Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Neformální vzdělávání > Samostatný vedoucí dětí a mládeže musí umět...

Samostatný vedoucí dětí a mládeže musí umět pracovat se svojí cílovou skupinou

Informativní příspěvek
Autor Michaela Přílepková

V rámci projektu Klíče pro život se rovněž přípravuje strategicky významný krok, kterým by mělo být Uznávání neformálního vzdělávání. V této fázi se různé neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží zabývají ověřováním portfolia kompetencí pozic, které jsou v rámci činnosti těchto organizací nezbytné nebo aspoň běžné. Mezi organizacemi, jejichž lektorské a organizační týmy začaly pracovat na plné obrátky, aby připravili pro účastníky víkendové ověřování, byla Liga lesní moudrosti a YMCA Brno.

     Také v lednu pokračovala realizace vzdělávacích programů v rámci aktivity projektu Klíče pro život nazvaná Uznávání neformálního vzdělávání. Mezi organizacemi, jejichž lektorské a organizační týmy začaly pracovat na plné obrátky, aby připravily pro účastníky víkendové ověřování, byla Liga lesní moudrosti a YMCA Brno.

Hra jako princip práce vedoucího     Společným jmenovatelem obou programů bylo zaměření na pracovní pozici Samostatný vedoucí dětí a mládeže, ale každý z nich měl svou specializaci, která vyplývá ze zvoleného konkrétního minimálního kompetenčního profilu. U Ligy lesní moudrosti to bylo zaměření přírodovědné, u sdružení YMCA kulturní (divadlo, hudba, tanec).
    Účastníci obou vzdělávacích programů mohli očekávat seznámení s nejrůz- nějšími tématy a úkoly, se kterými se setkají jako osoby, které nesou odpovědnost za určitý kolektiv jako po stránce právní, tak po stránce řízení finančních a lidských zdrojů a v neposlední řadě také za pedagogickou kvalitu.

    Obě organizace můžeme označit za takové, které nenabízejí „jen“ příležitost pro vzdělávání a rozvoj kompetencí, ale i etická vodítka k osobnímu růstu. Předávají svým členům soubor hodnot a ideálů, kterými by měli nechat prostoupit své každodenní aktivity – i ty mimo dobrovolnickou činnost. A tak v průběhu vzdělávacích aktivit probleskly občas navenek některé zvyky a rituály, které zosobňují výchovné prvky života organizace. Byly velmi půvabným „doprovodem“ obsahové části ověřovacího víkendu. Např. spontánní poděkování za jídlo u mladých ymkařů, které by ovšem zaujalo i nevěřícího člověka. Modlitba totiž měla hudební formu a slova se zpívala na melodii skupiny Queen We will rock you, která se ještě důrazně vyklepávala do stolu.

Tříbení názorů a jejich interpretace ve skupině      Obsah vzdělávacích programů byl zaměřen podle toho, s jakou cílovou skupinou bude samostatný vedoucí pracovat. V případě Ligy lesní moudrosti se jedná o nejrůznější formy komunit se společným zájmem o pobyt v přírodě, mezi kterými jsou často také rodiny. Naopak účastníci vzdělávacího programu YMCA Brno pracují s neorganizovanou mládeží od 13 let. Nejvíce zastoupeni mezi těmito účastníky byli vedoucí hudebně pohybové neformalizované aktivity zvané „tensing“ (např. v Praze http://www.praha.ymca.cz/?sec=44).

     Při realizaci vzdělávacích programů bylo využito mnoho metod, které měly ve velké míře účastníky zapojit do řešení úkolů a vytváření vlastních strategií. Např. velká simulační hra na konkrétním modelovém případu, jak si „vyběhat“ všechna možná povolení a zajistit podklady k pořádání tábora na „zelené louce“, určitě zanechala v budoucích náčelnících Ligy lesní moudrosti více informací, než by dokázala obyčejná přednáška. V rámci programu YMCA Brno se zase účastníci přesvědčili, že vymyslet a zrealizovat novou hru určitého typu a provést ji v předem ohraničeném čase tak, aby ji všichni správně pochopili, není úplně nejjednodušší.

Účastníci prezentovali také sobě navzájem     Velkým plusem byla vnitřní souhra lektorských týmů a s účastníky samotnými. Kromě možnosti ověřovat vzdělávací program „naživo“ využili lektoři (dokonce poprvé v historii samotných organizací) přednosti a výhody e-learningu. Odpovědnost za samostatnou přípravu tak nesou i sami účastníci.

     Ve vzdělávacích programech se spojilo dobré jádro vyzkoušeného know-how s novými přístupy a přibyly zcela nové okruhy, vyplývající z pracovních činností pozice samostatného vedoucího. Účastníci obou vzdělávacích programů absolvují pokračování v podobě dalšího víkendu a zhodnocení a vyhodnocení toho, co se naučili a jaké kompetence získali či rozvinuli během vzdělávacího programu.

Fotografie: YMCA Brno 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám