Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Tři roviny přínosu Klíčů pro život

Tři roviny přínosu Klíčů pro život

Informativní příspěvek
Autor Radan Kukal


O zkušenostech s projektem Klíče pro život hovoří vedoucí Ústřední kanceláře Duhy Mgr. Jana Šoupalová, jedna z organizátorek kurzů průběžného vzdělávání.


Z mého pohledu nabízejí Klíče pro život našemu sdružení přínos ve třech rovinách - v osobním odborném rozvoji vedoucích, kteří s dětmi a mládeží pracují, v interním vzdělávání a ve spolupráci a v komunikaci mezi různými sdruženími a institucemi. Ráda využiji příležitosti a k jednotlivým rovinám se vyjádřím podrobněji.

Rovina odborného rozvoje vedoucích

Samotní vedoucí, kteří s dětmi a mládeží pracují ve svém volném čase, mají možnost získat díky projektu Klíče pro život informace, které primárně použijí při své dobrovolnické práci. Sekundárně jsou znalosti využitelné i v jejich pracovní praxi, umožňují jim osobnostní rozvoj a kariérní růst. Informace získané na školeních nejsou pouze úzce zaměřené. Mají využitelný přesah do více oblastí. Vzdělávacích kurzy organizované v rámci Klíčů nabízejí našim spolupracovníkům široké portfolio vzdělávacích aktivit, které jsou vítaným doplňkem našeho interního „duhového“ vzdělávání. Jsme za to velice rádi a hojně je využíváme.

Rovina vzdělávání

Duha v roce 2011 vyhrála tři výběrová řízení na organizaci kurzů projektu Klíče pro život, jejichž organizaci jsem měla na starost. Byly to kurzy v rámci uznávání neformálního vzdělávání. Proškolili jsme své vedoucí v tzv. Minimálních kompetenčních profilech v tématech Projektový manažer, Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity nad 18 let a Hlavní vedoucí dětských táborů putovních. Finance, které jsme pro realizaci projektu získali, byly příjemným a z dlouhodobého hlediska i dobře využitým benefitem jak pro sdružení, tak i pro jeho členy a spolupracovníky. Vedoucím, kteří se rozhodli nechat v tomto projektu vyškolit, jsme mohli jednotlivá školení nabídnout zcela zdarma. Rozšiřování znalostí a prohlubování kompetencí je pro dobrovolné pracovníky s dětmi a mládeží velikou motivací pro další činnost. Při realizaci projektu jsme v Duze kladli velký důraz na výběr kvalitních lektorů. K našim interním lektorům jsme mohli přizvat i odborníky z komerční sféry a práci jim standardně zaplatit. Sami vedoucí zjistili, že neformální vzdělávání může mít různou úroveň kvality a začali rozlišovat mezi obyčejnou výměnou zkušeností (kterou považuji za mimořádně důležitý nástroj pro jejich práci) a odborným školením (doškolováním). Z metodik, které máme pro jednotlivé kompetenční profily díky Klíčům podrobně vypracované, budeme i nadále vycházet a používat je jako podklad pro další kurzy. V neposlední řadě považuji školení ve sdružení za důležité pro vzájemné poznávání vedoucích, vytváření neformálních vazeb ve sdružení a předávání si tipů pro další činnost.

Rovina spolupráce a komunikace mezi různými sdruženími a institucemi

Díky odborným diskusím, které probíhaly před prvním kolem výběrových řízení na získání zakázek školení minimálních kompetenčních profilů dobrovolných pracovníků NNO, po nich i na následujících odborných setkáních či konferencích, se nyní mezi neziskovkami pracujícími s dětmi a mládeží hledá něco jako základ či standard, který by spojoval všechny dobrovolníky pracujícími s dětmi. V praxi konec konců řešíme obdobné otázky. Snažíme se proto v širokém plénu a shodě stanovit základní sumu znalostních a dovednostních kompetencí pro vedoucího dětských kolektivů, hlavase táborů či zdravotníky zotavovacích akcí tak, aby se dobrovolní pracovníci spolků měli v dynamickém prostředí stále se měnících zákonů a norem o co opřít a uměli přesvědčit rodiče dětí, se kterými pracují, o tom, že své dítě posílají na akce s organizací, která ví, jak a proč se má správně zachovat v nejrůznějších situacích, které by při práci s dětmi mohly nastat. Někdy s kolegy z jiných sdružení ve všem nemusíme souhlasit. Názory na vzdělávání, jeho šíři či hloubku jsou a budou různé. Hledáme rovnováhu mezi svobodou a odpovědností a řešíme i zachování vlastní identity, která úplně nechce jít ruku v ruce se slovem standard. Díky Klíčům začala opravdová diskuse. Dozvídáme se, kde co a jak funguje. To je samo o sobě pro inspirující pro všechny zúčastněné. Společně se dobíráme k podstatě věci, a to k tomu že sdružení opírající se o dobrovolníka, ho nutně potřebují školit. Spolky kromě zábavy předávají dětem i hodnoty a ideály. Přejeme si, aby se nevytratily myšlenky, ke kterým ve volném čase děti vedeme. Vnímáme je jako důležité a zdravé pro společnost. I proto si přejeme, aby dobrovolník pracující s dětmi a mládeží byl konkurenceschopný „nespolkovým“ volnočasovým nabídkám.“

V malé exkurzi do jednoho konkrétního sdružení pracujícího s dětmi a mládeží jsme se měli příležitost přesvědčit o tom, že obecný záměr neformálního vzdělávání uskutečňovaný s obrovskou finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky je projektem smysluplným, živoucím a konečnými příjemci žádaným. Právě pro nestátní neziskové organizace hraje vzdělávání spolupracovníků významnou roli jako stimulační prvek při získávání těchto pracovníků a nástroj jejich osobní motivace pro další dobrovolnickou činnost. Projekt Klíče pro život v roce 2012 bohužel už končí. Velkým přáním neziskovek je, aby Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky přišel v budoucnu s dalšími takto zajímavými projekty, na nichž by nestátní neziskové organizace mohly zdarma participovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek