Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kvalitativní část výzkumu Zdravé klima v...

Ikona informativni

Kvalitativní část výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání byla dokončena!

Autor: Miroslav Bocan
Anotace: Projekt Klíče pro život: kvalitativní část výzkumu s názvem Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání bude brzy zveřejněna.


Klíčové kompetence:
  1. Neformální vzdělávání » Personální a sociální kompetence » přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým.
Klíčová slova: NIDM, Klíče pro život, zdravé klima v neformálním vzdělávání, Výzkumy

 V létě a na podzim 2011 se výzkumnému týmu Klíčů pro život konečně podařilo realizovat tři skupinové rozhovory s dětmi ohroženými sociálním vyloučením a v posledních dnech jsme dokončili i analýzu těchto rozhovorů. Tím pádem kvalitativní část výzkumu s názvem Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání bude brzy zveřejněna.

Rozhovory se konaly v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež (NZDM) a realizovány byly jako kvalitativní doplněk původního dotazníkového šetření k výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Těmto zařízením ještě jednou děkujeme za umožnění realizace rozhovorů! Zveřejňovat jejich jména ale nebudeme, abychom zajistili anonymitu dotazovaným respondentům. Rozhovorů se celkem účastnilo 29 respondentů ve věku 9 – 19 let, přičemž 16 bylo chlapců a 11 dívek. V této rozsahem kratší kvalitativní části jsme se zaměřili především na otázky spojené s jejich životem v rodině, ve škole i mimo školu, konkrétně na to, co považují v těchto oblastech za dobré či špatné, jak tráví volný čas a proč tomu tak je. Dále nás zajímaly problémové situace, se kterými se v životě potkávají a způsoby, jak je řeší.

Během výzkumného šetření jsme se se setkávali s výroky, které jsme vnímali se značně smíšenými pocity. Děti, jež byly předmětem našeho dotazování, ve většině působily sice bezstarostným dojmem, ale postupem doby se dala z jejich výroků extrahovat řada poměrně znepokojivých zjištění.


O rodině: „Chtěla bych změnit, abychom bydleli trošku jinak, aby sme měli normální byt, ne takovej malinkej, o trošku větší aspoň, abychom tam měli lednici, telku ani ne třeba tu nejlepší a aby máma změnila svoje chování, aby máma neházela na mně ty věci jako který mně nejvíc ubližujou a táta aby byl takovej… hodnej no… na mně víc.., aby mně něco koupil, víc toho, a to je všechno...“ M.

O škole: „A taky nechápu, že oni můžou být drzí k nám a ne my k nim, to prostě není normální, taky rozkazujou, to my taky nemůžeme, třeba „sedni…“, když přijdou do třídy, tak řeknou „sedni“, to je jako na psa. Nebo ptaní se na záchod. Já mám úplně hnusný splíny, když přijde ta učitelka…“ N.

O nudě:„Když prší nebo když nemůžu jít ven… Urvu panence hlavu!“ No ale to nemůžeš dělat pořád, to máš tolik panenek? „Tak začnu stříhat panence hlavu.“ A pak? „Si kreslím…, kreslím tu panenku, co jsem jí urvala hlavu.“ T.


Ať už se rozhovory týkaly rodiny, ve které žijí, nebo školy, kterou navštěvují, tedy prostředí, jež děti z „běžné populace“ považují za bezpečná, dozvídali jsme se především o problémech, s nimiž se naši respondenti neustále potýkají. Tedy především o skutečnosti, že v rodinách dochází často ke konfliktům mezi rodiči (či partnery), které se pak snadno přenášejí na děti. Rodiče ani nemají dostatečný zájem o své děti, tráví s nimi minimum času, nezajímají se o dění ve škole a tím méně o to, co samy děti dělají ve volném čase. Díky tomuto nezájmu se pak děti dostávají do řady problémových situací, které jsou spojené s inklinací k rizikovým projevům chování, porušováním běžných norem při pobytu ve veřejném prostoru i porušováním zákonů.

Výzkum nám proto jasně potvrdil potřebnost takových organizací, jako jsou NZDM, a zároveň nutnost spolupráce dalších institucí, mezi které patří školní psychologové, pedagogičtí poradci, pedagogicko-psychologické poradny apod. V tomto procesu pak mají své místo i organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Ty by se měly podílet na postupném vytipování a motivování jednotlivců i celých skupin těchto dětí a umožnit jim činnost na své půdě. Především účinnou prevencí lze tyto děti nasměrovat ke spokojenějšímu životu.

Celá zpráva z kvalitativního šetření bude v nejbližších dnech připojena jako příloha k hlavní zprávě z dotazníkového šetření, která je již uložena a volně ke stažení v Národním registru výzkumů o dětech a mládeži na www.vyzkum-mladez.cz. Rovněž bude uložena i na stránkách www.kliceprozivot.cz.

 

Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu

miroslav.bocan@nidm.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 27. 02. 2012
Zobrazeno: 1981krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BOCAN, Miroslav. Kvalitativní část výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání byla dokončena!. Metodický portál: Články [online]. 27. 02. 2012, [cit. 2019-07-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/N/15315/KVALITATIVNI-CAST-VYZKUMU-ZDRAVE-KLIMA-V-ZAJMOVEM-A-NEFORMALNIM-VZDELAVANI-BYLA-DOKONCENA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.