Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Metodika pro koordinátora dobrovolníků

Metodika pro koordinátora dobrovolníků

Praktický příspěvek
inspirace
Autor NIDM - Klíče pro život
Závěrečná práce Lenky Hauerové ze Salesiánského střediska mládeže DDM Plzeň za 1. ročník Funkčního studia v rámci projektu Klíče pro život.

Lenka Hauerová ze Salesiánského střediska mládežeDDM Plzeň nastoupila v loňském roce na novou pracovní pozici. Jejím úkolem je koordinovat a zefektivnit veškeré činnosti týkající se dobrovolných pracovníků střediska. Protože se touto problematikou zabývala velmi intenzivně, zvolila si ji jako téma závěrečné práce za 1. ročník Funkčního studia.

Salesiánské středisko mládeže bylo založeno v roce 1991 jako středisko volného času dětí a mládeže. Jeho posláním he přispět k celostnímu rozvoji dětí, mládeže a rodin, zvláště těch, kteří jsou především z výchovných, sociálních a finančních důvodů znevýhodněni. Přitom uplatňuje v mimoškolních, pedagogických, sociálních a terapeutických aktivitách výchovný systém Jana Boska. Ve své práci vychází především z těchto hodnot: laskavost a dobrota, víra v dobré jádro v každém mladém člověku, integrální péče o mladého člověka, život a víra – výchova k odpovědné svobodě, radost, slavení, hra a srdečnost, osobní vztah, trpělivost, vstřícná atmosféra.

Ve své práci popisuje Lenka Hauerová jednotlivé činnosti plzeňského salesiánského střediska, pro něž je práce dobrovolníků nezbytná. V části nazvané Metodika práce koordinátora dobrovolníků popisuje přehledně činnosti, které jsou náplní práce koordinátora. Jednou z příloh práce je zajímavý Manuál pro vedoucí zájmové činnosti. Sama autorka v úvodu své práce říká:

"Téma Metodika práce pro pozici koordinátor dobrovolníků v Salesiánském středisku mládeže – Domě dětí a mládeže v Plzni (dále jen Středisku) jsem si vybrala proto, jelikož se touto problematikou v současné době intenzivně zabývám. V červnu letošního roku vedení Střediska rozhodlo, že vznikem této nové pozice velmi zefektivníme práci vedoucích pracovníků zaměřenou na veškeré činnosti směřující k dobrovolnictví. Na základě dvouleté praxe v pozici Koordinátor zájmové činnosti jsem velice ráda tuto novou pracovní pozici přijala.
Ve Středisku pracuji jako zaměstnanec na plný úvazek čtvrtým rokem. Předchozí dva roky před úspěšným absolvováním výběrového řízení jsem zde působila jako praktikant při studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V přímém kontaktu se Střediskem jsem tedy více než šest let. Během těchto roků jsem se aktivně zapojovala do všech základních programů organizace. Nejen z tohoto důvodu doufám, že jsem vhodná osoba pro výkon práce Koordinátora dobrovolníků.
Obsahem mé závěrečné písemné práce se stala metodika pro výkon výše zmíněné pozice. Nedílnou součástí je Manuál pro vedoucí zájmové činnosti, který je jakousi příručkou či průvodcem aktuálního školního roku – Příloha A.
Doufám, že má práce bude přínosem a inspirací i pro ostatní pracovníky středisek volného času, kteří se zabývají dobrovolnictvím."

Celá práce Lenky Hauerové včetně příloh je ke stažení zde.


V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek