Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Listopad 1989 - Osobnosti fóra Inspiromatu...

Listopad 1989 - Osobnosti fóra Inspiromatu odpovídají

Informativní příspěvek
Autor Jiří Zajíc

Inspiromat je metodický internetový měsíčník NIDM. V jeho rámci je pravidelné fórum osobností. Tentokrát osobnosti fóra inspiromatu odpovídají na velmi aktuální otázky:

1) Co pro Vás osobně znamenal 17. listopad 1989?
2) Jaké šance a zároveň ohrožení přinesl Listopad 1989 současné mladé generaci?

Milena Černá - ředitelka Výboru dobré vůle, nadace Olgy Havlové
    1) Pro mne byl 17. listopad osvobozením od strachu z teroru, který trval tak dlouho, že už většině lidí připadal normální. Zažila jsem jej v plném rozsahu, od roku 1948 do roku 1989. Od první třídy jsem se setkávala se lží, přetvářkou a hrozbami. Žila jsem ve světě dvojí morálky - své rodiny a prostředí. Sdílela jsem pronásledování svých přátel, kteří byli právě z té "neloajální" části společnosti, i pronásledování vlastní. Změny po 17. listopadu dávaly naději, že se vrátí lidé z emigrace, že se budou vydávat knihy zakázaných autorů, že se opět budou dláždit chodníky místo zalévat asfaltem, že se budou opravovat domy se staženými roletami, že zmizí všelijaké nestvůrné stavby v zemědělství, že se lidé budou k sobě chovat slušně a taky budou slušní k přírodě a zvířatům.
    2) Mladým lidem mohu doporučit jen to, aby se uchránili pomyšlení na návrat socialismu. Už tady byl i ten "s lidskou tváří" a taky to dopadlo špatně.
.

Michal Kaplánek - předseda asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
    1) 17. listopad 1989 byl zásadní životní předěl v životě nás všech. V samotný den, na který vzpomínáme, ještě nikdo nevěděl, jak to dopadne, ale zrušení vedoucí role komunistické strany, odstoupení komunistického prezidenta, zvolení Václava Havla – to byl začátek svobody. Teprve po Listopadu 1989 jsem se mohl svobodně rozvíjet a oficiálně začít pracovat s mládeží. Přestože i předtím se řada lidí věnovala obětavě dětem a mládeži, mělo to často vnucenou „ideologickou nálepku“, na kterou jsme bohužel byli zvyklí a ani jsme si neuvědomovali, že to deformovalo náš pohled na celou oblast volného času dětí a mládeže. Pokud jsem nechtěl tuto "nálepku" přijmout, nemohl jsem mezi mládeží působit! Jsem moc rád, že toto všechno je minulostí.
    2) Šancí a možností je nepřeberně – a to znamená současně i ohrožení. Jestliže máme možnost si vybrat a nemáme kritéria, podle kterých si dobře vybereme, jsme buď bezradní, anebo vybíráme náhodně, povrchně a bez rozmyslu. Doba totality jasně polarizovala obyvatele tehdejšího Československa. A tak bylo snadnější nalézt odpověď na otázku, co je dobré a co je zlé. Dnes se mnoho lidí domnívá, že svoboda znamená, že si bude každý dělat, co chce. Jenže svoboda znamená zřejmě něco trochu jiného.....

Aleš Sedláček - předseda České rady dětí a mládeže
    1) Pro mě znamenal možnost obnovení Ligy lesní moudrosti, do které jsme s kamarády za pár měsíců vstoupili. Znamenal založení našeho kmene Walden, kde jsem se seznámil se svými nejlepšími kamarády, které mám dodnes. Znamenal možnost cestovat, zajímat se o cizí kultury. Znamenal možnost uspořádat si život, tak abych se mohl věnovat tomu co jsem považoval za smysluplné. Umožnil mi podnikat, založit firmu a realizovat počáteční vizi. Bylo mi v té době 13 let a význam té události pro můj budoucí život jsem zcela nedokázal docenit.
    2) Šance vzdělávat se v cizích zemích, spolupracovat s mladými lidmi na dobrovolnických projektech bez ohledu na hranice. Realizovat sny, získávat pro ně příznivce i podporovatele. Cestovat, poznávat. Ohrožení přinesl těm, co nesou hůře nejistotu a žijí v očekávání, že problém bude nějak zvenku vyřešen. Ke dnu je pak mohou snáze strhnout závislosti na drogách, herních automatech, nemožnost splácet půjčky.

Michaela Šojdrová - politička zabývající se problematikou výchovy a vzdělávání
    1) 17. Listopad 1989 je pro mne jednak zázrak, který se odehrál před mýma očima a ušima. A jsem za něj vděčná. Mnozí, kteří za svobodu u nás bojovali, se jí nedočkali. Pro mne osobně to byl impuls k politickému angažování, z opozice a pasivní rezistence vůči socialismu jsem se mohla zapojit do budování něčeho nového. Bylo to zkrátka velké zdravé nadechnutí.
    2) Pro mladou generaci to je prostor svobody, který mohou naplno využít pro   budování své osobnosti, profese, rodiny, zájmů, pokud se naučí v tomto prostoru žít, pokud zvládnou sami sebe, pokud pochopí, že bez zodpovědnosti není svoboda. Svoboda bez pravidel a odpovědnosti je naopak velkým ohrožením a může se stát až otrockým nebo prázdným nešťastným životem, v závislosti na drogách, na shánění materiálních statků, Může se stát životem bez cíle, bez radosti. Svoboda sama o sobě ještě neznamená spokojenost, ale je to šance, kterou můžeme využít a dát jí smysl. 17.listopadu 1989 se nám lidem ve 26 letech otevřel prostor svobody k tomu, abychom mohli číst, poslouchat a říkat to, co cítíme, abychom mohli smysl života hledat tam, kde je a za to jsem vděčná.

Vojtěch Sedláček - zakladatel agentury ProVas, vítěz celostátní soutěže o sociálního podnikatele roku 2006
    1) 17. listopad byl pro mne opravdovým zlomem. Ještě mnoho let po listopadovém převratu jsem ráno vstával s radostí, že jsem se toho dožil. Padla hlavní geopolitická příčina totalitarismu v Československu, Sovětský Svaz.
    2) Druhá otázka s tím velmi souvisí. Šance svobody ve veřejném prostoru s sebou nese také silné pocity ohrožení. Svoboda znamená nejenom moc mojí, ale i moc toho druhého. Tedy něco co mohu já nebo ten druhý za ohrožení vnímat. Největším pokušením tohoto pocitu je, aby tu svobodu někdo tomu druhému přistřihl, a to dokonce i za tu cenu, že to omezí i mne. Prostě abych nebyl vystavován nutnosti se rozhodovat a nést v otevřené společnosti zodpovědnost za své postoje. Odolat tomu je myslím trvalá výzva na většinu z nás, kterým na svobodě své i těch druhých záleží.

Další články naleznete na www.nidm.cz/inspiromat

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek