Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Kdo chce kariéru, musí být „měkký“

Kdo chce kariéru, musí být „měkký“

Informativní příspěvek
Autor Hana Řádová

Jak se zaměstnavatelé a vzdělavatelé staví k uznávání neformálního vzdělávání? Na to hledalo odpověď Páté odborné setkání se zaměstnavateli, vzdělavateli a odbornou veřejností k tématu uznávání neformálního vzdělávání, které se uskutečnilo 14. 9. v Praze. Účastníci se shodovali na tom, že pro úspěch v životě i na pracovním trhu jsou důležité tzv. „soft skills“. Lapidárně to vyjádřil Zdeněk Karásek mottem „Kdo chce kariéru, musí být „měkký“, tedy ovládat ony „měkké kompetence“. 

Podle analýzy představené na setkání zástupkyněmi zpracovatelské firmy Proces jsou u zaměstnavatelů nejvíce vyžadovány schopnost spolupráce, týmové práce a výkonnost. Neformální cestou se podle nich daří získat zejména zvyšování kvalifikace, analytické a komplexní myšlení, kreativita, spolupráce a týmová práce. A jak na konkrétních případech ukázali Aleš Sedláček a Libor Bezděk, zástupci sdružení dětí a mládeže a středisek volného času, právě při práci s dětmi a mládeží lze tyto kompetence nabývat, aniž by mladý člověk věděl, že se něco učí. Získává je učením se zkušeností, což je jedním ze znaků neformálního vzdělávání. To ocenil ve svém příspěvku František Mika, prezident People Management Fora, který zároveň podotkl, že osvícené firmy začínají chápat model 70:20:10, tedy že se jejich zaměstnanci učí 70% ze zkušenosti, úkolů a řešení problémů, 20% prostřednictvím zpětné vazby a dobrých a špatných příkladů a pouze 10% kompetencí získávají prostřednictvím kurzů a čtením.

Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů také poukázala na přetrvávající neznalost toho, proč a jak u uchazečů o zaměstnání hledat kompetence získané mimo formální vzdělávání – a přinesla řadu doporučení. Odpovědí mohou být také dosavadní výstupy klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání v projektu Klíče pro život, jež na setkání prezentovaly manažerka projektu Irena Hošková a garantka uznávání neformálního vzdělávání Daniela Havlíčková. Představily zejména návrh Osobního kompetenčního portfolia a jeho provázanosti na Europass, to vše již ve formě webového rozhraní. Obdobně ukázaly na proces zpracovávání dílčích kvalifikací, aby bylo možné formálně uznávat i kompetence odborné, na něž jsou připravováni pracovníci s dětmi a mládeží v různých funkcích. 

Setkání uzavřela panelová diskuse na téma, jak lze napomáhat mladým lidem a pracovníkům s dětmi a mládeží při zhodnocování a rozvíjení kompetencí získaných mimo formální vzdělávací systém. Iveta Vernerová z Ministerstva práce a sociálních věcí představila možnosti poradenství na Úřadu práce, například job kluby. Alice Müllerová z Euroguidance v ČR zmínila metodu Ch-Q, která dává jedinci nejen přehled o portfoliu kompetencí získaných formálním i neformálním způsobem, ale umožňuje mu především další profesní nasměrování. Ředitelka Nadačního fondu Dalkia Helena Gižová ukázala na osobním příkladu poradenství, které poskytují žadatelům o grant v projektu „Pomáháme na svět dobrým nápadům“ a Zdeněk Karásek ve své prezentaci objasnil, jak rozvíjejí jednotlivé měkké kompetence v projektu „Kompetence pro trh práce“.

Série odborných setkání byla organizována od podzimu 2010 v rámci projektu Klíče pro život – rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Jejich cílem bylo nalézt podporu uznávání neformálního vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a vzdělavatelů a seznámit odbornou veřejnost s přínosem a možnostmi praktického využití kompetencí a zkušeností získaných v rámci neformálního vzdělávání lidmi, kteří pracují s dětmi a mládeží.

Ve dnech 2.-3. listopadu 2011 proběhne v Praze konference k uznávání neformálního vzdělávání, kde by má být představeno Memorandum o uznávání neformálního vzdělávání.
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek