Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Závěrečné práce ve Funkčním vzdělávání Klíčů...

Závěrečné práce ve Funkčním vzdělávání Klíčů pro život

Praktický příspěvek
inspirace
Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů a Jiný pohled na ŠVP, to jsou názvy dvou závěrečných prací vzniklých v rámci Funkčního studia národního projektu Klíče pro život.

V rámci národního projektu Klíče pro život probíhá pod názvem Funkční vzdělávání inovované manažerské studium pro vedoucí pracovníky školských zařízení a NNO, kterým získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů. Tento tříletý vzdělávací program je složený ze čtyřdenních prezenčních modulů. Rozsah tříletého studia: 275 hod. přímé výuky, 168 hod. manažerské praxe a praktických činností a 220 hod. rozšiřujícího e-learningového studia. Obsahově celý program odpovídá požadavkům kladeným na Studium pro ředitele škol a školských zařízení dle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Na konci jednotlivých ročníků odevzdávají studenti závěrečné práce, které mohou být přínosem a inspirací pro další pracovníky s dětmi a mládeží.

Analýza vzdělávacích potřeb pedagogů

Andrea Kulichová, pracovnice střediska volného času Déčko Náchod, se ve své závěrečné práci, kterou uzavřela 3. ročník oboru ředitel – manažer, zaměřila na důležitou oblast dalšího vzdělávání interních a externích pedagogů. Uvádí obecné charakteristiky pedagoga volného času v Déčku, popisuje provedení analýzy současného stavu a na základě vyhodnocení zjištěných informací zpracovává návrh individuálních plánů dalšího vzdělávání pro jednotlivé pracovníky. Práce je psána srozumitelně a přehledně. Může se stát vodítkem pro další vedoucí pracovníky, kteří se ve svých zařízeních zabývají podobnou tematikou. Celá práce je ke stažení zde.

Jiný pohled na ŠVP

Řada závěrečných prací účastníků Funkčního studia se věnuje změně školního vzdělávacího programu (ŠVP) v konkrétním školském zařízení zájmového vzdělávání. Tereza Išová, pracovnice SVČ Déčko Náchod, nahlíží na ŠVP obecněji. Nejprve formuluje kritéria a požadavky na aktuální koncepci ŠVP z pohledu strategického managementu, týmové spolupráce, propagace a dalších oblastí. Stanovuje priority pro ideální představu o ŠVP. Získané teoretické poznatky pak využívá při naplánování změny konkrétního ŠVP ve své organizaci. Popisuje průběh evaluace současného ŠVP z hlediska formy, obsahu a použití v praxi. Práce je skvělým dokladem praktického využití znalostí o strategickém managementu, jež autorka získala v 1. ročníku Funkčního studia. Kliknutím si otevřete práci a přílohy.

Klíče pro život, Svatava Šimková
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám