Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > V ivančickém otevřeném klubu dětem nuda ...

V ivančickém otevřeném klubu dětem nuda nehrozí

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Kohoutová
Do léta letošního roku budou probíhat pilotáže vzdělávacích programů v rámci šesti průřezových témat projektu Klíče pro život ve všech krajích České republiky. Jak pilotují vzdělávací program v průřezovém tématu Zdravé klima v zájmovém vzdělávání, na to jsme se jeli podívat do otevřeného klubu při Středisku volného času v Ivančicích.

Ne každému dítěti se chce po vyučování pravidelně navštěvovat zájmové kroužky. Pro některé děti ze sociálně slabších rodin je třeba tato možnost nedostupná, a tak volný čas tráví potulováním po ulicích a z nudy tropí hlouposti. A právě jim mohou posloužit otevřené kluby mládeže, které nabízejí širokou škálu aktivit.

Takovým zařízením pro teenagery je otevřený R-klub mládeže při Středisku volného času v Ivančicích, které už několik let úspěšně vede ředitelka Jana Heřmanová. V jeho prostorách se mohou volně scházet děti a mladí lidé a vybrat si z nabídky nejrůznějších činností a vybavení nebo se podílet na přípravě vlastních programů. Vstup mají zdarma, mohou zde navázat nové kontakty a strávit příjemné chvíle v přátelské atmosféře při nejrůznějších hrách. Aby činnost R-klubu byla stále kvalitnější, během loňského léta se jeho pracovníci zapojili do tvorby vzdělávacího programu zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život. Jeho pilotáž bude probíhat do června letošního roku a pokud uspěje, stane se jedním z příkladů dobré praxe a poslouží jako inspirace pro ostatní organizace, jak smysluplně pracovat s dětmi a mládeží ve volném čase.

„Momentálně R-klub dětem nabízí tzv. řízené a spontánní klubové aktivity“, přibližuje činnost ivančického otevřeného klubu pedagog volného času a vedoucí zdejšího certifikovaného informačního centra pro mládež Jan Dvořák a pokračuje: „Mezi ty řízené patří různé workshopy a besedy na zajímavá témata. Úspěšně zde funguje mediální studio, o čemž svědčí přední umístění našich členek ve dvou soutěžích, 2. místo ve fotosoutěži Život kolem nás v kategorii Nebezpečí ulice, kterou organizoval Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s ministerstvem školství, a 1. místo za článek měsíce v rámci soutěže školních časopisů. Ze spontánních klubových aktivit mohou návštěvníci využít kulečník, šipky, stolní fotbálek, playstation, xbox, stepmanii, počítače, deskové hry, mohou si přečíst různé časopisy, ke zpříjemnění atmosféry je jim k dispozici nealko bar. Na činnosti klubu se podílejí také dobrovolníci ze zahraničí, čímž ,vnášejí‘ do aktivit multikulturní rozměr. Přítomnost zahraničních dobrovolníků je skvělá v tom, že můžeme využít jejich potenciál a pořádat různé besedy a přednášky o jejich zemi a kultuře, což využívají hlavně školy, a tak je o klubu více slyšet. R-klub a informační centrum pro mládež vydává měsíčně R-zpravodaj, ve kterém čtenáři najdou plánované akce v regionu, nabídku zajímavých projektů pro mládež, informace ze střediska volného času, co se kde událo a co se chystá. Myslím, že nabídka aktivit je tak bohatá, že každý, kdo k nám najde cestu, si z ní vybere a bude se vracet.“

Činnost otevřených klubů vítá i Lenka Cupalová z brněnské pedagogicko-psychologické poradny, kde pracuje jako metodik prevence a připravuje preventivní programy pro základní a střední školy v oblasti Brno–venkov. Úzce spolupracuje se středisky volného času, která pořádají různé akce a projekty, jejichž součástí je i otevřený R-klub. A v čem vidí přínos těchto zařízení? „Kluby tohoto typu jednoznačně pomáhají předcházet rizikovému chování mládeže, slouží širokému spektru dětí, především ze sociálně slabších rodin, kdy si rodiče nemohou dovolit pravidelně platit zájmové kroužky, nebo těm, které nerady navštěvují kroužky pravidelně. Do otevřeného klubu mohou přijít kdykoliv, aniž by se musely registrovat a je zde pro ně vždy připravena bohatá nabídka volnočasových aktivit. Tato zařízení jsou mimo jiné jakousi zárukou pro rodiče, že jejich děti tráví volný čas v bezpečí, je o ně postaráno a ještě se tu lecčemu užitečnému přiučí.“

Podle slov Pavla Zdráhala, projektového manažera vzdělávacích programů Krajské rady dětí a mládeže v oblasti průřezových témat projektu Klíče pro život, se v ivančickém otevřeném klubu pilotuje jeden z nejkvalitnějších vzdělávacích programů v Jihomoravském kraji na téma Zdravé klima v zájmovém vzdělávání, což potvrzuje každodenně naplněný klub dětmi a pestrá nabídka činností. Ale není jediný, paralelně s tímto vzdělávacím programem proběhla nebo probíhá řada dalších, buď jednorázových, které se uskutečnily během jarních prázdnin, nebo dlouhodobých. „Mezi ty dlouhodobé patří například vzdělávací program ,Zvídavý cestovatel‘ v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova, do kterého se zapojila školní družina ZŠ Vladimíra Menšíka v Ivančicích. Děti se po dobu šesti tematických týdnů senamují s různými cizími kulturami, jak třeba žili indiáni, vyrábějí při tom typické věci pro tu dobu, jako např. indiánské čelenky, luky, šípy apod. V průřezovém tématu Participace došlo na několika základních školách v Brně k propojení školního parlamentu se soutěží o nejlepší školní časopis, do které se děti velmi aktivně zapojují. Samotný fakt, že díky přípravě a realizaci těchto vzdělávacích programů spolu jednotlivé organizace začaly více spolupracovat, určitě přispěje k výměně zkušeností a k nastartování nových věcí,“ dodává Pavel Zdráhal.

Pilotáže osmnácti vzdělávacích programů v oblasti šesti průřezových témat projektu Klíče pro život budou probíhat v jednotlivých krajích České republiky ještě zhruba půl roku. Ty nejlepší budou publikovány jako příklady dobré praxe a mohou být přínosem a inspirací ostatním organizacím v přípravě volnočasových aktivit pro děti a mládež.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek