Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Odbornostní setkání – příměstské tábory

Odbornostní setkání – příměstské tábory

Informativní příspěvek
Autor Jitka Rydvalová
8.-9. března 2012 proběhlo v DDM hl. m. Prahy Odbornostní setkání pedagogických pracovníků školských zařízení a pracovníků s dětmi a mládeží v NNO,

Odbornostní setkání jsou vlastně semináře odborných pedagogických pracovníků školských zařízení (SVČ, ŠD a ŠK) a pracovníků pracujících s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích. Ti na setkáních představí svůj příklad dobré praxe (vlastní jedinečnou odbornost v dané tematické oblasti) prezentací s využitím např.: PowerPointu, DVD, videa, fotografií či praktické ukázky.

Na  odbornostním setkání 8. - 9. března 2012 se setkali zkušení i méně zkušení odborníci pracující s dětmi a mládeží, a to v nejrůznějších oblastech - od domečků až třeba po jezdecký oddíl. Účastníci měli možnost seznámit se zde zejména s příklady aktivit vhodných pro prázdninové období. Na pořadu dne byly přednášky na téma pobytové akce a tábory, tvořivé činnosti, ale zejména příměstské tábory. Především ve velkých městech je toto téma pro mnoho dětí, které tráví svůj volný čas mezi činžáky, aktuální, a proto mne lákalo nejvíce. Svou práci v oblasti příměstských táborů prezentovalo na setkání dvanáct účastnic, zbývající dvě si přišly především pro zkušenosti. Prezentace byly velmi zajímavé a vůbec nevadilo, že nebyly připraveny profesionální agenturou, ale účastnicemi setkání.

Příměstský tábor představuje alternativu klasického tábora, jedná se však o nepobytovou akci, tzn. ráno rodič  dítě přivede a odpoledne si je zase vyzvedne. Odpadá tak např.stres z balení, noční odloučení od rodiny apod. Zejména pro menší děti je tak tento typ tábora ideální volbou a současně jakousi zkouškou na standardní „velký“ tábor.

Někdo seznámil ostatní účastníky s organizací příměstského tábora, někdo nechal kolovat fotografie, výrobky, deníčky, další se prostě jen rozpovídal o tom, čemu se věnuje více, na co klade důraz, kde v rozpočtu ušetří, co dětem naopak dopřeje, kde shání materiál, na co je třeba si dát pozor. Nápady a náměty ověřené praxí při práci s dětmi se hrnuly, otázky střídaly odpovědi. Chvílemi posluchačky zpozorněly tak, že nastalo úplné ticho.
Oba dny byly nabité a pracovalo se i o pauzách. Výměna adres, doporučení, map a dalších podnětů jakoby neměly konce. V závěru setkání účastnice ohodnotily jednotlivé prezentace barevnými "lepíky" a doporučily k dopracování jako příklad dobré praxe ten, který je nejvíce zaujal a inspiroval. Rozhodování nebylo snadné, přesto jedna prezentace jakoby převyšovala všechny ostatní.

Autor díla: archív DDM Praha 9

 Děti  se na příměstském táboře DDM Praha 9 v loňském roce vydaly po stopách indicií, které byly ukryty na různých místech Prahy, v galeriích, muzeích, parcích a lesích. Jednu z nich vyjely hledat i vlakem za Prahu. Postupné odkrývání indicií dovedlo účastníky hry k tajemství červené krabičky. Děti pak byly rozděleny do dvou skupin, každá skupina obdržela plán dobrodružné výpravy, do něhož putování zaznamenávala. Každý den se děti také naučily jeden kouzelnický trik. Šlo o příměstský tábor pro děti, které láká umění, tajemství, záhady, kouzla a výtvarné aktivity v přírodě.

Prezentace „Tajemství červené krabičky“ Michaely Čevelové hýřila takovým množstvím podnětů, že, jak jedna z přítomných prohlásila, i polovina by bohatě stačila na povedený tábor. Navíc z ní vyzařovalo dětmi tolik oblíbené tajemno, které na chvilku pohltilo i přítomné. Šlo o prezentaci, při které většina ani nedutala a při které na otázku, jak dlouho trvala příprava akce, odpověď zněla: „minimálně tak dlouho, jako trval tábor samotný“. Připravit totiž příměstský tábor pro děti, které neznáme a nevíme, co od nich můžeme očekávat, není vůbec jednoduché. Proto byl všemi uvítaný nápad, že příklad dobré praxe, který bude pravděpodobně pod stejným názvem zpracován, bude k dispozici dalším pracujícím s dětmi na příměstských táborech a pomůže dětem nejen rozjasnit tváře, ale v kolektivu příměstského tábora získávat i nové kompetence.

Všem účastníkům je třeba poděkovat za to, že využili šance nabízené Národním institutem dětí a mládeže v projektu Klíče pro život a v jedné z jeho aktivit se na Odbornostním setkání podělili o své zkušenosti a nebáli se poodhalit ostatním něco ze své vlastní „kuchyně“.

Jitka Rydvalová - průběžné vzdělávání KPŽ

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám