Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Konference neformálního vzdělávání v Karlovarském...

Konference neformálního vzdělávání v Karlovarském kraji

Informativní příspěvek
Autor Danuše Netolická
Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska uspořádala konferenci neformálního vzdělávání v Karlovarském kraji pod názvem „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat.“

Krajská rada dětí a mládeže Karlovarska uspořádala konferenci neformálního vzdělávání v Karlovarském kraji pod názvem „Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat.“ Konference proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Karlovarského kraje Miloslava Čermáka a konala se v zastupitelském sále dne 14. 3. 2012. Na programu konference byla prezentace jednotlivých pilotovaných programů v rámci všech průřezových témat projektu „Klíče pro život":

- Výchova k donrovolnictví
- Participace a informovanost, cesta
  k aktivnímu občanství
- Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími
  potřebami
- Zdravé klima zájmového a neformálního
  vzdělávání
- Mediální výchova a medializace
- Multikulturní výchova

Moderátorkou konference byla Edita Kunertová a hlavní organizátorkou Mgr. Hana Šnajdrová. Jako hosté se zúčastnili náměstek hejtmana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, Bc. Martina Strašáková - garantka průřezových témat Výchova k dobrovolnictví a Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství, a Mgr. Danuše Netolická - garantka průřezových témat Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání.

Na programu byly praktické ukázky z pilotáže vzdělávacích programů. Mezi velmi zajímavé příspěvky patřily:
- „Doučujeme se v Pohodě“ – vzdělávací program nízkoprahového zařízení „Pohoda“ v Chebu – přednesla Bc. Andrea Ungrová. Program se týkal podpory udržitelnosti dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v hlavním vzdělávacím proudu a zamezení jejich odchodu do speciálních škol. Jedná se o doučování 3x týdně pro děti od 6 do 11 let, tedy do 5. třídy ZŠ. Po celou dobu je zajištěn individuální přístup k žákům. Program se snaží děti motivovat, posilovat jejich sebevědomí a nenásilnou formou je vzdělávat. Vzdělávací program využívá her jako domino, chytré puzzle, počítačové hry, grafomotorická cvičení, soutěže aj.
- „Dobrovolníci v přírodě, dobrovolníci pro přírodu“ – vzdělávací program v rámci školní družiny Svobodné evropské školy, ZŠ a gymnázia s.r.o. – představil Mgr. Petr Randis a spolu s ním žáci školy, kteří se akcí zúčastnili. Se zaujetím vyprávěli o jednotlivých aktivitách: „Den Země v Chebu“ – zasadit stromky, vystavět ptačí pozorovatelnu ve spolupráci s chebskými ornitology. Další byla „Úprava pramene v Poohří“ – vyčištění, vydláždění naučné tabule, analýza vody, stavba krmítek z pet lahví a „Návštěva rašeliniště“ – chráněné druhy rostlin a živočichů a plno dalších aktivit.
- „Výchova k dobrovolnictví - dobrovolníci na táborech“ – vzdělávací program Mateřského centra Vlaštovka Karlovy Vary. Program představila Mgr. Tereza Jirků. Nastínila přípravu tvorby metodiky pro dobrovolníky na táboře. Účastníci byli středoškolští studenti a senioři. Jednalo se o školení, přednášky a vícedenní školení ve Vojkovicích. Školení bylo zaměřeno na BOZP, požární ochranu, pedagogiku, psychologii, zážitkovou pedagogiku a první pomoc. Cílem byla propagace práce dobrovolníků a jejich získávání pro pomoc na táborech.
„Mediální výcvik juniorů – na jeden den novinářem“  vzdělávací program v rámci mediální výchovy při 4. ZŠ Cheb představila Mgr. Denisa Morkesová. Setkávají se 1x týdně v knihovně. Připravují školní časopis „Šmejdík junior“. Další činností jsou besedy, seznámení s teorií a praxí práce novináře. Seznamují se s tím, jak se píše tisková zpráva, jak se dělá rozhovor, pracují s diktafonem, učí se dělat fotodokumentaci. Navštívili redakci Chebského deníku a radio Egrensis. Získávají zkušenosti v multimediální učebně.
- Občanské sdružení B.E.Z. a jeho vzdělávací program „Mediální výchova mladých“ představil Jaromír Trtík. Účastníci jsou děti od 6 do 15 let. Jedná se o vzdělávací program, který je zaměřen na aktivní vnímání médií, na filmovou tvorbu, práci s internetem, seznámení s médii a informačními zdroji atd. Zajímavé jsou páteční večery, exkurze, workshopy, víkendové akce, semináře a besedy s významnými lidmi, jako je režisér Karel Smyczek, který přímo předvedl ukázku, jak vést diskuzi, besedu a jak moderovat. Moderátor Jakub Limr ukazoval dětem jak mluvit, jak se pohybovat a jak držet mikrofon. Mezi další osobnosti patří kameraman Martin Benc a redaktor Antonín Bruštík. Následovala ukázka práce dětí – film „Houpací křeslo- přítel na celý život“ a „Křeslo HAWAI“.

Cílem celé konference bylo představit výstupy realizovaných pilotáží vzdělávacích programů v oblasti všech šesti průřezových témat a představit tak v Karlovarském kraji příklady dobré praxe. Teprve na konferenci mnozí přítomní získávají přehled a poznatky o ostatních zajímavých vzdělávacích programech a dají se tu navázat nové kontakty. Na místě dochází k síťování, předávání zkušeností a zajímavým diskuzím.
Nápad uspořádat tuto konferenci považujeme za skvělý a velice doporučujeme i vám ve vašich krajích uskutečnit takovou konferenci na krajském úřadě. Je to kvalitní předvedení jednotlivých vzdělávacích programů a zároveň se navzájem seznámí všichni, kteří se se svými vzdělávacími programy do projektu Klíče pro život ve vašem kraji zapojili.

Mgr. Danuše Netolická
garantka průřezových témat
Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek