Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Nová právní úprava – Jaké je to „menší než...

Nová právní úprava – Jaké je to „menší než malé“ množství?

Informativní příspěvek
Autor Danuše Netolická

Neměla by nám uniknout důležitá informace, která se týká nové právní úpravy. Dosud mohla policie zajistit drogy jen tehdy, když se lidé jejich držením či výrobou dopustili trestného činu. Změnu přináší nová právní úprava, která již nabyla účinnosti.

a      Norma dává policistům možnost projednat věc v blokovém řízení, čímž se mají snížit náklady na správní řízení. Spolu s právem zabavit „menší než malé“ množství psychotropních látek se tak má výrazně zjednodušit projednávání přestupků a postih lidí, kteří se jich dopustili. Nařízení, které určuje limity pro držení drog, nabylo účinnosti loni v lednu. Trestným činem podle něj není například držení do 15 gramů marihuany, 1,5 gramu heroinu, jednoho gramu kokainu nebo dvou gramů pervitinu. U extáze je hranice, do níž je její přechovávání přestupkem, čtyři tablety nebo kapsle. Trestné je držení hašiše od pěti gramů, LSD od pěti papírků, tablet, želatinových kapslí nebo krystalů, hub s halucinogenními účinky nad 40 kusů. Do konce roku 2009 bylo takzvaně tolerované množství drogy dáno jen interními policejními tabulkami, které však byly pouze orientační.

Nařízení vlády č. 467/2009 Sb. (větší než malé množství)

Převzato z http://www.drogy-info.cz/:

Od 1. ledna 2010 je v České republice účinný nový trestní zákoník – zákon č. 40/2009 Sb.;
• Primární drogové trestné činy jsou v trestním zákoníku upraveny v ustanoveních § 283–287;
• Trestní zákoník nově stanoví rozdílné trestní sazby za neoprávněné přechovávání drogy pro vlastní potřebu v množství větším než malém u konopných drog na jedné straně a u ostatních omamných či psychotropních látek na straně druhé;
• Byly zavedeny nové skutkové podstaty spočívající v neoprávněném pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku pro vlastní potřebu v množství větším než malém, přičemž výší trestní sazby zákon odlišuje takové pěstování rostliny konopí od pěstování jiných rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku;
• Nařízení vlády nově závazně (i pro soudy) stanoví, jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek a přípravků je obsahujících, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé;
Stále platí, že jakákoliv neoprávněná dispozice s omamnou či psychotropní látkou je protiprávním jednáním, které je postižitelné buď jako trestný čin, nebo (v méně závažných případech) jako přestupek;
• Nový trestní zákoník přinesl některé změny i do oblasti postihu jiné trestné činnosti související s užíváním návykových látek."
• Je-li nelegální droga držena za jiným účelem než pro vlastní potřebu, je to vždy přísně stíháno jako trestný čin, a to bez ohledu na množství (www.adiktologie.cz).

Výňatek z nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku mimo jiné stanoví, jaké je množství větší než malé u OPL (omamných a psychotropních látek), přípravků je obsahujících a jedů:

Obecně vžitý název drogy/látky
(účinná látka)
                         

Množství (směsi)
drogy/látky

Množství účinné látky                  
Pervitin
(metamfetamin)
více než 2 g 0,6 g báze
0,72 g (hydrochlorid)
Heroin
(diacetylmorfin)
více než 1,5 g 0,2 g báze
0,22 g (hydrochlorid

Kokain
(benzoylekgoninmetzlester)

více než 1 g 0,54 g báze
0,6 (hydrochlorid)

Subutex, Suboxone, další látky s obsahem buprenorfinu
(buprenorfin)

nestanoveno 52 mg báze
56 mg (hydrochlorid)

Metadon
(metadon) 

nestanoveno 500 mg báze
560 mg (hydrochlorid)

Extáze
(MDMA, MDA, MDEA) 

více než 4 tablety/kapsle nebo více než 0,4 práškové či krystalické substance 0,34 g báze
0,40 g (hydrochlorid)
 

LSD
(LSD-25, (+) Lysergid)

5 papírků, tablet, želatinových kapslí nebo "krystalů" impregnovaných účinnou látkou 0,000134 g báze
0,000250 g (tartarát)
 

Marihuana
(delta-9-THC)

více než 15 g sušiny více než 15 g sušiny

Hašiš
(delta-9-THC) 

více než 5 g 1 g delta-9-THC

Lysohlávky
a další houby obsahující psilocin anebo psilocybin
(psilocin, psilocybin)

více než 40 plodnic houby 0,05 g báze (psilocinu) nebo odpovídající
množství psilocybinu
(fosfátového esteru psilocinu)

Poznámka:
       Pro větší přehlednost byl seznam OPL z nařízení vlády zkrácen, zjednodušen a byly vybrány jen nejčastěji se u nás vyskytující OPL. V prostředním sloupci je uvedeno celkové množství OPL, tj. množství celé směsi obsahující jak účinnou látku, tak další příměsi. V posledním sloupci vpravo je uvedeno nejmenší množství účinné látky, jež musí být obsaženo ve směsi, pokud má být množství celé směsi považováno za větší než malé. Pokud tedy např. osoba přechovává 3 g pervitinu a laboratorní analýzou je zjištěno, že hmotnost účinné psychotropní látky je např. 0,5 g, nejedná se o trestný čin, ale o přestupek.

       Výňatek z nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku:

Seznam rostlin a hub, které se pro účely trestního zákoníku považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku                                      

Hodnoty určující množství vetší než malé u rostlin a hub obsahujících omamnou nebo psychotropní látku pro úcely trestního zákoníku (počet rostlin).                              

Rostliny konopí (Cannabis sp.) - všechny druhy a odrůdy, které obsahují více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů z celkové hmotnosti rostliny

             více než 5

Rostliny obsahující DMT

             více než 5

Rostliny obsahující 5-methoxy-DMT

             více než 5

Rostliny obsahující meskalin

             více než 5

Kokainovník pravý (Erythroxylum coca)

             více než 5

Houby obsahující psilocybin a psilocin

             více než 40

 Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

          "Přestupku dle § 30 odst.1 písm. j) zákona o přestupcích se dopustí, kdo neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku. V souvislosti s přijetím trestního zákoníku bylo do výčtu přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi nově zařazeno ustanovení § 30 odst. 1písm. k), postihující jako pachatele přestupku toho, kdo neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku. Za každý z těchto přestupků hrozí pachateli v přestupkovém řízení pokuta až do výše 15 000 Kč. U obou uvedených jednání tedy na množství přechovávané OPL či pěstovaných rostlin či hub obsahujících OPL závisí, zda bude čin kvalifikován jako přestupek (malé množství) či trestný čin (větší než malé množství)." (Zaostřeno na drogy, 2010-01).

      Zdroj a kompletní znění naleznete na portálu drogy-info.cz v publikaci Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti Zaostřeno na drogy (číslo 1/2010).

Mgr. Danuše Netolická, NIDM

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek