, polopravdy, hlásání jednoduchých řešení, povyšování a ignorování vzájemné tolerance;

poukázat, že lhostejnost k těmto “nevinným” projevům umožnila vznik tragédie, která nakonec postihla miliony mužů, žen a dětí bez ohledu na jejich rasu či náboženství.

Celý program byl rozdělen do sedmi témat: židovské symboly, židovské tradice, židovské zvyky, židovské svátky, synagoga a židovský hřbitov, osobnosti a příběhy, holocaust.

Zajímavý a velmi poučný vzdělávací program poukazuje na skutečnost, že nacistické učení a holocaust nejsou (bohužel) jen jevy historické, které skončily dávno před 65 lety, ale i problémy současné a stále aktuální. Alespoň základní znalost těchto skutečností je potřebná k pochopení soudobého dění u nás i ve světě. Rasová nesnášenlivost se do našeho světa stále vrací v prostřednictvím šiřitelů pravicového extremizmu, islámského fundamentalizmu, terorismu a podobných jevů, jež mají společnou základnu – popírání holocaustu a zničení židovského národa i jeho případných zastánců.

Zajímavým prvkem je i samotná realizace přímo v terénu (synagoga s muzejní expozicí, studovna a knihovna a židovské hřbitovy). Velký důraz je přikládán také citlivosti tématu „Respekt a tolerance“ a využití těchto skutečností potřebných k pochopení soudobého dění u nás i ve světě, šíření základních znalostí a informací mezi dětmi a mládeží. Nejsou to pouze teoretické poznatky získané z literatury či jiných zdrojů, ale poznatky s hlubším dopadem na cílovou skupinu. Získanými poznatky mohou účastníci obohatit obsahovou náplň vzdělávacího programu vlastního zařízení.

Naděžda Kalábová, krajská koordinátorka Olomouckého kraje

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek