Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Klíč ke zvládnutí projektové abecedy

Klíč ke zvládnutí projektové abecedy

Informativní příspěvek
Autor Bára Procházková
Spoluautor: Michaela Přílepková


V rámci aktivity Uznávání neformálnho vzdělávání projektu Klíče pro život vrcholí fáze praktického ověřování vzdělávacích programů navržených různýnmi neziskovými organizacemi. Následující článek přináší reflexi jednoho z nich.


Vzdělávání pro projektové manažery nastartovalo nové projekty pro mládež

      Jak nejlépe naplánovat akci? Jak se neztratit v projektové byrokracii? Jak napsat pozvánku, aby přišlo co nejvíce lidí? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvěděli účastníci vzdělávacího programu Projektový manažer volnočasových aktivit pro děti a mládež. Sdružení Duha jej realizovalo od dubna do června ve dvou lokalitách, v Týnci nad Sázavou a v Ostravě. Na první setkání účastníci přijeli se základní myšlenkou, po třech měsících intenzivní práce a distančních konzultacích se školiteli ze sdružení Duha mohli prezentovat své výsledky.
     Jeden organizoval koncert na rozbořené faře, druhý hledal ceny pro výherce soutěží v dětském aerobiku, třetí s dětmi vyráběl keramické rybičky, aby zvýšil identifikaci účastníků s místním klubem a další ve své obci otevřel kurzy angličtiny nebo zorganizoval pro rodiče prvňáčků konferenci o příjemném začátku školní docházky. Celkem 15 budoucích projektových manažerů si během tří měsíců krok po kroku lámalo hlavu s tím, jak nejlépe naplánovat, provést a vyhodnotit svůj projekt.
     Celý program vedla školitelka Monika Novosádová, organizační tým doplňoval Tomáš Pešek, Jolana Dočkalová a novinářka Bára Procházková. „Projektovým manažerům volnočasových aktivit pro mládež v českém prostředí nejvíce chybí pochopení souvislostí mezi potřebami, cíli a aktivitami, právě proto jsme na to během vzdělávání kladli největší důraz,“ řekla Monika Novosádová. Program také obohatilo propojení učení s volnočasovými aktivitami a práce na analýze potřeb konkrétních cílových skupin.

      Během prvního setkání se účastníci dozvěděli vše o základních tématech spojených s projekty. Podle jejich ohlasů bylo nejtěžší si krok po kroku naplánovat vlastní malý projekt, který měli poté realizovat. „Projekty většinou děláme na poslední chvíli, protože pracujeme všichni dobrovolně,“ popsala běžnou praxi Veronika Kobesová. Klíčovou částí bylo tedy připravit účastníky na kvalitní analýzu potřeb cílové skupiny a vytvoření konkrétních, měřitelných cílů. Během druhého setkání si mohli účastníci vyměňovat zkušenosti a vyzkoušet si, jestli teoretické rady opravdu fungují v praxi. Největší překvapení zažili projektoví manažeři, když si uvědomili, kolik se toho za předchozí necelé dva měsíce naučili.

     Důležitou částí vzdělávacího programu byly distanční konzultace. Každý z účastníků měl nejen možnost klást kdykoliv školitelům otázky, pravidelně se také setkávali osobně, aby mohli jednotlivé fáze svého projektu konzultovat.

     Ve světě volnočasových aktivit je stále důležitější reklama, a proto organizátoři obohatili letošní ročník o základy marketingu a komunikace s veřejností. „Je hezké, že dělám zajímavé věci, pakliže se ale o tom nikdo nedozví, je to zbytečné,“ řekla na začátku bloku o PR novinářka Bára Procházková. Nejen že pak účastníkům vysvětila, jak komunikovat s novináři, ale všichni měli možnost si i vyzkoušet napsat například tiskovou zprávu nebo pracovat na rozlišení jednotlivých cílových skupin a jejich potřeb. „Napsat dobrou pozvánku na akci není lehké, ale nakonec jsme viděli rozdíly. Na konferenci přišlo více lidí, než jsme čekali, to bylo určitě z části i dobrou reklamou,“ řekl po skončení Michal Jahn z Hnutí Žebřík, který s kolegy během celého vzdělávacího cyklu zorganizoval konferenci pro rodiče předškoláků.

     V rámci realizace vznikl univerzální manuál (tzv. check list) pro projektové manažery i další vedoucí z oddílů, který Duha nabídne k univerzálnímu použití pro přípravu rozsáhlých i kratších aktivit v rámci sdružení.

Bára Procházková
(redakčně upraveno)


      Duha je občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Má 4 500 členů ve stovce základních článků (dužin) po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám