Když je program tábora dobře připraven, jsou zvoleny správné výchovně vzdělávací cíle, mohou je jak organizátoři, tak i děti naplnit a neformálním způsobem se něco naučit a rozvinout své znalosti, dovednosti, postoje i hodnoty." /> Když je program tábora dobře připraven, jsou zvoleny správné výchovně vzdělávací cíle, mohou je jak organizátoři, tak i děti naplnit a neformálním způsobem se něco naučit a rozvinout své znalosti, dovednosti, postoje i hodnoty." /> Když je program tábora dobře připraven, jsou zvoleny správné výchovně vzdělávací cíle, mohou je jak organizátoři, tak i děti naplnit a neformálním způsobem se něco naučit a rozvinout své znalosti, dovednosti, postoje i hodnoty." /> Není tábor jako tábor
Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Není tábor jako tábor

Není tábor jako tábor

Informativní příspěvek
Autor Michaela Přílepková

Tábor, neboli řečí zákona zotavovací akce, tradičně patří k prázdninám v České republice. Kromě zotavování může posloužit k „zocelování" dětí, bývá totiž často jejich první zkouškou samostatného života mimo rodinu a školu.

Když je program tábora dobře připraven, jsou zvoleny správné výchovně vzdělávací cíle, mohou je jak organizátoři, tak i děti naplnit a neformálním způsobem se něco naučit a rozvinout své znalosti, dovednosti, postoje i hodnoty.

Podobné úvahy mě napadaly, když jsme s kolegou cestovali na supervizi na tábor 2. PS Kroměříž. Ovšem nic z toho nebylo pro nás při návštěvě základny v katastru obce Rajnochovice – Košovy předmětem zájmu. Dokonce musím přiznat, že jsme z důvodu naplánovaného táborového programu typu „přežití" na 14. července neviděli ani jedno jediné dítě!

Pohled na tábor Pohled na tábor

Na tábor jsme se vypravili proto, že tam právě probíhala část vzdělávacího programu Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, základní pracovní předpoklady.
Forma stáže na letním táboře, kterou Olomoucko – zlínská krajská organizace Pionýra navrhla, budila předem naši zvědavost. Měli jsme možnost se přesvědčit, že jak stážistka, tak vedení letního tábora využilo potenciál stáže. Účastníci zmiňovaného vzdělávacího programu absolvovali v červnu úvodní kurz a obdrželi přístup do e-learningu. 

Pro praktické ověření teoretických poznatků z kurzu a e-learningu na ně čekaly prázdninové stáže na různých táborech Pionýra. Na základě dohod o zajištění odborné stáže byl smluvně předem stanoven obsah stáže a všeobecné podmínky s organizátory vybraných zotavovacích akcí.
 

Rozhovor s hlavní vedoucí (vpravo) a hospodářkou (vlevo)Rozhovor s hlavní vedoucí (vpravo)
a hospodářkou (vlevo)

Stážisté pak byli organizátorem zotavovací akce zařazeni do vedení zotavovací akce ve funkci zástupce hlavního vedoucího pro program. Hlavní vedoucí působil jako tzv. uvádějící vedoucí, byl pro stážistu k dispozici jako kouč a konzultant. Jako hlavní metoda se kromě koučingu uplatnilo také učení se praktickým prováděním činností, tzv. learning by doing.

Stážistka při přípravě programu pro dětiStážistka  při přípravě programu pro děti

 

Stážisté tak dostali pod kůži např. táborovou dokumentaci nebo rozpočet tábora a jeho čerpání. Vedením tábora jim byla dána odpovědnost a prostor, aby využili vlastní kreativitu při práci s cílovou skupinou - dětmi. Nejlepším důkazem byla stážistka Darina Zdráhalová, která se během našeho povídání s vedoucí a hospodářkou vřítila do společenské místnosti, aby nachystala věci potřebné pro další etapu hry – a pak zmizela opět do lesa. 

Kolega Jaroslav Rajl (koordinátor Uznávání neformálního vzdělávání) si obdobně jako já na stáži cenil toho, že se budoucí hlavní vedoucí připravují praktickou činností, v „bezpečném“ prostředí kolektivu, který znají. Takové prostředí jim umožňuje pracovat a vzdělávat se samostatně, ale zároveň za individuální podpory zkušeného vedoucího.

Michaela Přílepková, supervizorka vzdělávacích aktivit
 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám