" /> " /> " /> Televize, nebo internet?
Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Televize, nebo internet?

Televize, nebo internet?

Informativní příspěvek
Autor Adam Spálenský
Spoluautor: Hana Maříková

V pátém pokračování prezentace dílčích vůstupů z komplexního výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let uskutečněného v rámci projektu Klíče pro život přinášíme pohled na chování dětí vůči "světu médií".

 

Média hrají nepochybně důležitou roli v životě jak dospělých, tak i dětí. V další části výzkumu nás zajímalo, zda by se děti snadněji dokázaly obejít bez internetu nebo bez televize.

Téměř dvě pětiny dnešních dětí si svůj život nedokáže představit ani bez jednoho z uvedených médií. Třetina by dokázala oželet televizi a dvacet procent potom internet. Pouze něco málo přes deset procent dětí nepovažuje televizi a internet za natolik důležité, že by bez nich nemohlo existovat.


Role médií se vyvíjí s věkem dětí. Jak vyplývá z výše uvedeného grafu, se vzrůstajícím věkem stoupá důležitost internetu a naopak klesá v případě televize. Zatímco v nejmladší věkové skupině 6 až 9 let by bez internetu mohla existovat třetina, v případě 13 až 15letých je to pouze desetina. V nejstarší věkové kategorii si naopak čtyřicet procent dokáže svůj život představit bez televize.
Dále nás zajímalo, zda rodiče oslovených dětí využívají oblíbenosti těchto médií také jako sankce a zakazují svým dětem dívat se na televizi nebo být na internetu, když je chtějí za něco potrestat.

 

Trochu překvapivé pro nás bylo zjištění, že se zákazem internetu i televize se respondenti setkávají v podobné míře. Přes čtyřicet procent uvedlo, že jim rodiče televizi zakazují občas a stejné množství také internet. Přes deset procent je často trestáno zákazem televize a podobně také internetu. Dvě pětiny dětí uvedly, že jim rodiče internet nezakazují a stejné množství dětí uvedlo, že jim nezakazují televizi.

Hana Maříková a Adam Spálenský, odborní pracovníci Výzkumů projektu Klíče pro život

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám