Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Vzdělávání jako motivace

Vzdělávání jako motivace

Informativní příspěvek
Autor Radan Kukal


Jak se dívají na průběžné vzdělávání Klíčů pro život lidé ze sdružení Duha.


Získat nadšence, kteří ve svém volném čase dobrovolně pracují s dětmi a mládeží, není vůbec jednoduché. V dnešní turbulentní době, které vládne „neviditelná ruka trhu“, plyne čas všeobecně nějak rychleji a většina lidí si stěžuje na jeho nedostatek. Osvědčení a zkušení dospěláci mají v zaměstnání velké problémy s uvolňováním na volnočasové aktivity, které trvají několik dní, jako jsou například letní tábory, sportovní soustředění nebo i klasické víkendovky. Pro člověka zaměstnaného v komerční sféře není vůbec jednoduché se uvolnit byť jen na odpolední schůzku s dětmi, která většinou začíná již během odpoledne.

Uvolňování zaměstnanců z důvodu „obecného zájmu“ Zákoník práce sice ještě zná, využít se ale dá prakticky většinou pouze u vedoucích, kteří jsou zaměstnání ve státních, krajských, či obecních organizacích nebo ve společnostech jimi vlastněných. Ideálními dobrovolnými pracovníky s dětmi a mládeží jsou pro nestátní neziskové organizace příslušníci bezpečnostních sborů, kteří jsou ve služebním poměru k Armádě ČR, Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ČR, Vězeňské službě ČR, Celní správě ČR, Generální inspekci bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační službě (kontrarozvědka) nebo k Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědka). Tito pracovníci mají pro neziskovku tu výhodu, že podle platné legislativy je ozbrojené sbory uvolňují jako pracovníky dětských táborů až na dobu třech týdnů v kalendářním roce a stát jim přitom celou dobu, kterou tráví s dětmi, hradí jejich průměrný plat.

Převážná část neziskovek je při své činnosti odkázána na nadšení mladých dobrovolníků. Otcové a matky od rodin musejí být opravdu zapálení, aby se navíc věnovali volnočasovým aktivitám pro děti a mládež. Získat pro spolupráci dobrovolníky ve věku 15 až 25 let také není jednoduché. Obzvláště ve velkých městech, jako je například Brno nebo Praha, se mladým perspektivním lidem nabízí přehršel různých zajímavých možností činnosti a seberealizace. Pro neziskovky není snadné na trhu potencionálních pracovníků s dětmi a mládeží konkurovat nabídkám zájmových kroužků, studijních, poznávacích a pracovních pobytů v zahraničí, relativně dobře honorovaným odborným stážím v renomovaných nadnárodních společnostech, nebo i jen obyčejným brigádám a zábavnímu průmyslu, který nás neustále atakuje reklamami na konzumní styl života.

 

Jednou z možností, jak oslovit šikovné mladé lidi je zajímavá nabídka zájmového neformálního vzdělávání. Jedním z projektů, který nabízí vzdělávání pracovníkům nestátních neziskových organizací je projekt Klíče pro život, který od dubna 2009 realizuje Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem tohoto projektu je výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Jednou z nestátních neziskových organizací pracující s dětmi a mládeží, jejíž pracovníci se zúčastnili mnoha různých kurzů nabízených v rámci projektu Klíče pro život je i Duha – sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi. Zeptali jsme se několika účastníků kurzů, co pro ně „Klíče“ znamenají:

Lukáš 20: „Totální paráda! To jsou neskutečný možnosti, takovýhle kurzy. Byl jsem na zdravotníkovi a bylo to úplně dokonalý. Hrozně jsme se toho naučili a všechno si prakticky vyzkoušeli. Ten lektor byl fakt borec, normálně jsme si tam maskovali různý zranění a vypadalo to jako doopravdy. Ošetřovali jsme se i v reálném prostředí na veřejnosti a lidi, co šli kolem, si mysleli, že jsme doopravdy zranění.“

Honza 33 let: „S dětmi pracuji ve volném čase už sedmnáct let. Za celou dobu jsem mnohokrát zažil interní vzdělávání našeho sdružení. Díky Klíčům jsem se mohl zúčastnit velmi zajímavého a nápaditého školení komunikace „Principy otevřené komunikace aneb Lovci zvuků“. S lidmi komunikuji denně od rána do večera. Pracuji jako hypotéční makléř. Díky tomuto semináři se na komunikaci dokážu dívat víc s odstupem a dokážu se lépe empaticky vžít do partnerů, se kterými jednám. Poznatky z tohoto kurzu úspěšně využívám nejen při práci s dětmi, ale i ve svém profesním životě. Jiným byl pro mě třeba kurz “Zdravotník zotavovacích akcí“. Na něm jsem se nic nového nedozvěděl. Získal jsem ale osvědčení a dokážu tím naší organizaci hodně pomoci. Každoročně pro nás bývalo docela stresující shánět zdravotníka na letní tábor. Už několik let s námi sice jezdí výborná lékařka. Já ji dnes díky Klíčům dokážu „papírově“ zastoupit, když by náhodou na poslední chvíli vypadla. Nemusili bychom tábor rušit, nebo narychlo shánět někoho nového cizího.“

Martina 21: „Studuji speciální pedagogiku a pracuji v několika neziskových organizacích s dětmi, a to i sociálně slabšími a postiženými. O Klíčích jsem se v Duze dozvěděla bohužel až na podzim 2010. I tak jsem absolvovala již devět kurzů a chystám se ještě na kurz lektorských dovedností. Poznala jsem na nich plno zajímavých mladých lidí, získala průkaz instruktora snowboardingu, osvědčení o absolvování kurzu hlavních vedoucích tábora a zjistila jsem na vlastní kůži, že se dá na kole provozovat plno zábavných činností, i když venku napadne sníh J Nejvíc mě zaujal kurz „Projektový manažer volnočasových aktivit“. Byla jsem nadšená z lektorů, kteří do nás během dvou víkendů narvali neskutečné množství teorie a zároveň nám metodicky pomohli zpracovat do teoretické podoby svůj vlastní projekt aktivity, kterou jsme již předtím zrealizovali ve svých sdruženích.“

Honza 19: „Tak určitě pro mě Klíče znamenají velkou zkušenost a hrozně moc mi daly jak po vědomostní tak i, a možná především, po sociální stránce. Nejvíc mě zaujal kurz Hry pro každou příležitost, jelikož byl hodně osobní. Takový kurz, kde se můžu bezstarostně vyřádit a dost věcí se zároveň naučit. Je ale pravda že po teoretické stránce se toho člověk moc nedozvěděl. Zase ale o tom ten kurz asi nebyl. Bavil mě nejvíc ze čtyř, na kterých jsem byl a nejradši na něj vzpomínám.“

Standa 53: „Jsem celoživotní sportovec a absolvent FTVS UK. I přesto mě dokázaly Klíče obohatit. Udělal jsem si na nich průkaz instruktora lyžování a naučil se stavět nízké a vysoké lanové lávky. To určitě aktivně využiju v létě na táboře. Dosud pro nás opičí dráhy stavěli vojáci při branném dnu a já jim jen pomáhal. Letos bych je dokázal postavit i sám, kdyby náhodou nepřijeli…“

Adámek 23: „Věnuji se práci s pubertálními dětmi. Ty není lehké zabavit. S Klíčema jsem zažil několik perfektních seminářů, kde jsem se seznámil s fakt dost dobrýma hrama v klubovně, na hřišti, v lese, na kole i na lyžích. V mém věku si se mnou už nikdo nehraje, takže je to jedna z mála možností se s novými nápady setkat a rozšířit si svoje osobní portfolio. Moc se mi líbily hry se Semišem a Zdeňkem Krákorou, se kterými jsem se setkal na několika seminářích. Nejvíc mě ale oslovil „Kurz o hře“ s Bimbem, který nás více než hry samé učil hry systematicky vytvářet.“

Petr 20: „Klíče? Když nad tím přemýšlím, znamenají pro mě docela dost, jsou to akce, kde se potkám s lidmi, které zajímají podobné věci, něco nového se tam přiučím... Je to hodně o lidech, kteří se sejdou, určitě i o způsobu předávání informací a tématu. Byl jsem na třech školeních: „Vedoucí dětí a mládeže se zaměřením na všeobecné aktivity (nad 18 let)“, „Hlavní vedoucí táborů putovních“ a něco o Facebooku. Kdybych je měl seřadit podle toho, jak mě zaujali, bylo by to přesně v tomto pořadí.“

Se svou zkušeností s projektem Klíče pro život se podělil i statutární orgán Duhy Miřetín, jednoho ze základních článků Duhy, Ing. Radan Kukal: „V Klíčích vidím obrovský potenciál rozvoje našich spolupracovníků. Podařilo se nám díky nim vyškolit několik zdravotníků zotavovacích akcí, hlavních vedoucích táborů, instruktorů lyžování, vodních sportů a snowboardingu. Akce, které pořádáme, budou mít kvalitnější vedoucí a děti si víc užijí. Tyto kurzy jsou pro nás velmi důležité i z pohledu bezpečnosti. Máme teď certifikované odborníky a v případě nějaké nehody či mimořádné události bychom mohli prokázat, že máme kompetentní vedoucí a jako organizace jsme při přípravě akce nepodcenili personální a odborné zajištění akce. Kromě instruktorských kurzů se naši spolupracovníci zúčastnili i mnoha zdokonalovacích kurzů, kde se seznámili se společenskými, sportovními a dobrodružnými hrami v různých prostředích, s různými pomůckami a s tvorbou těchto her, s cykloturistikou, stavbou lanových lávek, s bubnováním a třeba i hrou na kytaru v dětských kolektivech. Velký význam pro nás mají i kurzy, kde si rozšiřujeme své sociální kompetence, komunikační dovednosti, lektorské techniky a schopnost práce v týmu. Takzvané měkké techniky považuji za velmi důležité jak v práci s dětmi a mládeží, tak při výchově kvalitních vedoucích dětských kolektivů. Neméně významné mi přijde i to, že díky projektu Klíče pro život se mezi sebou seznámilo množství fajn lidí z neziskovek, domů dětí a mládeže, středisek volného času, školních klubů a družin. Všichni tito nadšenci pro práci s dětmi mají podobné zájmy. Díky Klíčům se mezi sebou více poznali a vyměnili si a stále vyměňují mezi sebou zajímavé nápady a zkušenosti, a to zcela dobrovolně, samostatně, na neformální úrovni. U nás v Duze dospěláci pracují s dětmi jako dobrovolníci, tedy zdarma. Vzdělávání formou zajímavých kurzů, seminářů, výměn zkušeností a školení, které jsme jim díky Klíčům mohli zdarma nabídnout ve výrazně rozšířené formě, je našimi dobrovolníky vnímáno jako cenná odměna za jejich nezištnou činnost pro děti. Podle mého názoru pro ně možnost účasti na kurzech Klíčů představuje obrovskou motivaci pro další práci s dětmi a mládeží.“

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek