Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Pracovníci školních družin a klubů načerpali...

Pracovníci školních družin a klubů načerpali novou energii na svém celostátním setkání.

Informativní příspěvek
Autor David Klimeš
Výměna zkušeností, účast na zajímavých dílnách či debata o nezastupitelné úloze školních družin a klubů ve výchově dětí – to byly hlavní body dvoudenního celostátního setkání pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů v Praze.
vychovatelky

V pátek ráno 3. června se budova Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v pražském Hloubětíně na dva dny proměnila v místo setkání pracovníků školních družin a klubů z celé republiky. Potřebná výměna zkušeností byla zorganizována v rámci Průběžného vzdělávání projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národní institut dětí a mládeže (NIDM).

Od pátečního rána si účastníci mohli vybírat, které z nabízených aktivit se zúčastní. Během dvou dnů mohli projít celkem třemi z nabízených vzdělávacích dílen, které měly rozšířit znalosti účastníků, případně je podnítit k výměně zkušeností. Hojně navštívenou dílnou byla ta s názvem „Vychovatelka manažerkou aneb nebát se problémů a řešit je“, která účastníky seznámila s manažerským minimem a pobídla k dalšímu vzdělávání v oblasti hodnocení organizace. Na závěr setkání se lektor Tomáš Oršulák podělil o svůj pozitivní dojem: „Mám radost, že je ve vás touha se sebevzdělávat dál.“

Značný zájem byl i o dílnu Karla Kašpara „Co mám dělat, když...“, která poměřovala možné konfliktní situace v družině či klubu platnou legislativou. Účastníci získali informace o možnostech ochrany své osobnosti ve smyslu platné legislativy jako je pomluva pedagoga, nahrávka projevu osobní povahy, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování či vydírání. Zároveň se seznámili s možnostmi řešení problémů souvisejících s  problematikou rizik spojených s odpovědností pedagoga.

Populární se stala i dílna „Vyřešíme konflikt dohodou?“, kde lektor Jan Zouhar zasvětil účastníky do základů mediace. Upozornil, že konflikt je kořením života, ale tak jako musíme opatrně zacházet s kořením, stejně opatrně musíme zacházet i s konfliktem.

Dílny ale byly zaměřeny i na praktický rozvoj denní činnosti v družinách a klubech. Dílna „Dobře prodáte - dobře koupíte!“ měla za cíl vzájemné obohacení vlastními nápady, seznámení s novými trendy výchovné práce a podělení se o nové zajímavé hry a tvořivé činnosti, které lze přehledně zpracovat i pro jiné družiny. „Zaujaly nás především metodické listy s knoflíky, či třeba s barvami,“ zhodnotila pak kurz lektorka Naděžda Kalábová. Dílna s tajemným názvem „Co se skrývá ve spirále“ zase ukázala účastníkům, jak levně a efektně ozvláštnit výtvarné dílny různými technikami jako je frotáž či muchláž.

Vyhledávaným a zdaleka slyšitelným se stal kurz „Lze využít bubnování pro práci s dětmi? Ano!“, který představil skupinové bubnování jako nástroj stmelování kolektivu, motorické cvičení, rytmickou a hudební výuku, ale i potřebné odreagování. Z pléna pak zazněl humorný návrh na ustanovení povinného bubnování pro stresem zatížené kolektivy pedagogů.

Akcí bylo ale ještě mnohem více: organizátoři se cíleně pokusili o zařazení tematicky nových dílen jako novinářsky a propagačně zaměřený kurz „Probudíme novináře v sobě i v druhých“ či kurz zaměřený na čím dál tím aktuálnější téma „Sociální sítě – dobrý sluha, zlý pán“.

Projektová manažerka Klíčů pro život Irena Hošková na závěr sobotního jednání v plénu poděkovala za aktivitu: „Byli jsme nejen účastníky, ale i aktivními účastníky. A s tím se můžeme opět vydat do terénu.“ Za zcela neopominutelnou věc pak označila další sebevzdělávání o nových zájmech, problémech a situacích, se kterými se dnešní děti setkávají: „Musíme vědět, v jaké době dnes děti žijí. Jen tak můžeme být jejich partnery.“ Po závěrečném přání, aby si všichni zúčastnění odnesli spoustu inspirace, se celé plénum odměnilo potleskem a rozjelo do svých družin a klubů po celé republice.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek