Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Akreditované kurzy

Informativní příspěvek
Autor Vlaďka Lukešová
Spoluautor: Jiří Zajíc

NIDM působí v oblasti volného času jako vzdělávací organizace. Nabízíme pracovištím zájmového vzdělávání i NNO pracujícím s dětmi a mládeží možnost vzdělávání v kurzech, které jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a které jsou realizovány jak v projektu Klíče pro život, tak i mimo něj. Článek přináší kompletní nabídku kurzů a odkaz na ty aktuálně probíhající.

Kurzy akreditované MŠMT pro DVPP (s čísly akreditací)

aktualizace k 31. 8. 2011

Důležité upozornění:

V tomto článku je přehled všech kurzů, pro něž má NIDM akreditaci.
Aktuální nabídku v současné době vyhlášených kurzů najdete zde

 

1) Akreditace č. 19 529/2008 (do 16.11.2011)

• Činnostní aktivity pro školní družinu
8 hodin
Soubor her a činností pro vychovatelky pracující s dětmi mladšího školního věku.
Lektorka: Naděžda Kalábová

Hrajeme si s pohádkou
4 hodiny
Hry a činnosti, které formou příběhu rozvíjejí dětskou představivost, fantazii, komunikační schopnosti, tvořivé dovednosti.
Lektorka: Naďa Kalábová

Muži + ženy = věčné téma
8 hodin
Metody a přístupy ve výchově ke generové rovnoprávnosti. Historie, vývoj situace v Čechách a v zahraničí. Genderově korektní jazyk. Způsoby, jak se vyhýbat zaběhnutým stereotypům.
Lektorky: Mgr. Adéla Purschová, Marie Haisová, MBA

Kurz pro vedoucí zájmových útvarů zaměřených na volejbal
35 hodin
Metodika výuky volejbalu u začátečníků nejmladšího věku. Systém tréninku, principy, obsah, metody, formy a zatěžování svěřenců.
Lektor: Ing. Jaroslav Frič

2) Akreditace č. 2984/2009-25-55 (do 25.2.2012)

• Hra na kytaru v SVČ
20 hodin
Základní znalosti a dovednosti pro práci v zájmovém útvaru hry na kytaru. Hra jednotlivce a hra ve skupině. Výběr a úprava písní a doprovodu, aranžmá s ohledem na úroveň členů zájmového útvaru.
Lektoři: Ing. Josef Pavlíček, Jindřich Marek, Mgr. Josef Štěpánek, Šárka Landová, Pavel Šlosar, Vladimíra Šlosarová, Tomáš Klokočník

• Manažerské řízení školní družiny, školního klubu
6 hodin
Aktuální problémy zájmového vzdělávání. Legislativa ŠD. Evaluace ŠVP a naplňování kompetencí.
Metodický pokyn BOZP a jeho využití v ŠD. Projekty, marketing v ŠD.
Lektor: Mgr. Petr Kořenek

• Pletení z pedigu
18 hodin
Materiál, základy pletení, oplétání předmětů.
Lektorka: Lucie Kadeřábková

3) Akreditace č. 14 129/2009-25-322 (do 17.9.2012)

• Keramika pro začátečníky i pokročilé
40 hodin
Základní typy modelování, vytváření prostorových objektů. Práce s engobou. Mozaika, zahradní keramika. Jak zařídit mobilní keramickou dílnu.
Lektorky: Jaroslava Anýžová, Květuše Cempírková, Radmila Kadlecová

• Ruční výroba glycerinových mýdel
5 hodin
Výroba mýdel – historie, pomůcky a materiál, technologie. Práce se šablonami, odlévání průhledných mýdel. Možnost využití v dětských kolektivech.
Lektoři: Mgr. Jiří Hůla, Mgr. Miroslava Telingerová

• FORMELA TEOPRAX - Teorie a praxe neformálního vzdělávání
18 hodin
Kurz mapující stávající situaci v oblasti neformálního vzdělávání. Jednotný přístup k chápání a praxi NV nejen pro osoby zapojené do Programu Mládež v akci. Metodické materiály T-kit Základy školení a Do Evropy hrou.
Lektoři: Monika Novosádová, Mgr. Jan Látal, Mgr. Tibor Škrabský

• Kdo si hraje, nezlobí
20 hodin
Různé typy her od seznamovacích až po týmové s náročnou přípravou. Hry do místnosti, převedení deskových her do terénu, večerní a noční hry.
Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Mgr. Radek Ježowicz

• Přeskoč, přelez…
20 hodin
Netradiční sporty a sportovní aktivity. Pravidla, možnosti využití.
Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Veronika Šedová

• Komunikace
18 hodin
Firemní kultura. Komunikace verbální a nonverbální. Komunikace s veřejností, prezentace, propagace. Asertivita, vyjednávání.
Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

• Individuální přístup k žákům
18 hodin
Diagnostika osobnosti dítěte, jeho role v dětském kolektivu. Možnosti individuálního přístupu. Styly vedení dětského kolektivu, motivace, hodnocení.
Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

• Právní rámec zájmového vzdělávání a některé další předpisy
8 hodin
Legislativa v oblastech právního postavení, činnosti a hospodaření školských zařízení, pracovně právních vztahů.
Lektor: RNDr. Milan Macek, CSc.

4) Akreditace č. 21 445/2009-25-488 (platná do 25. 10. 2012)

• Fundraising
20 hodin
Obsah fundraisingu. Připravenost organizace na fundraisingovou činnost. Techniky fundraisingu. Pracovník fundraisingu. Psaní projektů. Sponzoring, práce s dárci.
Lektor: PhDr. Jaroslav Jindra

• Facilitace, facilitační techniky v zájmovém vzdělávání
16 hodin
Facilitace, facilitací techniky v zájmovém vzdělávání. Vedení porad, mítinků a konferencí. Efektivní skupinové rozhodování.
Lektor: Mgr. Aleš Bednařík

• Týmová spolupráce
22 hodin
Monotematický prožitkový kurz. Vývoj týmu, synergický efekt, role v týmu. Styly vedení týmu. Výběr členů týmum pedagogický pohled na jejich osobnostní vlastnosti. Konflikty – příčiny, styly řešení. Asertivní přístup.
Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

• Jak dělat divadlo s dětmi
24 hodin
Průpravná dramatická cvičení s rekvizitou, loutkou. Převod literárního textu a fixování divadelního tvaru. Dramaturgie. Volba výrazových prostředků.
Lektorky: MGA. Alena Palarčíková, MGA. Ivana Němečková

5) Akreditace č. 28 318-25-623 (platná do 5. 1. 2013)

• Kurz instruktorů školního lyžování
48 hodin
Pravidla pro pobyt a pohyb dětí na sjezdovkách, bezpečnostní zásady. Výzbroj a výstroj, mazání. Lyžařská průprava pro sjezd a běh na lyžích s ohledem na věkovou skupinu. Organizace lyžařského zájezdu.
Lektoři: Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Jan Beneš, Mgr. Radko Hrma

• Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
32 hodin
Novinky v metodice výuky. Zopakování a prohloubení znalostí a dovedností lyžařské průpravy. Novinky ve výzbroji a výstroji, v organizaci zájezdů.
Lektoři: Ing. Jaroslav Frič, Mgr. Jan Beneš, Mgr. Jiřina Hrmová, Mgr. Ladislav Pitrmuc

• Základní kurz pro instruktory snowboardingu
48 hodin
Pravidla pro pobyt v horách, bezpečnost, první pomoc. Výzbroj a výstroj, mazání a broučení.
Technika snowboardingu, metodika výuky. Historie a vývoj snowboardingu, disciplíny.
Lektoři: Mgr. Pavel Hříbal, Mgr. Ondřej Rusek

• Studium pedagogiky pro vedoucí dětských zájmových útvarů
100 hodin
Základy obecné pedagogiky a pedagogiky volného času. Základy sociální pedagogiky a psychologie. Základy psychologie pro pedagogy. Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti.
Mgr. Renata Vordová a kolektiv lektorů

6) Akreditace č. 3958/2010-25-81 (platná do 5. 4. 2013)

• E-learningové studium pedagogiky volného času
122 hodin
Základní znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky a psychologie potřebné pro funkci externího pracovníka školského zařízení.
Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Vladimíra Dvořáková, Vlastimila Faiferlíková, Mgr. Renata Vordová, Mgr. Petra Bláhová

7) Akreditace č. 10 159/2010-25-235a (platná do 24. 5. 2013)

• Přírodovědné činnosti ve školní družině
8 hodin
Pestrá nabídka přírodovědných činností, které byly vyzkoušené a ověřené v praxi při práci s dětmi mladšího školního věku.
Lektorka: Naďa Kalábová

• Abeceda vychovatelů školských zařízení pro zájmové vzdělávání
36 hodin
Orientace vychovatelů v aktuální problematice zájmového vzdělávání, legislativa, tvorba a evaluace ŠVP, zdravověda, individuální potřeby žáků, rozvoj odborných kompetencí. Inspirace novými náměty pro práci, zvýšení počítačové gramotnosti.
Lektoři: Mgr. Petr Kořenek, Naděžda Kalábová, Mgr. Miloš Kejklíček, Bohumil Taraba

• Jak vystavět hru
32 hodin
Základní poznatky z psychologie a pedagogiky v oblasti her, rozvoj klíčových kompetencí pomocí herních aktivit. Autorská metodika postupu tvorby nových her.
Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

• Motivační objektivní hodnocení, evaluace
16 hodin
Motivace, objektivní zásady hodnocení a jejich psychologické aspekty, zpětná vazba, formulování a zadávání cílů, evaluační techniky a jejich využití v praxi konkrétní organizace. Spravedlivý systém odstraňující konflikty při hodnocení, odstranění vlivu sympatie a antipatie.
Lektoři: Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

• Řešení konfliktů pomocí mediace
16 hodin
Vznik konfliktů, způsoby jejich řešení. Prostředky a formy komunikace.
Seznámení s mediací jako způsobem řešení konfliktu, kdy mediátor jako třetí nezávislá osoba pomáhá stranám identifikovat jejich skutečné zájmy a vede je k hledání praktického a společného řešení.
Lektor: Mgr. Jan Zouhar

• S tebou mě baví svět
20 hodin
Méně známé a netradiční hry v přírodě a v klubovně pro začínající vedoucí dětských kolektivů.
Teorie her s upozorněním na možné problémy při realizaci. Bezpečnostní a právní záležitosti související s těmito aktivitami.
Lektoři: Mgr. Radek Ježowicz, Bc. Zdeněk Krákora

• Netradiční techniky ve výtvarné výchově
6 hodin
Seznámení s alternativními technikami a přístupy včetně možných úskalí a zdrojů informací. Prezentace úspěšných výtvarných projektů. Praktická realizace pomocí nových výtvarných technik.
Lektorky: PaedDr. Ivana Bečvářová, PaedDr. Zdeňka Hiřmanová, Erika Mikanová

• Kurz instruktorů vodní turistiky
48 hodin
Kurz určený pro středně pokročilé vodáky - vedoucí dětských kolektivů. Doplnění teoretických znalostí včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví a znalostí nutných pro organizaci vodácké akce. Praktická výuka na různých typech lodí na vodě obtížnosti WW I – WW III, nácvik záchrany vodáka i lodě. Po splnění teoretických i praktických zkoušek získají účastníci průkaz instruktora vodní turistiky.
Lektoři: Mgr. Karel Vodička, Ing. Jaroslav Frič

• Základy lezení na umělé stěně
12 hodin
Organizace výuky na umělé stěně, druhy stěn, chyty a stupy. Jisticí pomůcky, sedáky, karabiny, oblečení na lezení. Zásady práce s lanem, druhy lan, uzly, navázání, hry s lanem. Nácvik jištění. Biomechanika – omezení zdravotních rizik, rozcvička a trénink. Pravidla bezpečnosti při lezení.
Lektor: Mgr. Igor Haša

• Keramika
15 hodin
Techniky a metody ručního tvarování – hloubení, vymačkávání z ruky, vytváření z válečků a stavění z pruhů. Práce na hrnčířském kruhu. Glazování poléváním, nanášení glazury štětcem. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v dílně.
Lektorky: Květuše Cempírková, Radmila Kadlecová, Jaroslava Kalátová, Jaroslava Anýžová

• Můj kamarád počítač
16 hodin
Možnosti využití počítače k zefektivnění aktivit souvisejících s pedagogickou činností.
Tvorba dokumentů a vedení evidence (Word, Excel), nahrávání do USB, vypalování CD a DVD.
Vytvoření letáku, jednoduché brožůrky. Kreslení, obrázky, prezentace (PowerPoint).
Propagace v médiích – úprava fotografií, článek s fotografiemi.
Využití internetu – adresy, využití poštovního klienta.
Lektoři: Mgr. Miloš Kejklíček, Lukáš Schovanec

8) Akreditace č. 16 230/2010-25-427 (platná do 5. 9. 2013)

• Psychologické základy práce s dětmi a mládeží v oblasti volného času
6 hodin
Osobnost člověka – struktura, vlastnosti. Sociální psychologie - role, styly řízení, motivace. Sociální komunikace, verbální a neverbální prostředky, úskalí.
Lektorka: PhDr. Vladislava Šídlová

• Školní vzdělávací program ve školském zařízení
16 hodin
Legislativní rámec. Obsahové naplnění klíčových kompetencí. Práce s projektem. Základy evaluace.
Lektoři: Vlastimila Faiferlíková, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Eva Hrbáčková, RNDr. Milan Macek, CSc.

• Škola v přírodě
16 hodin
Seznámení s náležitostmi nutnými pro zdárný průběh školy v přírodě – organizačními, právními, programovými, atd. Příprava programu pro volný čas dětí.
Lektoři: Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Eva Hrbáčková, Mgr. Pavla Osvaldová

• Výchova k dobrovolnictví
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)
Formy dobrovolnictví v ČR. Koordinátor dobrovolníků. Motivace k dobrovolnictví mládeže. Metodika přípravy a realizace pilotáže vzdělávacích programů, právní rámec dobrovolnictví v ČR.
Lektoři: Mgr. Bohdana Břízová, PhDr. Dagmar Cruzová, B.Th. Michal Čančík, Mgr. Lenka Černá, Andrea Hacková, Mgr. Tomáš Hendrych, Mgr. Bc. Zuzana Hloušková, Michaela Jandová, Mgr. Šárka Koubová, Bc. Kateřina Kudějová, Ing. Lenka Mikolášková, Bc. Hana Neugebauerová, DiS, Bc. Barbora Švaříčková, PhDr. Jiří Tošner, Mgr. Zuzana Vaculíková

• Multikulturní výchova
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)
Osobní postoj identity a odlišnosti formou zážitku. Cíle a postupy v multikulturním vzdělávání dětí a mládeže. Tvorba efektivních vzdělávacích programů pro děti a mládež. Příprava, řízení, monitoring a evaluace pilotních programů.
Lektoři: MUDr. Jiří Ježek, Mgr. Bc. Denisa Dohányosová, DiS.

• Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)
Participace – vymezení, principy, smysl, právní rámec. Stávající způsoby a možnosti zapojování mládeže do veřejného života, příklady dobré praxe z ČR i zahraničí. Státní správa a samospráva – struktura, organizace, administrativní procesy. Metody rozvoje komunikačních kompetencí mládeže – facilitace, debatování, argumentace. Dotace a granty, příprava žádostí, základy managementu projektu.
Lektoři: PhDr. Ing. Pavel Mička, Ing. Věra Slezáková, Mgr. Libuše Králová, Bc. František Havlín, PhDr. Hana Stelzerová, Jaromír Boubal

• Mediální výchova a medializace
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)
Média dnes – rozhlas, televize, tisk, internet. Základy public relations. Reklama. Mediální trénink – způsob projevu v jednotlivých médiích, mimoverbální komunikace, předtáčené a živé vystoupení.
Lektoři: Mgr. Václav Sochor, Mgr. David Klimeš, Mgr. Libuše Králová, Bc. František Havlín, Ing. Věra Slezáková

• Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)
Druhy speciálních vzdělávacích potřeb, jejich projevy, specifika týkající se volného času, zájmového a neformálního vzdělávání. Příprava skupiny na příchod dítěte se SVP, spolupráce s rodiči a pedagogy, zásady pozitivní komunikace. Související legislativa. Získávání financí.
Lektoři: PhDr. Kamila Růžičková, Ph.D., Mgr. Zdeněk Toušek, Mgr. Apolena Šauerová, Mgr. Jan Sýkora, Bc. Zuzana Sýkorová

• Zdravé klima zájmového a neformálního vzdělávání
64 hodin (24 h prezenčně, 40 h blended learning)
Měření klimatu dětských kolektivů, možnosti jeho ovlivňování. Druhy rizikového chování u dětí a mládeže, příčiny vzniku, možnosti prevence. Síťování. Příklady dobré praxe, příprava vlastních projektů.
Lektoři: Mgr. Jan Sýkora, PhDr. Pavel Vacek Ph.D, PhDr. Václav Bělík Ph.D., PhDr. Ivan Růžička Ph.D.,
Mgr. Radek Tejc

• Studium pedagogiky volného času
200 hodin prezenčně (studium + zkoušky a obhajoby), 56 hodin e-learning
Obecná didaktika. Aplikovaná psychologie – osobnost. Dynamika skupiny. Komunikativní dovednosti a jejich kultivace. Osobnostní a sociální rozvoj, sebereflexe, pedagogická reflexe. Využití zážitkové pedagogiky. Prezentace a efektivní nabídka. Legislativa.
Lektoři: Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Renata Vordová, Doc.PhDr. Soňa Hermochová, CSc., Mgr. Michal Vozobule, PhDr. Eva Lukavská, PhD., Mgr., MgA. Roman Černík, Mgr. Jan Sýkora, RNDr. Milan Macek, CSc.

• Příprava a vzdělání lektorů, hodnotitelů … pro nadané žáky a studenty
24 hodin prezenčně + samostudium
Metodika psaní odborné práce. Vedení prací, hodnocení, rétorika a prezentace prací. Medializace výstupů. Autorská práva. Příklady dobré praxe, mezinárodní zkušenosti. Identifikace talentů. Legislativa. Vícezdrojové financování. Týmová práce, uplatňování v praxi.
Lektoři: PhDr. Hana Brožková, Ph.D., Ing. Tomáš Doseděl, Ing. Miroslava Fatková, PhDr. Eva Havlíčková, Ing. Bc. Ladislav Chmela, Mgr. Jitka Kačerová, PaedDr. Zdeňka Kašparová, Doc. Ing. Mgr. Petr Klán, CSc., Mgr. Jitka Macháčková, PaedDr. Marie Pešová, CSc., JUDr. Jiří Pleva, Ing. Miroslav Sedláček, CSc., doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc., PaedDr. Milan Škrabal

9) Akreditace č. 25 579/2010-25-602 (platná do 2. 12. 2013)

• Regenerace sil pedagoga volného času
6 hodin
Péče o zdraví prostřednictvím účinné psychohygieny. Sebereflexe vlastních tendencí k psychohygieně, způsoby regenerace vlastního osobního potenciálu.
Lektorka: PhDr. Vladislav Šídlová

• Drobné hry pro děti mladšího školního věku
8 hodin
Soubory her a činností s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Kontaktní hry, hry s padákem, hry bez materiálové náročnosti a náročnosti na přípravu, hry do místnosti.
Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Mgr. Radek Ježowicz

• Pohybové hry pro děti mladšího školního věku
8 hodin
Soubory her a činností s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí. Honičky, hry ve skupinách, psychomotorické, běžecké a štafetové, míčové, kontaktní, úpolové.
Lektoři: Bc. Zdeněk Krákora, Mgr. Radek Ježowicz

• Pomůže mi počítač?
6 hodin
Kurz pro začínající uživatele – pedagogy. Základní informace o kancelářských aplikacích, úpravě a vypalování fotografií, vyhledávání informací a dalším využití internetu.
Lektoři: Mgr. Radek Ježowicz, Mgr. Miloš Kejklíček, Lukáš Schovanec

• Základy aerobiku pro vedoucí zájmových útvarů
65 hodin
Zvládnutí požadavků daných úrovní kvalitního instruktora aerobiku pro dětské zájmové kolektivy. Osvojení praktických dovedností metodického postupu a techniky; získání teoretických znalostí včetně zásad bezpečnosti a ochrany zdraví.
Lektorka: Kateřina Bímanová

• Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí
8 hodin
Seznámení s novinkami v oboru v rámci pravidel uznávaných ve státech EU. Upevnění a rozšíření znalostí v oblasti první pomoci, problematiky dětských nemocí a úrazů, alergických a dalších akutních příhod, návykových látek.
Lektor: Bohumil Taraba

• Rizikové chování
8 hodin
Základní pojmy (gamblerství, závislost na virtuálních drogách, návykové látky, šikana). Primární prevence na školách a ve školských zařízeních, legislativa, modelové situace.
Lektorka: Mgr. Danuše Netolická

10) Akreditace č. 32 792/2010-25-767 (platná do 21. 12. 2013)

• Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
16 hodin
Různé modely životních kompetencí, metody jejich učení. Vytváření aktivit pro rozvoj jednotlivých životních kompetencí.
Lektor: Mgr. Aleš Bednařík

• Základy marketingu
16 hodin
Základní pojmy z oblasti marketingu. Koncepce firemního marketingu od plánu a výzkumu až po audit.
Lektoři: PhDr. Jaroslav Jindra, Mgr. Petr Vinš

• Základy fundraisingu
8 hodin
Způsoby financování organizací. Fáze projektového cyklu, nástroje plánování, implementace, evaluace, monitoring.
Lektoři: Mgr. Petr Vrzáček, PhDr. Jaroslav Jindra

• Příprava projektu
16 hodin
Orientace v operačních programech SF EU. Tvorba žádosti. Podmínky realizace projektu dotovaného z ESF.
Lektoři: Mgr. Jan Horký, Mgr. Ivo Jupa, PhDr. Jaroslav Jindra

11) Akreditace č. 11759/2011-25-241 (platná do 13. 6. 2014)

Další kompetence potřebné k práci pedagoga v zájm. vzdělávání

184 hodin
Seznámení se s tématem strukturovaného dramatu a prací s textem, prevencí rizikového chování dospívajících, psychohygienou, projektovým řízením, strategickým plánováním a etickou výchovou.
Lektoři:
Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD., Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Mgr. Michal Vozobule, Mgr. Radek Marušák, PhD.

 Informace on-line, tvorba i-katalogů

8 hodin
Rozšíření znalostí o zdrojích informací, jejich sběru, třídění, klasifikaci a ověřování. Naučení se základním postupům při sestavování i-katalogů.
Lektoři:
Bc. Pavel Dvořák, Ing. Jan Menšík, Bc. Gabriela Hrdinová

 Jak se stát žurnalistou/redaktorem internetového časopisu

8 hodin
Zorientování se v základech redaktorské práce, včetně diskuse o kompetencích a náplni práce žurnalisty. Získání vědomostí, jak správně archivovat články a fotografie.
Lektoři:
Bc. Pavel Dvořák, Ing. Jan Menšík

  Jak vystavět hru II.

32 hodin
Prohloubení znalostí získaných na kurzu Jak vystavět hru I. Sestavení herního plánu, rozbor výchovně vzdělávacích cílů.
Lektoři:
Mgr. Pavel Rampas, PhDr. Markéta Jansová

  Krizová intervence v praxi

8 hodin
Seznámení se s prací v krizi, modelové situace, reakce těla při stresu a krizi, porozumění projevů vlastního těla, psychogymnastika zaměřená na krizi.
Lektoři:
PhDr. Vladimír Zikmund, PhDr. Jiřina Sutnarová

  Moderní deskové hry a klíčové kompetence 1.

6 hodin
Typy her, vhodnost pro různé věkové skupiny a vztah ke klíčovým kompetencím. Pravidla nejrozšířenějších her. Organizace akcí pro veřejnost, turnaje. Novinky v oblasti deskových her.
Lektoři:
Mgr. Jan Vodička, Mgr. Iveta Vodičková, PaedDr. Tomáš Houška

 Moderní deskové hry a klíčové kompetence 2.

16 hodin
Řízení turnaje, turnajové systémy. Rozhodčí moderních deskových her.
Lektoři:
Mgr. Jan Vodička, Mgr. Iveta Vodičková, PaedDr. Tomáš Houška

 Prevence rizikového chování

32 hodin
Získání náhledu na spektrum rizikových forem chování dětí a mládeže a jejich prevence (návykové látky, šikana, kriminální jednání, další formy závislostního chování, rasismus, xenofobie).
Lektoři:
Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD.

 Prevence syndromu vyhoření

128 hodin
Pedagogický projekt - zaměření na práci s problémovými dětmi, projekce problémů dětí do vytvářeného CD a možnostmi jejich osvětlení a řešení. Dramatická výchova - práce s příběhem. Zážitková pedagogika - ucelený vystavěný program pro pobytové akce, psychohygiena.
Lektoři:
Vlastimila Faiferlíková, Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD., Mgr. Radek Marušák, PhD.

 Projekt v praxi, aneb Natoč si své CD

36 hodin
Rozvoj a další inspirace pro práci s projektem a všemi fázemi jeho realizace. Stanovení základních cílů, postupů, pravidel, motivace účastníků. Praktická příprava projektu a realizace projektu (tvorba textů, dramatizace, nahravání), reflexe.
Lektoři:
Mgr. Barbora Polívko, Mgr. Zdeněk Roller

 Projektové řízení a strategický management

32 hodin
Seznámení se se základními aspekty projektového řízení, strukturou a aplikací strategického plánování organizace a základy fundraisingu včetně přehledu dostupných veřejných a privátních zdrojů.
Lektor:
Mgr. Michal Vozobule

 Psychohygiena

32 hodin
Vhled do možností péče o sebe jako o profesionály v pedagogické praxi, prostor pro relaxaci, nalezení zdrojů profesního rozvoje a jeho bezpečného udržování v kontextu profesní praxe.
Lektor:
PhDr. Petr Hrouzek, PhD.

 Public relations

8 hodin
Pojem marketing, specifika marketingu služeb, komunikační nástroje. Definice PR, základní charakteristiky jednotlivých složek. Jak jednat s médii.
Lektoři:
PhDr. Jaroslav Jindra, Mgr. Petr Vinš

 Rozvoj pedagogických dovedností pro přímý výkon praxe

160 hodin prezenčně, 56 hodin přímá práce s cílovou skupinou, 12 hodin e-learning
Rozvoj pedagogických kompetencí pro práci se skupinou s ohledem na individuální potřeby členů skupiny v oblastech: dynamika skupiny, speciální pedagogika, etická výchova, osobnostně-sociální výchova, výstavba cíleného programu pro konkrétní skupinu.
Lektoři:
Mgr. Barbora Polívková, Mgr. Renata Vordová, PhDr. Petr Hrouzek, PhD., Mgr. Martin Brestovanský, PhD., Mgr. Radek Marušák, PhD.

 Řízení času

8 hodin
Získání uceleného pohledu na svůj Time management, posílení silných stránek, identifikace slabých míst. Návyky a jejich vliv, týdenní plánování, naučit se odmítat.
Lektor:
PhDr. Jaroslav Jindra

  Sebereflexe pedagoga zájmového vzdělávání

6 hodin
Zaměřeno na otázky „Jaký jsem?“ a „Jak působím navenek?“. Seznámení s aktuálními poznatky z oboru psychologie osobnosti.
Lektor:
PhDr. Vladislava Šídlová

  Tvorba webových stránek

8 hodin
Seznámení se s HTML jazykem, jeho strukturou a modifikacemi a prací se soubory v síti. Naučit se stránky „stylovat“.
Lektoři:
Zdeněk Siblík, Ing. Jan Menšík

  Úvod do komunikace a interakce

8 hodin
Základní pojmy z oblasti komunikace, jejich význam, formy. Praktický nácvik komunikačních dovedností v různých rolích, obohacení slovní zásoby, verbální empatie a kreativita, rozvíjení nonverbální metody komunikace a komunikačních konfliktů.
Lektor:
PhDr. Andrej Drbohlav

  V prašanu i na ledě

8 hodin
Správná metodika výuky a pravidla bezpečnosti při nácviku lyžování s předškolními a mladšími školními dětmi (lyžařská výzbroj a výstroj, ochranné pomůcky, hry na lyžích, přenášení váhy, rovnovážná cvičení, jízda na vleku, carvingový oblouk).
Lektoři:
Mgr. Monika Štěpánová, Mgr. Alena Lesáková, Petr Lesák

  Základní pojmy z pedagogiky a psychologie I.

8 hodin
Teoretická příprava, mezinárodně historické zázemí a vývoj pedagogicko-psychologických zákonitostí edukační interakce. Praktická cvičení pedagogických metod.
Lektor:
PhDr. Andrej Drbohlav

  Základní pojmy z pedagogiky a psychologie II.

8 hodin
Převedení poznatků z první části kurzu (Pedagogika a psychologie I.) do praxe a rozvíjení aktivní komunikace. Rozvoj empatie, vytváření pozitivních konfliktů, zpracování negativních konfliktů, supervize kolektivní dynamiky a rozvoj psychických vlastností u jednotlivců.
Lektor:
PhDr. Andrej Drbohlav

 Zážitková pedagogika

32 hodin
Pravidla a postupy stavby programu pro pobytovou akci pro cílovou skupinu dětí ve věku 6 - 11 let.
Lektor:
Mgr. Jan Sýkora

  Zdravotník zotavovacích akcí

40 hodin
Základy stavby a funkce lidského těla. První pomoc. Základy zdravotnické dokumentace. Práva a povinnosti zdravotníků na zotavovacích akcích. Péče o nemocné, hygiena a epidemiologie.
Lektoři:
Bohumil Taraba,  František Serbus, MUDr. Martina Šišáková, PhDr.

 


Pokud vás zaujal některý z výše uvedených kurzů, který není v aktuální nabídce (zde), a měli byste o něj vážný zájem, můžete se obrátit na garantku vzdělávání projektu Klíče pro život Vlaďku Lukešovou.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek