Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Úspěchu je dost pro všechny

Úspěchu je dost pro všechny

Informativní příspěvek
Autor Pavla Osvaldová

Ve dnech 14. a 15. dubna 2011 se v rekreačním zařízení v Podhradí sešli účastníci 3. ročníku Funkčního studia za rok 2010. Čekalo je poslední společné setkání, obhajoby závěrečných prací a ukončení studia.

V Podhradí splnilo podmínky zkoušek 14 účastníků z 3. ročníku Funkčního studia za rok 2010. Všichni také obhájili svoje závěrečné práce.


Ve zkušební komisi vedené Mgr. Janou Heřmanovou zasedl ředitel NIDM Mgr. Jiří Veverka, lektor Ing. Milan Appel, garantka systému vzdělávání NIDM Vlaďka Lukešová, třídní učitelka a lektorka Mgr. Vlaďka Dvořáková.
Bylo to zároveň poslední setkání kolektivu, který si jako maskota s sebou vozil vycpanou kunu, protože si v začátcích studia vybral název Kuničky. Specifikem tohoto ročníku byla účast pracovníků salesiánských středisek volného času, jež patří mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání.

Jak takové závěrečné obhajoby vlastně probíhají? Nejprve účastníky čeká e-learningový znalostní test, 100 otázek za 100 minut. Další znalosti prokazují při ústní zkoušce. A nakonec následuje prezentace a obhajoba závěrečné práce.

Při závěrečném „kolečku“ měli účastníci možnost nejen poděkovat svojí třídní učitelce Vlaďce a ostatním lektorům, ale také shrnout, co bylo pro ně v průběhu studia nejpřínosnější a nejdůležitější. Někteří se vyjadřovali i k právě skončeným obhajobám.
Zaznamenali jsme jejich myšlenky:

Kamil:
Dostal jsem jiný nadhled, nejen z pedagogického, ale i manažerského hlediska.


Jirka:
Důležitá byla propojenost teorie s praxí. Při přípravě závěrečné práce jsem znovu objevil spoustu věcí, které jsem se učil. Teď je přede mnou hromada práce, abych to všechno zužitkoval.

Andrea:
Dala jsem věcem pravé jméno, management jsme dříve dělali intuitivně. Musíme víc pracovat s externími pracovníky, tady mi došlo, jak je důležité s nimi pracovat. Vidím úkol vtáhnout lidi, kteří tímhle studiem neprošli. Mně to dalo víc než celá vysoká škola.

Michal:
Pro mě jsou na prvním místě lidi, bylo ohromné poznat Kuničky i lidi z jiných ročníků. Nejvíc mi dalo, když jsem viděl, jak je někdo pro něco zapálený. Bylo pro mě důležité, jak salesiáni prezentovali nás salesiány a jaká byla zpětná vazba od lidí z ostatních zařízení.

Jitka:
Paralelně absolvuji studium pro zástupce ředitele, to mi ve srovnání s tímhle studiem nic nedalo. Jen zděšení, že prakticky to nemůžu aplikovat. Tady se řeší jiná problematika. Žasla jsem na prací Hanky
(pozn. red.: Hanka popsala zpracování systému ukládání informací v SVČ).

Zdena:
Nejvíc mi dala možnost srovnání různých „domečků“ z mnoha úhlů. Přínosem byla zpětná vazba od jiných lidí při benchmarkingu. K práci Hanky – pracuji teď v družině, u nás ve škole podobný systém funguje, pro nového pracovníka je to úžasné, že může získat informace na jednom místě. Jsem ráda, že jsem poznala skvělé lektory.

Martina:
Cítila jsem svůj profesní růst. Naučila jsem se říkat ano-ne, pojmenovat věci. Studovala jsem i vysokou školu, ale teorii jsem nemohla použít v reálu. Tady vím, proč se to učím. Jsem ráda, že se mi podařilo dotáhnout studium do konce a vím, kam dál jít.

Lída:
Pro mě je na prvním místě setkání s lidmi. Přínosem byly hlavně personální otázky, vedení porad, jednání s lidmi. Teď mě čeká uvádět to do praxe.

Alča:
Naučila jsem se rozumět tomu, co po nás chce naše ředitelka.

Eva:
Na obhajobách jsem nadšená, že si přečtu některé práce spolužáků důkladně a najdu, co by se dalo použít u nás.

Hanča:
Pro mě jsou přínosem jednoznačně lidi. „Dostal mě“ vývoj naší skupiny za tři roky. Poznala jsem výborné kolegy a výborné lektory.  Důležité je, že vím, že informace a poznatky někde jsou a je kam sáhnout. Zaujaly mě práce Jirky a Milady. Obdivuji Miladu, že dokázala tu halu vydupat ze země způsobem kapky padající na skálu
(pozn.red.: v závěrečné práci popsala Milada budování sportovní haly).

Milada:
Já děkuji Hanče za spolupráci a podporu při zařizování té haly. Studium bylo pro mě setkání s jiným světem. Jsem intuitivní, u mě to bude pořád kombinace intuice a strategie. Studium mi pomůže, aby se nám ta intuice moc nerozjela.
Důležité je, že vím, proč po nás ředitel některé věci chce. Je dobré pochopit taktiku druhé strany. Je dobře, že s námi studují i „kluci“
(pozn.red.: pracovníci salesiánských středisek), mají na věci jiný pohled. Teď víme, o čem ten druhý mluví.

Lucie:
Studium mi dalo hlavně vás – Kuničky. Čerpala jsem od všech. Mám jiné úhly pohledu, vím o svém problému s dotahováním věcí do konce. Určitě se vrátím k práci Hanky, taky Andrejky a Jirky.

Pavel:
Studium mi dalo dvě věci – jistotu a nejistotu. Jistotou je, že jsem získal přehled, ale to jsou jen pojmy. Nejistota: vždyť ty nic nevíš, co dál? U nás v salesiánských střediscích se každý bude muset rozhodnout, zda chce víc pracovat s mladými lidmi nebo jít směrem k vedoucím funkcím. Mě osobně to směruje k dalšímu studiu. Lektoři – skrze ně jsem objevil i další lektory a autory knih, třeba Plamínka
(pozn.red.: RNDr. Jiří Plamínek, CSc., autor knih o praktickém managementu a komunikaci). A vy všichni, vy rostete. Nejste na to sami, úspěchu je dost pro všechny.

Závěrečné slovo lektora Mikina:
Jsem rád za vaši otevřenost. Přikládám ji pocitu bezpečí.
Za druhé – moudra, ať už od lektorů nebo mezi sebou: berte je nebo neberte. Moudra jsou důležitá, ale důležitější jsou lidi. Díky těm lidem a interakci s nimi jste vyrostli. Poslední moudro ode mě: zůstaňte sví.


Závěrečné shrnutí nám zaslal účastník tohoto ročníku Mgr. Pavel Tichý:

Funkční studium je kurz, který dává křídla. Děje se tak dvojím prostřednictvím. Jednak skrze vědomosti předávané formou přednášek a e-learningu a také skrze setkávání s lidmi v našem oboru. Kurz je právě tímto způsobem jedinečný a posiluje účastníky v erudovaném a kompetentním rozhodování. Prožil jsem výtečné a obohacující dny kurzu a z vlastní zkušenosti jej doporučuji všem, kteří jsou na vedoucích pozicích středisek volného času.

Mgr. Pavla Osvaldová

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek