Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Rozšiřte si své znalosti a dovednosti

Rozšiřte si své znalosti a dovednosti

Informativní příspěvek
Autor Daniela Havlíčková

V rámci Klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání vyšel sborník Sada minimálních kompetenčních profilů, který může posloužit nestátním neziskovým organizacím jako vodítko při tvorbě a realizaci kvalitních vzdělávacích programů.

 

 

Víte, co se skrývá pod pojmem „minimální kompetenční profil“? Tento termín se dá vyjádřit trochu lidštěji a srozumitelněji slovy: jde o souhrn znalostí a dovedností, které by postupně měl zvládat každý, kdo se chce stát dobrým vedoucím, instruktorem, lektorem... zkrátka zaměstnancem nebo dobrovolníkem ve sdruženích pracujících s dětmi a mládeží.

Napomoci jim v tom může „Sada minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích v oblasti práce s dětmi a mládeží“, kterou si lze zde "prolistovat".

Sada minimálních kompetenčních profilů je jedním z výstupů klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání individuálního projektu národního s názvem Klíče pro život, který společně realizují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a  Národní institut dětí a mládeže.
Cílem projektu je podpora a zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání.

Minimální kompetenční profily (MKP) vznikly jako informační podklad pro tvorbu vzdělávacích programů v NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží. Jde o optimální základ, ze kterého mohou jednotlivá sdružení čerpat to, co odpovídá jejich potřebám a jejich vzdělávacím programům. Každá organizace má možnost upravit si MKP s ohledem na svá specifika.

Na jednu stranu působí kompetenční profily jako maximální svým výčtem znalostí a dovedností, na stranu druhou jsou však minimální v tom, že neurčují úroveň rozvinutí daných kompetencí. Požadovaná úroveň rozvoje kompetencí vychází z potřeb vzdělávání a z předpokládaného profilu účastníků vzdělávání v daném sdružení. Také samotný výběr konkrétních znalostí a dovedností si určí jednotlivé NNO, které se rozhodnout vzdělávat své členy nebo svou cílovou skupinu.

Sestavení kompetenčních profilů je jedním z krůčků k podpoře myšlenky uznávání neformálního vzdělávání. V neformálním vzdělávání si člověk osvojuje znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty a návyky prostřednictvím toho, co ho baví, zajímá, co chce a kde má šanci zažít alespoň trochu pocit úspěchu.
 

Daniela Havlíčková, garantka KA Uznávání neformálního vzdělávání projektu Klíče pro život
 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek