" /> " /> Tisková zpráva k výsledkům výzkumu
Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Tisková zpráva k výsledkům výzkumu

Tisková zpráva k výsledkům výzkumu

Informativní příspěvek
Autor Vlasta Kohoutová

Praha, 19. 5. 2011

Polovina dětí nemá svůj vzor! Čím nižší socioekonomický status rodičů, tím méně jejich děti věří škole jako instituci! Více než třetina dětí v ČR nepovažuje své otce za hodné! Děti, které aktivně tráví volný čas, se cítí v životě více šťastné než děti ostatní!

kluk

Tyto a mnohé další nejnovější poznatky ze života současných dětí přinesl unikátní výzkum „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“, který realizoval Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) v letech 2010 až 2011. Tazatelé vyzpovídali 2 238 dětí z celé ČR, které tvořily reprezentativní vzorek. Dále proběhlo 16 skupinových polostrukturovaných rozhovorů s žáky základních škol, jichž se celkem zúčastnilo více než 100 dětí.

Výzkum probíhal v rámci projektu Klíče pro život, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Národním institutem dětí a mládeže. Projekt se zabývá systémovou podporou volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. „Chceme-li přinést nějaké pozitivní změny do oblasti trávení volného času dětí a do problematiky dětí a mládeže vůbec, musíme znát aktuální stav, a to není možné bez realizace rozsáhlého empirického výzkumu. A data, která jsme výzkumem získali, tu dlouhodobě chyběla,“ uvedl Mgr. Miroslav Bocan z NIDM, garant výzkumu.

Studie se tedy zaměřovala na vztah dětí k hlavním socializačním činitelům v jejich životě, kterými jsou rodina, škola, kamarádi, organizace nabízející volnočasové aktivity a média, jež můžeme nazývat tzv. klíčovými hráči v životech dětí. Cílem průzkumu bylo zjistit, jakou roli tito klíčoví hráči v životě dětí hrají, jak velký podíl mají na formování osobnosti dítěte, jaký k nim mají děti vztah a jaké preference jim přidělují, jak tráví volný čas, jaké jsou hodnoty a životní postoje dnešních dětí, jak jsou se svým životem spokojeny a co od něj očekávají.

Získané výstupy jsou určeny nejen realizátorům zmíněného projektu Klíče pro život, ale všem pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, a další široké veřejnosti, třeba rodičům dnešních dětí. Seznamováni s nimi budou u tzv. kulatých stolů, kde se také povede o těchto zjištěních odborná diskuse.
Na základě výzkumné zprávy, jež bude k dispozici v červnu, budou ve spolupráci s dalšími odborníky z oboru psychologie, pedagogiky a zdravotnictví zpracovány i podklady k doporučením na systémové, případně legislativní změny v oblasti dětí a mládeže.

Další informace o výzkumu „Hodnotové orientace dětí ve věku 6–15 let“ naleznete na stránkách Národního registru výzkumů o dětech a mládeži (NRVDM) www.vyzkum-mladez.cz a na metodickém portálu www.rvp.cz (sekce články, neformální vzdělávání.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám