Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Publikace Cesty k uznávání

Publikace Cesty k uznávání

Informativní příspěvek
Autor Daniela Havlíčková
V rámci klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život vyšel další sborník – „Cesty k uznávání“. Obsahuje příspěvky, které zazněly na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání v listopadu 2011.

Motto: „BÝT POHOSTINNÍ K JINÉ FORMĚ ZKUŠENOSTI, OTEVÍRAT SE VŮČI TOMU, PŘED ČÍM NÁS INSTINKTIVNÍ XENOFOBIE OPAKOVANĚ VARUJE, VŮČI TOMU, CO JE SICE MOŽNÁ NAŠIM ZÁJMŮM NEPŘÁTELSKÉ, ALE LZE TOMU POROZUMĚT, LZE TO SDÍLET A V POSLEDKU PROŽÍVAT SVOJI BUDOUCNOST JAKO NEUZAVŘENOU, ALE OTEVŘENOU A NADĚJNOU.“ Zdeněk Pinc

Do procesu celoživotního učení se zapojuje celá řada aktérů. Ač odpovědnost za stanovování priorit a koncepce celoživotního učení je stále na centrální úrovni, rozvoj celoživotního učení stojí nyní především na partnerství státu, zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ať již pocházejí z firemního či občanského sektoru. Spolupráce mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery je velmi důležitá z hlediska slaďování koncepce vzdělávání a potřeb trhu práce.

Příspěvkem ke snaze o co největší propojenost zmíněných aktérů byla právě Konference k uznávání neformálního vzdělávání, která se konala ve dnech 2. a 3. listopadu 2011 v Praze. Problematika uznávání neformálního vzdělávání je zpracovávána jako jedna z klíčových aktivit projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, který společně od roku 2009 realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže.

Tématem sborníku „Cesty k uznávání“ je problematika uznávání neformálního vzdělávání, která úzce souvisí s konceptem celoživotního učení. Jedná se o téma aktuální pro českou společnost, jde však zároveň o téma celoevropské.

Co řekli účastníci konference k problematice uznávání neformálního vzdělávání, si můžete přečíst zde.

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka Uznávání neformálního vzdělávání

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek