Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Společnou cestou k uznávání neformálního...

Společnou cestou k uznávání neformálního vzdělávání

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Kohoutová

V přažském hotelu Pyramida  se ve dnech 2.–3. listopadu 2011 konala konference k uznávání neformálního vzdělávání, která vyvrcholila podpisem Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávávní, o spolupráci mezi poskytovateli neformálního vzdělávání, zaměstnavateli a vzdělavateli.

Akci pořádal Národní institut dětí a mládeže, který spolu s ministerstvem školství realizuje projekt Klíče pro život na podporu a zkvalitnění zájmového vzdělávání mladé generace. Jedním z cílů tohoto projektu je pomoci v praxi všem, kteří pracují s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním vzdělávání a získávají profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, nemají však žádný doklad uznávající další kvalifikaci. Takových lidí je u nás několik desítek tisíc a je škoda je nechat bez povšimnutí. Konference se proto snažila představit, jaké kompetence nabývají pracovníci s dětmi a mládeží, jak je lze rozpoznat a využít k lepšímu uplatnění na trhu práce. A nabídla cesty, jak je lze i formálně uznávat.

To vyzdvihl i jeden ze signatářů „Memoranda o podpoře uznávání výsledků neformálního vzdělávání při práci s dětmi a mládeží“, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška: „Oceňuji neformální vzdělávání ve sdruženích dětí a mládeže a střediscích volného času jako dobrou přípravu do života. Svaz průmyslu a dopravy ČR je součástí konsorcia, které definuje podmínky uznávání kompetencí v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání. I tam je prostor pro uznání těchto forem učení.“ Na to navázal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Kocourek, když řekl, že „uznání kvalifikací získaných mimo školu, při práci s dětmi a mládeží, je důležité, protože se zabývá velkou skupinou lidí, povětšinou mladých, kteří se ve svém volném čase věnují výchově a vzdělávání mladé generace, často bez nároku na odměnu. A na tyto lidi se soustředí také  letošní Evropský rok dobrovolnictví. V České republice právě probíhá Týden dobrovolnictví, koordinovaný naším ministerstvem, a toto jednání do něj příhodně zapadá“.

Konference představila dílčí výstupy projektu Klíče pro život v oblasti uznávání neformálního vzdělávání, zejména tzv. minimální kompetenční profily pro různé pozice při práci s dětmi a mládeží, vzdělávací programy a příklady dobré praxe, sebeevaluační nástroje a tzv. Osobní kompetenční portfolio. Tento doklad v budoucnu může napomoci všem, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží, popsat zkušenosti získané při této práci a podpořit schopnost představit je případně potenciálním zaměstnavatelům. Jak však podotkla manažerka projektu Klíče pro život Irena Hošková, „stojíme dosud na počátku dlouhé cesty, na kterou stále hledáme další partnery pro uznávání. Ti jsou také zváni k připojení se k memorandu a především k jeho naplňování“. Znění memoranda najdete na webu věnovaném osobnímu kompetenčnímu portfoliu www.nidm.cz/okp/.

PR projektu Klíče pro život

 

 


 

 

 
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek